سخنرانی
تهذیب نفس
سخنرانی در جمع روحانیون (تهذیب نفس)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 م‍ه‍ر ‭1350

زمان (قمری) : 28 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1391

شماره صفحه : 390

موضوع : تهذیب نفس

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

حضار : روحانیون و طلاب علوم دینی

سخنرانی در جمع روحانیون (تهذیب نفس)

سخنرانی

زمان: 27 مهر 1350 / 28 شعبان 1391

مکان:  نجف

موضوع: تهذیب نفس

مناسبت: فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

حضار: روحانیون و طلاب علوم دینی

‏[‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

رمضان، ماه تهذیب و توبه

‏     ان شاءالله با سلامت نفْس وارد بشوید به ماه مبارک؛ و در ماه مبارک خودتان را در‏‎ ‎‏ضیافت خدای تبارک و تعالی ببینید و حق تعالی را مضیف خودتان ببینید و او را حاضر‏‎ ‎‏واقعه ببینید. اگر خدای نخواسته، یکوقتی خواستید به یک کسی جسارت کنید، بفهمید که‏‎ ‎‏در حضور خدا دارید به بندۀ خدا جسارت می کنید. اگر غیبت کردید از یک مؤمنی،‏‎ ‎‏بدانید که در حضور خدا غیبت کردید از یک مؤمنی. اعمال شما ـ به حسب روایات ـ‏‎ ‎‏عرضه داده می شود پیش رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اعمال شما عرضه داده‏‎ ‎‏شد و رسول الله دید شما خلافکار هستید چقدر ایشان ناراحت می شود؟! نخواهید که‏‎ ‎‏رسول الله ناراحت بشوند؛ قلب مبارک ایشان را مکدر نکنید. اگر یکوقت صفحۀ عمل من‏‎ ‎‏و شما را بردند رسول الله دید که از غیبت و از تهمت و از فحش و امثال ذلک پر است،‏‎ ‎‏جهت قلبش هم که او اطلاع دارد همه اش توجه به دنیاست، جهت اخلاق هم اخلاقیات‏‎ ‎‏فاسده، بغض و حسد و کینه ـ عرض می کنم ـ بدبینی نسبت به مردم، آن وقت یک همچو‏‎ ‎‏چیزی ببیند شاید در حضور ملائکة الله و در حضور خدای تبارک و تعالی خجالت بکشد‏‎ ‎‏که این شخص از پیروان شماست، از شیعیان شماست، از امت شماست. انسان اگر از یک‏‎ ‎‏نفری که به انسان مربوط است، ارتباط دارد ـ فرض کنید که ـ برادر انسان است، پسر انسان‏‎ ‎‏است، قوم و خویش انسان است، نوکر انسان است، اگر چنانچه یک بدی واقع بشود از او،‏‎ ‎

‏انسان پیش مردم خجالت می کشد. شما همه مرتبط به رسول خدا هستید. شما با این‏‎ ‎‏آمدنتان در این حوزه ها خودتان را مرتبط به فقه اسلام کردید. خودتان را مرتبط به رسول‏‎ ‎‏خدا و قرآن خدا کردید. به رسول خدا ممکن است بربخورد اگر چنانچه شما یک کار‏‎ ‎‏زشتی بکنید. ممکن است خدای نخواسته یکوقت برخلاف دعا نفرینمان بکند.‏‎ ‎‏ان شاءالله در ماه رمضان جبران بکنید؛ اگر چنانچه یک چیزی از شما واقع شده است،‏‎ ‎‏جبران بکنید. اگر چنانچه یک گناهی خدای ناخواسته کرده اید قبل از ورود به ماه‏‎ ‎‏رمضان، توبه کنید، از آن برگردید از آن. بدانید که مهالک زیاد است؛ بدانید که خیلی‏‎ ‎‏جاها ما داریم که باید وارد بشویم؛ خطرهای زیاد برای ما هست؛ شما ان شاءالله با سلامت‏‎ ‎‏و با نفْس طاهر، با نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضان؛ و در ماه رمضان هم به وظایف‏‎ ‎‏ماه رمضان عمل بکنید.‏

‏     خداوند ان شاءالله به همۀ شما توفیق عنایت کند، همۀ شما را از علمای عاملین قرار‏‎ ‎‏بدهد، شماها را مهذب کند، شماها مهذِّبِ جامعه باشید، بلیات را از شما رفع بکند.‏