نامه
فروش کتابخانه امام خمینی در قم
نامه به آقای سید احمد خمینی (فروش کتابخانه در قم)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 آب‍ان‌ ‭1350

زمان (قمری) : 12 رم‍ض‍ان‌ ‭1391

شماره صفحه : 395

موضوع : فروش کتابخانه امام خمینی در قم

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد

نامه به آقای سید احمد خمینی (فروش کتابخانه در قم)

نامه

زمان: 10 آبان 1350 / 12 رمضان 1391

مکان:  نجف

موضوع: فروش کتابخانۀ امام خمینی در قم

مخاطب: خمینی، سید احمد

‏بسمه تعالی‏

‏آقای احمد ـ ایّده الله تعالی ـ مرقوم شما و آقای اعرابی واصل شد. راجع به منزل،‏‎[1]‎‏ اگر به‏‎ ‎‏این قیمت آقای صدوقی‏‎[2]‎‏ حاضر هستند مقدم هستند، و الاّ فروش برود. ضمناً آقای‏‎ ‎‏حائری تهرانی‏‎[3]‎‏ هم نوشته اند برای مدرسۀ حقانی؛ اگر به این قیمت آنها هم می خرند و‏‎ ‎‏برای آقای اعرابی‏‎[4]‎‏ اشکالی ندارد به آنها بدهند. در هر صورت عمده آقای صدوقی‏‎ ‎‏است، به ایشان اطلاع داده شود؛ اگر می خرند و همان طور که آن مشتری پول می دهد‏‎ ‎‏می دهند، به ایشان بدهند و الاّ هر طور می خواهند عمل کنند و هر چه زودتر بهتر است. از‏‎ ‎‏جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام.‏

‏12 شهر صیام 91  ـ  پدرت‏

‏     ورقۀ جوف به قزوین فرستاده شود. در صورتی که مقاوله ای که آقای اعرابی کرده اند‏‎ ‎‏برای ایشان مشکل است برگردند، هر نحو مایل هستند عمل کنند. به ایشان سلام برسانید.‏

‏از آقای ربانی‏‎[5]‎‏ اطلاعی ندارم، شما رسیدگی به منزل ایشان می کنید. محتاج به سفارش‏‎ ‎‏نیست، باید رسیدگی شود.‏

 

  • ـ آقای سید احمد خمینی دربارۀ پاورقیهای این نامه چنین نوشته است:1 ـ منظور، همان منزلی است که در بارۀ آن به حضرت امام گزارش داده بودند که «احمد طلاب را اخراج کرده و خود در  آن ساکن شده است!» البته با روحیه ای که امام ازفرزندشان سراغ داشته قبول نکرده بودند و واقعاً اصل و اساس دروغ بود.
  • ـ منظور، شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی است. با وجودی که حضرت امام شدیداً به ایشان علاقه مند بودند،  چون این منزل سهم امام بود، از این نظر بین شهید صدوقی و بقیه فرقی قائل نبودند و در فروش آنجا عجله داشتند.
  • ـ حجت الاسلام شیخ مهدی حائری تهرانی.
  • ـ آقای حاج محمد حسن اعرابی، داماد امام (همسر خانم فریدۀ مصطفوی).
  • ـ مرحوم آیت الله ربانی شیرازی منظور نظر امام است که در این تاریخ (10 / 8 / 50) در زندان رژیم شاه اسیر بود.