پیام
بر آمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان
پیام به ملت ایران (برآمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 آب‍ان‌ ‭1350

زمان (قمری) : 23 رم‍ض‍ان‌ ‭1391

شماره صفحه : 396

موضوع : بر آمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان

زبان اثر : فارسی

مناسبت : تصمیم رژیم بر تشکیل سپاه دین

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (برآمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان)

پیام

زمان: 21 آبان 1350 / 23 رمضان 1391

مکان:  نجف

موضوع: بر آمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان

مناسبت: تصمیم رژیم بر تشکیل سپاه دین

مخاطب: ملت ایران

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت عموم طبقات ملت محترم ایران ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیات؛ کراراً تذکر داده ام که تنها چیزی که می تواند سد راه‏‎ ‎‏اجانب و دوَل استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخایر ممالک اسلامی پیدا کنند اسلام و‏‎ ‎‏علمای جلیل اسلام است؛ و این حقیقتی است که در طول تاریخ برای دوَل استعمارگر‏‎ ‎‏ثابت شده است. از نخست وزیر اسبق خبیث دولت استعمارگر انگلستان نقل شده است‏‎ ‎‏که: «تا قرآن بین مسلمین است ما نمی توانیم در مقاصد خود پیشرفت کنیم». هدف اصلی‏‎ ‎‏دولتهای استعمارگر محو قرآن، اسلام و علمای اسلام است؛ و برای وصول به اهداف‏‎ ‎‏استعماری خود هر چند، نغمه ای را به وسیلۀ عمال خبیث خود آغاز می کنند و چهرۀ ضد‏‎ ‎‏اسلامی و ضد ملی آنها را ظاهرتر می سازند؛ چنانکه اخیراً نغمۀ «سپاه دین» را از حلقوم‏‎ ‎‏کثیف یکی از عمال سرسپردۀ خود آغاز کرده اند.‏

‏     نغمۀ «سپاه دین» در شرایطی ساز می شود که دستگاه جبار هر روز ضربه های پیگیری‏‎ ‎‏به پیکرۀ اسلام وارد می کند، و دست جنایتکار اسرائیل را در تمام شئون اقتصادی،‏‎ ‎‏سیاسی و نظامی ایران باز گذاشته است. بسیاری از علمای اعلام، خطبای عظام، محصلین‏‎ ‎‏علوم اسلامی و ملت شریف ایران در زندان، تبعید و تحت شکنجه به سر می برند، و‏‎ ‎‏جوانان غیور وطنخواه، اعدام و تیرباران می شوند و یا مقدمات محاکمه و اعدام آنها‏‎ ‎‏فراهم می شود.‏


‏     اینجانب به ملت محترم ایران اعلام خطر می کنم که اگر خدای نخواسته، ایادی اجانب‏‎ ‎‏و دشمنان اسلام در این مقصد شوم و کمرشکن توفیق پیدا کنند، اولاً علمای اعلام و‏‎ ‎‏وعاظ و مروجین اسلام را کنار زده، و ثانیاً اسلام و احکام آسمانی آن را محو و نابود‏‎ ‎‏می نمایند. خطر این سپاه نامیمون که باید در خدمت استعمار، جمیع حقایق اسلام را به‏‎ ‎‏نفع آنها توجیه و تأویل کند، بزرگترین خطری است که مسلمین و در رأس آنها علمای‏‎ ‎‏اعلام با آن مواجه شده اند. آنها در تجربه های طولانی خود فهمیدند که علمای معظم‏‎ ‎‏اسلام و وعاظ محترم با مجاهدات پیگیر خود ملتها را به نفع اسلام و قرآن سوق داده‏‎ ‎‏هیچ گاه با تهدید و تطمیع به نفع دستگاه جبار و اجانب چپاولگر قدمی برنداشته اند، و با‏‎ ‎‏کمال قدرت پستهای خود را حفظ کرده و مساجد و مجامع را در خدمت قرآن کریم و‏‎ ‎‏اسلام عزیز در دست دارند؛ و اگر چند نفر معمم بی حیثیت و از خدا بیخبر به نفع دستگاه‏‎ ‎‏جبار قدمی بردارد، مطرود جامعۀ علمیه و جوامع اسلامی است. لهذا این نقشۀ خطرناک‏‎ ‎‏را کشیده اند تا به خیال باطل خود دست علمای اعلام و مبلغین را کوتاه کرده و اسلام را به‏‎ ‎‏وسیله عمال خود بازیچه قرار دهند و اساس دیانت را برچینند تا به مقصد خود که قبضه‏‎ ‎‏کردن تمام ذخایر کشور است برسند، و ملت مُسْلم را عقب مانده و استعمارزده نگه دارند.‏

‏     باید ملت اسلام بدانند خدمتهایی که علمای دین به کشورهای اسلامی در طول تاریخ‏‎ ‎‏کرده اند قابل شمارش نیست. در همین اعصار اخیر، نجات کشور از سقوط قطعی مرهون‏‎ ‎‏مرجع وقت «مرحوم میرزای شیرازی»‏‎[1]‎‏ و همت علمای مرکز بود. حوزه های علمیه و‏‎ ‎‏علمای اعلام همیشه حافظ استقلال و تمامیت ممالک اسلامی بوده اند. خدمتهایی را که‏‎ ‎‏با الهام از اسلام برای آرامش و حفظ انتظامات کشورها کرده اند عُشْری از اعشار‏‎[2]‎‏ آن را‏‎ ‎‏دولتها و قوای انتظامی نکردند؛ با آنکه هیچ تحمیلی بر بودجۀ مملکت نداشته اند. در نظر‏‎ ‎‏اجانب و عمال خائن آنها باید این سنگر شکسته شود تا با خیال راحت به تاخت و تاز و‏‎ ‎

‏چپاول و عیاشی به زندگانی ننگین خود ادامه دهند.‏

‏     اینک بر مسلمین غیور و خصوص نسل جوان روشنفکر است که با کمال جدیت از‏‎ ‎‏این نغمۀ ناموزون خانمانسوز اظهار تنفر کنند، و مساجد و محافل دینی را هرچه بیشتر گرم‏‎ ‎‏کنند، و علاقۀ خود را به اسلام و علمای اعلام و وعاظ و خطبای محترم ـ دامت برکاتهم ـ‏‎ ‎‏بیش از پیش ابراز نمایند، و با این اظهار علاقه مشتی محکم به دهان عمال استعمار ـ‏‎ ‎‏خذلهم الله ـ‏‎[3]‎‏ بکوبند.‏

‏    ‏‏بر کافّۀ علمای اعلام و وعاظ محترم است که اگر گلایه هایی از هم دارند، نادیده گرفته‏‎ ‎‏و خود را مجهز نموده صفوف خود را فشرده تر کرده و در صف واحد در این امر حیاتی‏‎ ‎‏چاره جویی کنند. و بر آنان و سایر دانشمندان و علاقه مندان به اسلام و استقلال کشور‏‎ ‎‏است که ملت مسلمان، خصوصاً ساکنین قرا و قصبات را از این فکر شیطانی که با نام‏‎ ‎‏فریبندۀ «سپاه دین» می خواهند دین و استقلال کشور را پایمال کنند، آگاه سازند و با هر‏‎ ‎‏وسیلۀ ممکن مفاسد این نغمۀ شوم را به مردم برسانند.‏

‏     اینجانب از نسل جوان اهل علم و منبری تقاضا دارم به طبقۀ بزرگان و علما احترام‏‎ ‎‏شایسته نمایند، و از حضرات اعلام تقاضا دارم که با نسل جوان با مهر و عطوفت رفتار‏‎ ‎‏فرمایند. رجای واثق است که با خواست خداوند متعال، عمال خبیث اجانب در این امر‏‎ ‎‏نیز مثل سایر کارهای ضد اسلامی و ضد انسانی در پیشگاه ملت با شرافت ایران ‏‎ ‎‏ـ ایدهم الله تعالی ـ مفتضح تر شوند. خداوند تعالی حافظ دین و حوزه های دینی است: ‏اِنّا‎ ‎نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ.‎[4]‎‏ از خداوند متعال قطع ایادی استعمار و عامل خائن آن را‏‎ ‎‏خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

  • ـ میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای شیرازی بزرگ (اول)، مرجع اعظم عصر خود و از علمای  عالیقدر امامیه بود که فرمان او در تحریم استعمال تنباکو در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار معروف است.
  • ـ یک دهم از یک دهمها.
  • ـ خداوند خوارشان دارد.
  • ـ سورۀ حجر، آیۀ 9: «ما قرآن را نازل کردیم و ما هم محققاً آن را نگاه خواهیم داشت».