پیام
ضرورت تلاش برای پیشبرد آرمان های بزرگ اسلام
پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمان های اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 م‍رداد ‭1351

زمان (قمری) : 28 جمادی الثانی ‭1392

شماره صفحه : 436

موضوع : ضرورت تلاش برای پیشبرد آرمان های بزرگ اسلام

زبان اثر : فارسی

مخاطب : دانشجویان مسلمان مقیم امریکا و کانادا

پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمان های اسلام)

پیام

زمان: 17 مرداد 1351 / 28 جمادی الثانی 1392[1]

مکان:  نجف

موضوع: ضرورت تلاش برای پیشبرد آرمانهای بزرگ اسلام

مخاطب: دانشجویان مسلمان مقیم امریکا و کانادا

‏بسمه تعالی‏

‏28  ج2  92‏

‏خدمت دانشجویان مسلمان مقیم امریکا و کانادا ـ ایدهم الله تعالی‏

‏     مرقوم محترم شما واصل شد. مجاهدات و کوششهای خستگی ناپذیر شما جوانان‏‎ ‎‏روشن ضمیر مسلمان در راه درک صحیح اسلام و شناسایی حقیقت قرآن کریم، موجب‏‎ ‎‏امیدواری و خرسندی مسلمانان بیدار است. اینجانب، با قدردانی از روح اسلامی و‏‎ ‎‏حقیقت جویی شما جوانان غیور باایمان، لازم است متذکر شوم که در پیمودن این راه‏‎ ‎‏مقدس، بسی با مشکلات و خطرات مواجه هستید و دستهای مرموز دشمنان اسلام از هر‏‎ ‎‏طرف جهت بازداشتن شما از نیل به مقصد کوشش خواهند کرد.‏

‏     عوامل و ایادی استعمار که می دانند با آشنایی ملتها بخصوص نسل جوان‏‎ ‎‏تحصیلکرده به اصول مقدسه اسلام، سقوط و نابودی استعمارگران و قطع دست آنان از‏‎ ‎‏منافع ملتها و کشورهای استعمار شده قطعی خواهد بود، به کارشکنی پرداخته و‏‎ ‎‏می کوشند که با سمپاشیها و مشوب ساختن اذهان و افکار جوانان، از جلوه گر شدن چهره‏‎ ‎‏تابناک اسلام جلوگیری نمایند و با عناوین فریبنده و مکتبهای رنگارنگ، جوانان ما را‏‎ ‎‏منحرف سازند. بر شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام در‏‎ ‎‏زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، اصالتهای اسلامی را در نظر گرفته و‏‎ ‎

‏امتیازاتی که اسلام را از همۀ مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید. مبادا قرآن‏‎ ‎‏مقدس و آیین نجاتبخش اسلام را با مکتبهای غلط و منحرف کننده ای که از فکر بشر‏‎ ‎‏تراوش کرده است خلط نمایید.‏

‏     باید توجه داشته باشید تا روزی که ملت اسلام پایبند این مکتبهای استعماری می باشد‏‎ ‎‏یا قوانین الهی را با آن مقایسه می کند و در کنار هم قرار می دهد، روی آسایش و آزادی‏‎ ‎‏نخواهند دید. و این مکتبهایی که از چپ و راست به ملت اسلام عرضه می شود فقط برای‏‎ ‎‏گمراهی و انحراف آنان است و می خواهند مسلمانان را برای همیشه خوار و ذلیل و‏‎ ‎‏عقب مانده و اسیر نگه دارند و از تعالیم آزادیبخش قرآن کریم دور سازند. استعمار چپ‏‎ ‎‏و راست، دست به دست هم داده برای نابودی ملت اسلام و کشورهای اسلامی کوشش‏‎ ‎‏می کنند، و در راه اسیر کردن بیشتر ملتهای مسلمان و غارت سرمایۀ سرشار و منابع طبیعی‏‎ ‎‏آنان با یکدیگر سازش کرده اند.‏

‏     اسرائیل با تبانی و همفکری دولتهای استعماری غرب و شرق زاییده شد و برای‏‎ ‎‏سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد؛ و امروز از طرف همۀ استعمارگران‏‎ ‎‏حمایت و پشتیبانی می شود. انگلیس و امریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن‏‎ ‎‏اسلحه های مرگبار در اختیار اسرائیل، آن را به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین‏‎ ‎‏و ادامۀ اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای اسلامی تحریص و وادار می سازند؛ و شوروی‏‎ ‎‏با جلوگیری از مجهز شدن مسلمانان و با فریب و خیانت و سیاست سازشکارانه،‏‎ ‎‏موجودیت اسرائیل را تضمین می نماید. اگر دوَل اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به‏‎ ‎‏بلوک شرق و غرب به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را‏‎ ‎‏نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب‏‎ ‎‏فانتوم امریکا و مقهور ارادۀ سازشکارانه و نیرنگ بازیهای شیطانی شوروی واقع‏‎ ‎‏نمی شدند.‏

‏     دوری دوَل اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع سیاه نکبت بار مواجه‏‎ ‎‏ساخته و سرنوشت ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی را دستخوش سیاست‏‎ ‎

‏سازشکارانۀ استعمار چپ و راست قرار داده است.‏

‏      بر شما جوانان ارزندۀ اسلام ـ که مایۀ امید مسلمین هستید ـ لازم می باشد که ملتها را‏‎ ‎‏آگاه سازید و نقشه های شوم و خانمانسوز استعمارگران را برملا نمایید، در شناسایی‏‎ ‎‏اسلام بیشتر جدیت کنید، تعالیم مقدسۀ قرآن را بیاموزید و به کار بندید، با کمال اخلاص‏‎ ‎‏در نشر و تبلیغ و معرفی اسلام به ملل دیگر و پیشبرد آرمانهای بزرگ اسلام بکوشید.‏‎ ‎‏برای پیاده کردن طرح حکومت اسلامی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به خرج‏‎ ‎‏دهید. مهذب و مجهز شوید؛ متحد و متشکل شده و صفوف خود را فشرده تر سازید؛‏‎ ‎‏هرچه بیشتر همفکر و انسان فداکار بسازید. از برملا کردن نقشه های دستگاه جبار ایران‏‎ ‎‏علیه اسلام و مسلمین غفلت نورزید. صدای برادران رنجدیده و مسلمان ایران را به دنیا‏‎ ‎‏برسانید و با آنان همدردی کنید. به وحشیگریها، آدمکشیها، قانون شکنیها و دیگر‏‎ ‎‏جنایاتی که پیوسته در ایران جریان دارد اعتراض نمایید. باشد که به یاری خداوند،‏‎ ‎‏موجبات استقلال و آزادی ملت اسلام و دفع ظلم دستگاههای جبار و نوکران استعمار‏‎ ‎‏فراهم آید، و خطراتی که امروز متوجه اسلام و مسلمین می باشد برطرف گردد. سلام مرا‏‎ ‎‏به همۀ کسانی که برای اسلام و در راه اسلام تلاش می کنند ابلاغ نمایید. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)، ج1، ص 185 و (دورۀ جدید)، ج1، ص 328 ذیل تاریخ 22 / 4 / 51 درج شده است. اما تاریخ مندرج در نسخۀ خطی 28 جمادی الثانی 1392 (17 / 5 / 51) می باشد.