اجازه نامه
اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای شهرهای افغانستان)
اجازه نامه به آقایان: احمد اخلاقی و محمد علی مروّج، در امور حسبیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 آب‍ان‌ ‭1351

زمان (قمری) : 13 ش‍وال‌ ‭1392

شماره صفحه : 466

موضوع : اجازه در امور حسبیه و شرعیه (برای شهرهای افغانستان)

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اخلاقی، احمد ـ مروج، محمد علی

اجازه نامه به آقایان: احمد اخلاقی و محمد علی مروّج، در امور حسبیه

اجازه نامه

زمان: 29 آبان 1351 / 13 شوال 1392

مکان:  نجف

موضوع: اجازه در امور حسبیه وشرعیه (برای شهرهای افغانستان)

مخاطب: اخلاقی، احمد ـ مروّج، محمد علی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     بعد الحمد و الصلوة، بر عموم مؤمنین قریه «وزی» و «سنگ زرد» و «پل حاجی‏‎ ‎‏محمد عیسی بیک» و «گور غلگها» تماماً و «کشک علی بیکها» جمیعاً و «کوله سیدان» و‏‎ ‎‏«سرشور آبک» و «دهن آن» و «خره سنگ» و «کوله شفا بیگ» و «سنگر علی بیگ» و‏‎ ‎‏«سر سوخته» و «دهن سوخته» و «قیاغک» و «سر قیاغک» و «دهن کیچک» و‏‎ ‎‏«سر کیچک» و «سنگر» و «کوله سنگ» و «نوغیبول» و «قلعه» و «دهن دیوکان» و‏‎ ‎‏«شور آب» و «سنگر براتها» و «مایل» و «سرک نو آباد مایل» و «سنگ قشقه» و‏‎ ‎‏«دهن تنور طاق»، مخفی نباشد که جناب مستطاب و مروّج الاحکام آقای شیخ احمد‏‎ ‎‏اخلاقی و مروّج الاحکام آقای شیخ محمد علی مروّج ـ ایّدهماالله تعالی ـ وکیل اینجانب‏‎ ‎‏هستند در امور حسبیه وشرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط با مراعات‏‎ ‎‏احتیاط، و در جمع آوری سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ که ثلث آن را در موارد مقرره‏‎ ‎‏شرعیه صرف کنند و دو ثلث دیگر را نزد حقیر ایصال نمایند. و قبض رسید گرفته به‏‎ ‎‏صاحبان وجوه رد کنند؛ و نیز مجازند که به صاحبان وجوه اجازه دهند که سهم سادات‏‎ ‎‏عظام را خودشان به سادات فقیر و عفیف بدهند. و مخفی نماند که وکالت مناطق مذکور‏‎ ‎‏قبلاً به نام آقای سید حسین جان بوده و فعلاً به ایشان واگذار شد.«و اوصیهما ـ ایّدهماالله ‏‎ ‎‏تعالی ـ بالتقوی و الاحتیاط؛ وارجو منهما الدعاء و النصیحة».‏

‏13  شوال 1392‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏