پیام
دسیسه های تازه رژیم شاه برای ریشه کن کردن اسلام
پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 اس‍ف‍ن‍د ‭1351

زمان (قمری) : 9 ص‍ف‍ر ‭1393

شماره صفحه : 486

موضوع : دسیسه های تازه رژیم شاه برای ریشه کن کردن اسلام

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم اروپا، امریکا و کانادا

پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)

پیام

زمان: 24 اسفند 1351 / 9 صفر 1393

مکان:  نجف

موضوع: دسیسه های تازۀ رژیم شاه برای ریشه کن کردن اسلام

مخاطب: اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم اروپا، امریکا و کانادا

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت عموم دانشجویان مسلمان مقیم اروپا، امریکا و کانادا ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     رنجنامۀ شما که بحق بازگو کنندۀ برخی رنجها و مصیبتهای کنونی ملت اسلام و جامعۀ‏‎ ‎‏روحانیت بود واصل شد. حس مسئولیت نسل جوان و کوششهای بی شائبۀ آنان در راه‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و نوامیس قرآن مجید در خور تقدیر و امیدواری است.‏

‏     اینجانب در این تبعیدگاه ثانوی چشم امیدم به جوانان روحانی و دانشگاهی مسلمان‏‎ ‎‏بوده و انتظار دارم که با تهذیب نفس و اخلاص، مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری‏‎ ‎‏را در زمینۀ شناخت احکام اسلام و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایند؛ اسلام واقعی را‏‎ ‎‏بشناسند و بشناسانند. ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته، تباین اسلامِ پیغمبر خدا و اولیای‏‎ ‎‏او را از اسلام ساختگیِ امثال معاویه و حکومتهای غاصب و جائر دولتهای دست نشاندۀ‏‎ ‎‏استعمار ـ که از تلویزیونها، رادیوها و وزارتخانه ها به خورد مردم می دهند ـ به آنان‏‎ ‎‏برسانند؛ و به دنیا بفهمانند این اسلامی که دولتهای دست نشانده از آن دم می زنند، و‏‎ ‎‏کنفرانس به اصطلاح وحدت اسلامی تشکیل می دهند، اسلامِ ساخته و پرداختۀ سلاطین‏‎ ‎‏اموی و عباسی می باشد که در برابر قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده‏‎ ‎‏است؛ و لذا می بینیم که استعمارگران و همانها که قرآن را بالای دست بلند می کردند و‏‎ ‎‏اظهار می داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما نمی توانیم بر آنان‏‎ ‎‏دست یابیم، اکنون از چنین اسلام و اتحاد اسلامی پشتیبانی می کنند تا ملت اسلام را‏‎ ‎‏منحرف سازند؛ تا قرآن کریم را مهجور نمایند، تا دین خدا را از بین ببرند. تا راه را برای‏‎ ‎‏پیشبرد اغراض شوم و مقاصد استعماری خود هموار سازند.‏


‏     چنانکه کراراً اعلام خطر کرده ام، اگر ملت اسلام بیدار نشوند و به وظایف خود آگاه‏‎ ‎‏نگردند، اگر علمای اسلام احساس مسئولیت نکنند و بپانخیزند، اگر اسلام واقعی که عامل‏‎ ‎‏وحدت و تحرک کلیۀ فِرَق مسلمین در مقابل بیگانگان است، و ضامن سیادت و استقلال‏‎ ‎‏ملل مسلمان و کشورهای اسلامی می باشد، به دست عوامل و ایادی اجانب همین طور در‏‎ ‎‏زیر پردۀ سیاه استعماری پوشیده بماند و آتش اختلاف و تشتت در میان مسلمین افروخته‏‎ ‎‏گردد، روزهای سیاهتر و نکبت بارتری برای جامعۀ اسلامی در پیش است، و خطر ویران‏‎ ‎‏کننده ای متوجه اساس اسلام و احکام قرآن می باشد.‏

‏     حملات علنی و مخفیانۀ دشمنان اسلام و تجاوزکاران بین المللی علیه قرآن مجید و‏‎ ‎‏احکام رهایی بخش اسلام از هر سو بشدت ادامه دارد؛ و بسیاری از دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی بر اثر خودباختگی یا مأموریت، مجری نقشه های شوم و خائنانۀ آنان می باشند؛‏‎ ‎‏چه آنهایی که دم از اسلام زده، کنفرانس به اصطلاح اسلامی تشکیل می دهند، و چه‏‎ ‎‏آنانی که در کشور اسلامی الغاء مذهب کرده اسلام را از رسمیت می اندازند، همه دانسته‏‎ ‎‏یا ندانسته در یک مسیر حرکت می کنند و آن اجرای مقاصد شوم و استعماری دشمنان‏‎ ‎‏اسلام است که می خواهند این اوضاع نکبت بار جامعۀ اسلامی ادامه یابد، اسرائیل بر جان‏‎ ‎‏و مال و سرزمینهای ملت اسلام مسلط باشد، سیادت و سلطۀ استعمار در دنیای اسلام‏‎ ‎‏برای همیشه محفوظ بماند، برنامۀ توسعه طلبانه و ویران کنندۀ صهیونیسم در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به مرحلۀ اجرا درآید، و ملت اسلام و دولتهای کشورهای اسلامی همیشه خوار و‏‎ ‎‏ذلیل و اسیر دست تجاوزکاران بین المللی بوده دست تکدی و چشم کمک به‏‎ ‎‏استعمارگران جنایت پیشه داشته باشند و روی استقلال، آزادی، آسایش و امنیت نبینند.‏

‏     و در این میان از همه اسفبارتر وضع ایران است که رژیم آن مأموریت دارد با چاپ‏‎ ‎‏قرآن، تظاهر به اسلام، به اسم سپاه دین، سازمان اوقاف و به عناوین فریبندۀ دیگر،‏‎ ‎‏یکباره اسلام را ریشه کن سازد؛ ملت اسلام را بیش از پیش به ذلت و اسارت بکشد؛‏‎ ‎‏مسجد و محراب پیامبر اسلام را به صورت بنگاه تبلیغاتی دربار ضد اسلامی خود‏‎ ‎‏درآورد، و برای اجرای این نقشه های شوم، به کمک و مساعدت روحانی نماهای‏‎ ‎

‏خودفروخته و سرسپرده نیاز کامل دارد، و با همکاری آنان می خواهد مساجد و دیگر‏‎ ‎‏محافل اسلامی را قبضه کند، مراسم مذهبی را تحت نظارت و مراقبت خود درآورد و به‏‎ ‎‏حوزه های علمیه دست یابد. اکنون بر نسل تحصیلکردۀ مسلمان و مردان روشن ضمیرِ‏‎ ‎‏آگاه است که با کوششهای همه جانبه و از هر راه ممکن، اسلام و پیشوایان اسلامی و‏‎ ‎‏مسئولیتهای خطیر و سنگین علمای اسلام را به ملتهای مسلمان برسانند تا مردم آگاه شوند‏‎ ‎‏و آن دسته از روحانی نماهای منحرف را که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت رژیم جبار‏‎ ‎‏قرار گرفته اند طرد نمایند. اگر ملت اسلام به مبانی نورانی قرآن واقف گردد و به وظایف‏‎ ‎‏سنگین علما و پیشوایان اسلام آگاه شود، روحانی نماها و آخوندهای درباری در میان‏‎ ‎‏اجتماع ساقط خواهند شد. و اگر معممین ساختگی و روحانی نماهای بی حیثیت در‏‎ ‎‏جامعه ساقط شده نتوانند مردم را بفریبند، دستگاه جبار هیچ گاه موفق به اجرای نقشه های‏‎ ‎‏شوم استعمارگران نخواهد شد. ما پیش از هر کار لازم است تکلیف خود را با روحانی‏‎ ‎‏نماها ـ که امروز از خطرناکترین دشمن ‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ برای اسلام و مسلمین محسوب می شوند و به‏‎ ‎‏دست آنها نقشه های شوم دشمنان دیرینۀ اسلام و دست نشاندگان استعمار پیاده و اجرا‏‎ ‎‏می گردد ـ روشن سازیم و دست آنان را از حوزه های علمیه، مساجد و محافل اسلامی‏‎ ‎‏کوتاه کنیم تا بتوانیم دست تجاوزکار استعمار و مخالفین اسلام را از حریم اسلام و قرآن‏‎ ‎‏کریم قطع کرده از استقلال و صیانت کشورهای اسلامی و ملت اسلام دفاع نماییم.‏

‏     امید است که علمای اعلام و مراجع بزرگ اسلام از خیانت و نفوذ اجانب و عمال‏‎ ‎‏استعمار به حوزه های علمیه و جامعۀ روحانیت جلوگیری به عمل آورند، و ایادی‏‎ ‎‏مخالفین را که در سلک روحانیت قرار دارند و اسلام و روحانیت را به سقوط و انحطاط‏‎ ‎‏تهدید می کنند طرد و رسوا سازند؛ و اجازه ندهند که مشتی فریب خورده و دنیاطلب،‏‎ ‎‏استقلال هزار سالۀ شیعه را دستخوش امیال و اغراض مخالفین اسلام و مزدوران استعمار‏‎ ‎‏قرار دهند. از خداوند متعال توفیقات روزافزون عموم دانشجویان مسلمان را در خدمت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏9 صفر 93 ـ روح الله الموسوی الخمینی‏