پیام
بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید
پیام به اقشار مردم (جشن های 2500 ساله شاهنشاهی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 ف‍روردی‍ن‌ ‭1352

زمان (قمری) : 19 ص‍ف‍ر ‭1393

شماره صفحه : 491

موضوع : بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید

زبان اثر : فارسی

مناسبت : جشن های 2500 ساله شاهنشاهی

مخاطب : روحانیون، دانشگاهیان، بازاریان، دهقانان و سایر طبقات

پیام به اقشار مردم (جشن های 2500 ساله شاهنشاهی)

پیام

زمان: 5 فروردین 1352 / 19 صفر 1393

مکان:  نجف

موضوع: بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید

مناسبت: جشنهای 2500 سالۀ شاهنشاهی

مخاطب: روحانیون، دانشگاهیان، بازاریان، دهقانان و سایر طبقات 

‏19 صفرالمظفر 93‏‏بسمه تعالی‏

‏آقای منتظر و منتظرها ـ ایّدهم الله تعالی ‏

‏     به دوستان عزیزم، طبقۀ جوان روحانی، دانشگاهی، بازاری، دهقان و سایر‏‎ ‎‏طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید نیروهایی که خداوند تعالی به شما عطا‏‎ ‎‏فرموده در راه رضای او صرف کنید. شما اکنون دارای نیروی عظیم جوانی هستید؛‏‎ ‎‏نیرویی که می توانید اسلام و میهن خود را به اوج عظمت و سرفرازی رسانید و دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود قطع کنید؛ نیرویی که اگر در راه حق‏‎ ‎‏صرف شود ابدیت دارد و به قدرت لایزال می پیوندد و اگر در بیهوده و‏‎ ‎‏شهوات هدر رود، دراین عالمْ ذلت وبردگی و درآن عالمْ عقوبت وشرمساری‏‎ ‎‏ببارآورد. بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید! زنده شوید و مردگان را حیات بخشید و در‏‎ ‎‏تحت پرچم توحید برای در هم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه و خودفروختگان‏‎ ‎‏بی ارزش فداکاری کنید! این نفتخواران بی شرف و عمال بی حیثیت آنها را از کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی بیرون ریزید همانند زباله ها. از جشنهای پایان ناپذیر آنها که در حقیقت‏‎ ‎‏چراغهایی است که در گورستان می افروزند دوری نمایید. امید است شما عزیزان من‏‎ ‎‏جشن مرگ استعمار و عمال آن را بزودی بگیرید؛ اگر ما پیران نبینیم شما جوانها ببینید. از‏‎ ‎‏نیروی لایزال، وحدت نیروی عظیم مسلمین را خواستارم. سلام و تحیت من به جوانان‏‎ ‎‏مسلمین و عزیزان کشور امیرالمؤمنین ـ علیه الصلوة والسلام.‏‏ ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏