فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏2 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای محمد حسین اَنزابی (ورود به نجف)‏1‏

‏3 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای نجفی مرعشی (ورود به نجف)‏2‏

‏3 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای محمدتقی فلسفی (ورود به نجف)‏3‏

‏7 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به علمای شهرستان خوانسار (ورود به نجف)‏4‏

‏7 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (ورود به نجف)‏5‏

‏8 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به فضلا و طلاب رشت مقیم قم (ورود به نجف)‏6‏

‏8 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای مجدالدین مصباحی (ورود به نجف)‏7‏

‏13 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید اسدالله نبوی (ورود به نجف)‏8‏

‏13 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید حسین بُدلا (ورود به نجف)‏9‏

‏15 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای علی معصومی همدانی (ورود به نجف)‏10‏

‏آبان 1344‏   نامه تشکر به آقای محمود طباطبایی (ورود به نجف)‏11‏

‏18 / 8 / 1344‏   نامه تسلیت به آقای حسین فومنی (درگذشت پدر ایشان)‏12‏

‏21 / 8 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید محمد علی دامغانی (ورود به نجف)‏13‏

‏بین 1344 تا شهریور 1346‏   سخنرانی درجمع طلاب نجف (تهذیب نفس و حفظ وحدت)‏14‏

‏               ‏‏اختلافات بی اساس، توطئۀ دشمن‏‏14‏

‏               ‏‏توطئه برای ایجاد آشوب در حوزه ها‏‏15‏

‏               ‏‏جبهه بندیهای کاذب ‏‏15‏

‏               ‏‏دستهای ناپاک در پی ساقط کردن حوزه ها‏‏20‏

‏               ‏‏وضع حوزۀ نجف‏‏21‏

‏               ‏‏معنای واقعی توبه ‏‏22‏

‏               ‏‏خطر نفوذ دشمن در حوزه ها‏‏26‏

‏               ‏‏برنامۀ اخلاقی برای آیندۀ طلاب‏‏27‏

‏23 / 8 / 1344‏   سخنرانی در جمع علمای نجف (وظیفه سران کشورهای اسلامی ـ مسئولیت علما)‏29‏

‏               ‏‏رنجهای پیامبر (ص) در دعوت به توحید‏‏29‏


‏               ‏‏برنامۀ زندگی و حکومت در اسلام‏‏30‏

‏               ‏‏تفاوت کلیسا و مسجد ‏‏31‏

‏               ‏‏هدف پیامبر اسلام ‏‏32‏

‏               ‏‏تکلیف سران کشورهای اسلامی، حفظ وحدت کلمه‏‏32‏

‏               ‏‏سیادت در وحدت کلمه ‏‏35‏

‏               ‏‏مسئولیت علمای اسلام‏‏35‏

‏               ‏‏تهذیب نفس‏‏37‏

‏               ‏‏جلوه ای از سلوک علی (ع)‏‏38‏

‏               ‏‏تهذیب برای درک نور الهی ‏‏38‏

‏               ‏‏تهذیب در جوانی‏‏40‏

‏29 / 8 / 1344‏   نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)‏42‏

‏2 / 9 / 1344‏    نامه تشکر به آقای سید محمد جلالی‏43‏

‏1344 هـ .ش.‏   نامه تشکر به دانشجویان مسلمان (ورود به نجف)‏44‏

‏آذر یا دی 1344‏   نامه به یکی از افاضل حوزه علمیه قم و اظهار نگرانی از وضع حوزه‏45‏

‏2 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به آقای بنی صدر (ورود به نجف)‏47‏

‏7 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به آقای عبدالجلیل جلیلی (عید مبعث)‏48‏

‏9 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به آقای علی اصغر صالحی (ورود به نجف)‏49‏

‏12 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (ورود به نجف)‏50‏

‏14 / 9 / 1344‏   اجازه نامه جهت کمک به فقرا از ثلث سهم امام (ع)‏51‏

‏15 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به آقای فقیهی مرندی (ورود به نجف)‏52‏

‏16 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به علما و مدرسین حوزۀ علمیه قم (ورود به نجف)‏53‏

‏19 / 9 / 1344‏   اجازه نامه به آقای محمد مؤمنی شهمیرزادی، در امور حسبیه و شرعیه‏54‏

‏20 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به علما و روحانیون اصفهانی مقیم قم (ورود به نجف)‏55‏

‏22 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به علما و روحانیون آذربایجانی مقیم قم (ورود به نجف)‏56‏

‏22 / 9 / 1344‏   پیام تشکر به علما و فضلای زنجانی مقیم قم (ورود به نجف)‏57‏

‏23 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به علما و طلاب حوزۀ علمیۀ اصفهان (ورود به نجف)‏58‏

‏23 / 9 / 1344‏   نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی حوزۀ علمیۀ قم (ورود به نجف)‏59‏

‏23 / 9 / 1344‏   پیام به علمای تهرانی مقیم قم (آمادگی حوزه های علمیه برای پذیرش مسئولیت)‏60‏

‏23 / 9 / 1344‏   اجازه نامه به آقای مهدی مصحفی کرمانی، در امور حسبیه و شرعیه‏61‏

‏24 / 9 / 1344‏   پیام تشکر به علما و روحانیون نجف آباد (ورود به نجف)‏62‏


‏11 / 10 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید محسن همدانی‏63‏

‏10 / 11 / 1344‏   نامه تشکر به آقای سید محمد علی ابن الرضا (تبریک عید فطر)‏64‏

‏15 / 11 / 1344‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (سازمان ملل و سازمانهای خارجی)‏65‏

‏23 / 11 / 1344‏   نامه به آقای سیدحسین خادمی (لزوم تقویت حوزه علمیه قم واصفهان)‏66‏

‏28 / 11 / 1344‏   نامه دربارۀ وجوه شرعی ‏67‏

‏21 / 12 / 1344‏   نامه به آقای سید روح الله خاتمی (مشکل تشتت آرای علما)‏68‏

‏22 / 12 / 1344‏   اجازه نامه به آقای سید روح الله خاتمی، در امور حسبیه و شرعیه‏69‏

‏28 / 12 / 1344‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم صبر و استقامت در ناگواریها)‏70‏

‏28 / 12 / 1344‏   اجازه نامه به آقای سیدیعقوب موسوی زنجانی، درامور حسبیه وشرعیه‏71‏

‏اواخر اسفند 1344‏   نامه به یکی از دانشجویان مقیم اروپا جهت تکذیب بعضی ازشایعات‏72‏

‏3 / 1 / 1345‏     نامه تشکر به آقای سید محمد تقی شهرستانی‏73‏

‏4 / 1 / 1345‏     اجازه نامه به آقای محمد مؤمن قمی، در امور حسبیه و شرعیه‏74‏

‏7 / 1 / 1345‏     نامه به آقای سید مهدی یثربی (تأکید بر تقویت حوزۀ علمیۀ قم و نجف)‏75‏

‏24 / 1 / 1345‏   نامه تسلیت به آقای محمدتقی فلسفی (درگذشت پدر ایشان)‏76‏

‏26 / 1 / 1345‏   نامه تشکر به آقای محمد تقی عالمی‏77‏

‏1 / 2 / 1345‏   نامه به آقای حسین خندق آبادی (احوالپرسی و دعا)‏78‏

‏اردیبهشت 1345‏   اجازه نامه به آقای یوسف باقری جزن آبادی (تعمیرحمام ازسهم امام)‏79‏

‏14 / 2 / 1345‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر اسلامی تربتی، در امور حسبیه و شرعیه‏80‏

‏اردیبهشت 1345‏   اجازه نامه به آقای سید حسن فقیه، در امور شرعیه‏81‏

‏21 / 2 / 1345‏   اجازه نامه به آقای داود تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه‏82‏

‏27 / 2 / 1345‏   اجازه نامه به آقای محمد یزدی، در امور حسبیه و شرعیه‏83‏

‏اوایل خرداد 1345‏   اجازه نامه به آقای سید محمدجواد افضل هرندی (تعمیرمسجد ازسهم امام«ع»)‏84‏

‏14 / 3 / 1345‏   اجازه نامه به آقای هادی باریک بین قزوینی، در امور حسبیه و شرعیه‏85‏

‏19 / 3 / 1345‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (عمل به وظیفۀ الهی)‏86‏

‏4 / 4 / 1345‏    بیانات خطاب به آقای ماسالی (توسعه مبارزۀ دانشجویی)‏87‏

‏9 / 4 / 1345‏    نامه به آقای سید اسماعیل مرعشی (اعلام وصول وجه)‏88‏

‏12 / 4 / 1345‏   نامه به آقای رضا حجتی جهت لزوم ارسال وجوه به نجف‏89‏

‏12 / 4 / 1345‏   رسید وصول وجه به آقای حاج علی اکبرزاده‏90‏

‏تیر 1345‏     نامه به آقای شهاب الدین اشراقی (خانوادگی)‏91‏

‏23 / 5 / 1345‏   اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان (اجازه در توکیل)‏92‏


‏2 / 6 / 1345‏     اجازه نامه به آقای اسماعیل انتصاری مازندرانی، در امور حسبیه وشرعیه‏93‏

‏22 / 6 / 1345‏   نامه به آقای میرزا حسن ثقفی (خانوادگی)‏94‏

‏28 / 6 / 1345‏   نامه به آقای صادق خلخالی (اهمیت تهذیب نفس)‏95‏

‏28 / 6 / 1345‏   نامه تشکر به آقای صدر محلاتی‏96‏

‏29 / 6 / 1345‏   اجازه نامه به آقای محمود سنابادی، در امور حسبیه و شرعیه‏97‏

‏1345 هـ .ش.‏   اجازه نامه به آقای سید ابراهیم مقدسی تنکابنی، در اخذ و صرف وجوه شرعیه‏98‏

‏5 / 7 / 1345‏      نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (لزوم توثیق در اعطای اجازۀ شرعی)‏99‏

‏13 / 7 / 1345‏   نامه به آقای محمد حسین بهجتی (چند تذکر اخلاقی)‏100‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به آقای محمد حسین بهجتی (تذکراتی در رابطه با خودسازی)‏101‏

‏4 / 8 / 1345‏   اجازه نامه به آقای سید میرزا هاشمی، در امور حسبیه و شرعیه‏102‏

‏3 / 9 / 1345‏   رسید وصول وجه به آقای سید حسن میریان‏103‏

‏3 / 9 / 1345‏   اجازه نامه به آقای محمد علی سعادت بهبهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏104‏

‏     ‏‏ــ‏         اجازه نامه به آقای اسلامی جهت مصرف وجوهات شرعی‏105‏

‏13 / 9 / 1345‏   نامه تشکر به آقای آیت اللهی (تبریک عید نیمه شعبان)‏106‏

‏21 / 9 / 1345‏   اجازه نامه به آقای سیدهاشم فخرالدین رشتی، در امور حسبیه وشرعیه‏107‏

‏13 / 10 / 1345‏   نامه تشکر به آقای سید محمد حسین لنگرودی‏108‏

‏14 / 10 / 1345‏   نامه تشکر به آقای ابوالقاسم وکیلی‏109‏

‏18 / 10 / 1345‏   نامه تشکر به آقای ابوذر بیدار (ورود به نجف)‏110‏

‏3 / 11 / 1345‏     نامه تسلیت به آقای محمد خندق آبادی‏111‏

‏16 / 11 / 1345‏   نامه به آقای محمد علی گرامی (تقویت روحیۀ طلاب و فضلا)‏112‏

‏4 / 12 / 1345‏    نامه به آقای صادق خلخالی (استفسار از علت سفر به گنبد کاوس)‏113‏

‏11 / 12 / 1345‏   اجازه نامه به آقای فضل الله مطلق، در امور حسبیه و شرعیه‏114‏

‏11 / 12 / 1345‏   نامه به آقای فضل الله مطلق (معرفی طرق ارسال وجوه شرعیه)‏115‏

‏18 / 12 / 1345‏   نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)‏116‏

‏     ‏‏ــ‏          پاسخ به یک سؤال شرعی و ارسال حواشی عروة الوثقی‏117‏

‏1 / 1 / 1346‏     نامه تسلیت به آقای سید مهدی یثربی‏118‏

‏16 / 1 / 1346‏   اجازه نامه به آقای محسن غروی قوچانی، در امور حسبیه و شرعیه‏119‏

‏20 / 1 / 1346‏   نامه به یکی از دوستان (اعلام وصول نامۀ ارسالی)‏120‏

‏25 / 1 / 1346‏   تلگراف به آقای هادی میلانی (استفسار از دستگیری آقای قمی)‏121‏

‏26 / 1 / 1346‏   اجازه نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏122‏


‏26 / 1 / 1346‏   نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)‏123‏

‏26 / 1 / 1346‏   اجازه نامه به آقای سید محمدعلی قاضی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه‏128‏

‏27 / 1 / 1346‏   پیام به حوزه های علمیه قم، مشهد و تهران (مقابله با رژیم شاه)‏129‏

‏13 / 2 / 1346‏   نامه تشکر به آقای حیدرعلی جلالی خمینی‏132‏

‏20 / 2 / 1346‏   نامه به آقای سیدحسین یعقوبی خلخالی (اعلام وصول نامه های ارسالی)‏133‏

‏6 / 3 / 1346‏    نامه به آقای محمد حسین بهجتی (پاسخ به دو سؤال شرعی)‏134‏

‏6 / 3 / 1346‏    نامه به آقای محمد علی گرامی (کوبیدن اسلام به اسم اسلام)‏135‏

‏13 / 3 / 1346‏   نامه تشکر به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (توصیه به مراعات شهریه طلاب)‏137‏

‏14 / 3 / 1346‏   نامه به آقای هزاوه (معرفی وکلای شرعی در تهران و قم)‏138‏

‏17 / 3 / 1346‏   پیام به سران دولتهای اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)‏139‏

‏8 / 4 / 1346‏   نامه به آقای سید محمد رضا سعیدی (سفارش بیماران معهود)‏140‏

‏1346 هـ .ش.‏   پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (نوید آینده)‏141‏

‏25 / 4 / 1346‏   نامه تشکر به آقای سید تقی بیان‏144‏

‏26 / 4 / 1346‏   نامه به آقای ولی الله رهنما (اجازه صرف سهم سادات)‏145‏

‏28 / 4 / 1346‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (اجازه سفر به آبادان برای تبلیغ)‏146‏

‏مرداد 1346‏   تلگراف به آقای حسینعلی منتظری (تبریک آزادی از زندان)‏147‏

‏مرداد 1346‏   تلگراف به جمعی از آقایان (تبریک آزادی از زندان)‏148‏

‏28 / 5 / 1346‏   نامه تشکر به آقای حجازی‏149‏

‏5 / 6 / 1346‏    اجازه نامه به آقای عباس فرخی، در امور حسبیه و شرعیه‏150‏

‏17 / 6 / 1346‏   بیانات در جمع روحانیون نجف (توطئۀ رژیم برای نابودی اسلام)‏151‏

‏18 / 6 / 1346‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی مکی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه‏152‏

‏4 / 7 / 1346‏    نامه جهت تشکر از استقامت در برابر مشکلات ‏153‏

‏25 / 7 / 1346‏   اجازه نامه به آقای عبدالرحمن فقهی، در امور حسبیه و شرعیه‏154‏

‏3 / 8 / 1346‏    نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (اوضاع ایران)‏155‏

‏10 / 9 / 1346‏   نامه به آقای سید صادق روحانی (تحمل سختیها در راه انجام وظیفه)‏158‏

‏26 / 9 / 1346‏   نامه تشکر به آقای سید محمد حسین لنگرودی‏159‏

‏4 / 10 / 1346‏   اجازه نامه به آقای فیض الله دارایی، در امور حسبیه و شرعیه‏160‏

‏22 / 10 / 1346‏   نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)‏161‏

‏24 / 10 / 1346‏   نامه به آقای سید محمد صادق لواسانی (عذرخواهی از زحمات)‏162‏

‏5 / 11 / 1346‏    نامه دربارۀ حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی‏163‏


‏5 / 11 / 1346‏   اجازه نامه به آقای سید محمد جزایری، در امور حسبیه و شرعیه‏164‏

‏1346 هـ .ش.‏   نامه به آقای عبدالله اسلامی (اجازه در صرف وجوهات شرعیه)‏165‏

‏6 / 11 / 1346‏   نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)‏166‏

‏14 / 11 / 1346‏   نامه به آقای محمد علی گرامی (عمل به وظایف الهی)‏167‏

‏24 / 11 / 1346‏   اجازه نامه به آقای سید احمد دعایی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه‏168‏

‏14 / 12 / 1346‏   نامه به آقای محمد یزدی (وعده پیروزی قیام مردم)‏169‏

‏14 / 12 / 1346‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم ادای وظیفه)‏171‏

‏17 / 12 / 1346‏   نامه به آقای محمدحسین لنگرودی (ارسال وجوهات به نجف)‏172‏

‏4 / 1 / 1347‏     اجازه نامه به آقای محمد حکمت گنابادی، در امور حسبیه و شرعیه‏173‏

‏1347 هـ .ش.‏   پاسخ استفتاء دربارۀ لغو اجازه نامۀ مؤیدان و طرفداران رژیم‏174‏

‏14 / 1 / 1347‏   اجازه نامه به آقای سیداحمد نقیب پور، درامور حسبیه وشرعیه‏176‏

‏20 / 1 / 1347‏   بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه بصره (توجه به تعالیم اسلام)‏177‏

‏21 / 1 / 1347‏   نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)‏178‏

‏12 / 2 / 1347‏   نامه تشکر به آقای محمد فقیهی مرندی‏179‏

‏12 / 2 / 1347‏   اجازه نامه به آقای محمد کاظم ناصح، در امور حسبیه و شرعیه‏180‏

‏5 / 3 / 1347‏   نامه به آقای محمد یزدی (اجازه صرف وجوه)‏181‏

‏12 / 3 / 1347‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر مسعودی، در امور حسبیه و شرعیه‏182‏

‏12 / 3 / 1347‏   اجازه نامه به آقای سید حسین حجت، در امور حسبیه و شرعیه‏183‏

‏12 / 3 / 1347‏   اجازه نامه به آقای مهدی کروبی، در امور حسبیه و شرعیه‏184‏

‏15 / 3 / 1347‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (وخامت اوضاع)‏185‏

‏20 / 3 / 1347‏   اجازه نامه به آقای غلامرضا کریمی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه‏186‏

‏27 / 3 / 1347‏   نامه به آقای سید ابراهیم مقدسی تنکابنی (احوالپرسی)‏187‏

‏27 / 3 / 1347‏   نامه به آقای عبدالمجید معادیخواه (سفارش به تحصیل)‏188‏

‏30 / 3 / 1347‏   نامه به آقای حسین فومنی (اجازه در مورد وجوهات)‏189‏

‏31 / 4 / 1347‏   نامه به آقای محسن غروی قوچانی (موفقیت در تبلیغ دین)‏190‏

‏1347 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)‏191‏

‏21 / 5 / 1347‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏193‏

‏6 / 6 / 1347‏    نامه به جمعی ازفداییان فلسطینی(اجازه صرف وجوهات در راه مبارزه بااسرائیل)‏194‏

‏27 / 6 / 1347‏   اجازه نامه به آقای محمد صادق تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه‏196‏


‏7 / 7 / 1347‏    اجازه نامه به آقای عبدالرحیم صادقی، در امور حسبیه و شرعیه‏197‏

‏12 / 7 / 1347‏   نامه تشکر به آقای سید محمد رضا سعیدی (قدردانی از زحمات ایشان)‏198‏

‏19 / 7 / 1347‏   مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»؛ (وجوب مبارزه با اسرائیل)‏199‏

‏1347 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (قدردانی از زحمات ایشان)‏202‏

‏30 / 7 / 1347‏   اجازه نامه به آقای یدالله شربیانی، در امور حسبیه و شرعیه‏203‏

‏3 / 8 / 1347‏    اجازه نامه به آقای محمد رضا کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه‏204‏

‏11 / 8 / 1347‏   اجازه نامه به آقای محمد کیایی نژاد، در امور حسبیه و شرعیه‏205‏

‏12 / 8 / 1347‏   اجازه نامه به آقای محمد مؤمنی شهمیرزادی (اخذ سهم سادات)‏206‏

‏13 / 8 / 1347‏   نامه تشکر به آقای محمد تقی حکیمی‏207‏

‏14 / 8 / 1347‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم براندازی سلسلۀ پهلوی)‏208‏

‏19 / 8 / 1347‏   اجازه نامه به آقای حسین رجبی، در امور حسبیه و شرعیه‏209‏

‏19 / 8 / 1347‏   اجازه نامه به آقای میرزا باقر بستان آبادی، در امور شرعیه و حسبیه‏210‏

‏24 / 8 / 1347‏   نامه به آقای میرزا حسن مستوفی کمره ای (احوالپرسی)‏211‏

‏25 / 8 / 1347‏   اجازه نامه به آقای محمد علی شرعی، در امور حسبیه و شرعیه‏212‏

‏25 / 9 / 1347‏   نامه به یکی از دوستان (اعلام خبر سلامتی)‏213‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه تشکر به آقای میرزا جواد تهرانی‏214‏

‏1347 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (امور مربوط به وجوه شرعیه)‏215‏

‏13 / 10 / 1347‏   اجازه نامه به آقای سید عباس میریونسی، در امور حسبیه و شرعیه‏216‏

‏26 / 10 / 1347‏   نامه در بیان حکم شرعی ذبح با دستگاه‏217‏

‏19 / 11 / 1347‏   اجازه نامه به آقای عبدالخالق اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏219‏

‏10 / 12 / 1347‏   نامه به آقای صابری (اعلام وصول نامه ارسالی)‏220‏

‏22 / 12 / 1347‏   اجازه نامه به آقای مرتضی مطهری، در امور حسبیه و شرعیه‏221‏

‏25 / 12 / 1347‏   اجازه نامه به آقای غلامحسین اشراقی، در امور حسبیه و شرعیه‏222‏

‏26 / 12 / 1347‏   اجازه نامه به آقای علی تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه‏223‏

‏29 / 12 / 1347‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (کفایت عمل به وظیفه)‏224‏

‏اوایل 1348 هـ .ش.‏   نامه به آقای حسین فومنی (اعلام وصول نامه)‏225‏

‏16 / 1 / 1348‏   نامه به آقای سیدعباس میریونسی (اجازۀ استفاده از سهم امام«ع»)‏226‏

‏29 / 1 / 1348‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (پاسخ به نُه سؤال مطرح شده)‏227‏

‏2 / 2 / 1348‏   نامه تشکر به آقای ملک حسینی‏228‏

‏2 / 2 / 1348‏   اجازه نامه به آقای محمد لشکری ضیاءآبادی قزوینی، در امور شرعیه‏229‏


‏8 / 2 / 1348‏   نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد‏230‏

‏4 / 3 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سیدحسن اسماعیلیان نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏231‏

‏1348 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریۀ طلاب)‏232‏

‏7 / 3 / 1348‏   اجازه نامه به آقای حسن نمازی خراسانی، در امور حسبیه و شرعیه‏233‏

‏14 / 3 / 1348‏   نامه به آقای سید علینقی طبسی (اجازۀ اخذ و ارسال وجوه شرعی)‏234‏

‏26 / 4 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سید احمد نجفی، در امور حسبیه و شرعیه‏235‏

‏29 / 4 / 1348‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (وجوهات شرعیه)‏236‏

‏31 / 4 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سید محمد علی طباطبایی، در امور حسبیه وشرعیه‏237‏

‏3 / 5 / 1348‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (ممانعت از انتشار ورقه استفتائات)‏238‏

‏16 / 5 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سید باقر موسوی، در امور حسبیه و شرعیه‏239‏

‏20 / 5 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل سجادی، در امور حسبیه و شرعیه‏240‏

‏20 / 5 / 1348‏   نامه تشکر به آقای محمد علی گرامی‏241‏

‏4 / 6 / 1348‏   نامه تشکر به آقای محمد یزدی‏242‏

‏4 / 6 / 1348‏   اجازه نامه به آقای مسلم داراب اردبیلی، در امور شرعیه‏243‏

‏4 / 6 / 1348‏   اجازه نامه به آقای شیخ رمضانعلی معلمی، در امور شرعیه‏244‏

‏21 / 6 / 1348‏   اجازه نامه به آقای جعفر مهاجرانی همدانی، در امور حسبیه و شرعیه‏245‏

‏12 / 7 / 1348‏   اجازه نامه به آقای محمد تقی داودی، در اخذ وجوه شرعیه‏246‏

‏14 / 7 / 1348‏   نامه تشکر به آقای سید احمد نجفی‏247‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به یکی از دوستان (تذکراتی در رابطه با وجوه شرعیه)‏248‏

‏9 / 8 / 1348‏    نامه تبریک به فاطمه طباطبائی (تبریک ازدواج)‏249‏

‏12 / 8 / 1348‏   اجازه نامه به آقای سید باقر موسوی درچه ای، در امور شرعیه‏250‏

‏27 / 8 / 1348‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (ترویج دین با لباس غیر روحانی)‏251‏

‏28 / 8 / 1348‏   اجازه نامه به آقای حسین حق شناس، در امور حسبیه و شرعیه‏252‏

‏28 / 8 / 1348‏   نامه به آقای محمد رضا حکیمی (آگاه ساختن جامعه)‏253‏

‏11 / 10 / 1348‏   پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان فارسی زبان در اروپا (خیانت استعمار)‏255‏

‏26 / 10 / 1348‏   اجازه نامه به آقای احمد مطهری، در امور حسبیه و شرعیه‏256‏

‏27 / 10 / 1348‏   نامه به یکی از دوستان (شهریۀ طلاب)‏257‏

‏3 / 11 / 1348‏    نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد‏258‏

‏7 / 11 / 1348‏    نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏259‏

‏22 / 11 / 1348‏   اجازه نامه به آقای حسین یزدی اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏260‏


‏23 / 11 / 1348‏   نامه به آقای صادق خلخالی (عدم توجه به گفته های فتنه گران)‏261‏

‏28 / 11 / 1348‏   نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (خودداری از ورود در اختلافات محلی)‏263‏

‏16 / 12 / 1348‏   نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (احوالپرسی)‏264‏

‏7 / 1 / 1349‏    اجازه نامه به آقای فرج الله اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏265‏

‏26 / 1 / 1349‏   اجازه نامه به آقای محمدحسین بهجتی اردکانی، درامورحسبیه وشرعیه‏266‏

‏7 / 2 / 1349‏    نامه به آقای سید عباس میریونسی (اجازۀ شرعیه)‏267‏

‏15 / 2 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سید طاهر مرتضوی، در امور حسبیه و شرعیه‏268‏

‏26 / 2 / 1349‏   نامه به آقای محمد کیایی نژاد (اعلام وصول نامه ارسالی)‏269‏

‏29 / 2 / 1349‏   نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (توصیه به معالجه بیماری)‏270‏

‏7 / 3 / 1349‏    اجازه نامه به آقای محمد علی ربانی، در امور حسبیه و شرعیه‏271‏

‏خرداد 1349‏   پیام به اهالی ساکن در خیابان غیاثی (تأمین هزینه ورثه از سهم امام«ع»)‏272‏

‏17 / 3 / 1349‏   اجازه نامه به آقای شاه محمد حسین مصباح، در امور شرعیه‏273‏

‏19 / 3 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (عدم دخالت در مسائل مرجعیت)‏274‏

‏16 / 4 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی (ارسال قبض وجوه)‏275‏

‏16 / 4 / 1349‏   اجازه نامه به آقای علی اکبر شمس آبادی، در امور حسبیه و شرعیه‏276‏

‏20 / 4 / 1349‏   نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه (هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران)‏277‏

‏22 / 4 / 1349‏   نامه به آقای سید محمد حسین لنگرودی (رفتن طلاب به سربازی)‏280‏

‏25 / 4 / 1349‏   نامه به آقای اشرفی اصفهانی (اجازه شرعیه)‏281‏

‏27 / 4 / 1349‏   نامه به انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا (مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام)‏282‏

‏31 / 4 / 1349‏   اجازه نامه به آقای هادی روحانی، در امور حسبیه و شرعیه‏284‏

‏31 / 4 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه‏285‏

‏2 / 5 / 1349‏     اجازه نامه به آقای سید محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه‏286‏

‏مرداد 1349‏   نامه به دانشجویان فارسی زبان درامریکا وکانادا (شناساندن اسلام به جوامع بشری)‏287‏

‏14 / 5 / 1349‏   اجازه نامه به سید شاه محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه‏289‏

‏19 / 5 / 1349‏   نامه به آقای سید شاه محمد حسین مصباح (اعمال خلاف رژیم شاه)‏290‏

‏23 / 5 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏291‏

‏8 / 6 / 1349‏    نامه به مؤمنین قریۀ «قول خویش»؛ (ضرورت خودداری از اختلافات)‏292‏

‏14 / 6 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی، در امور شرعیه‏293‏

‏16 / 6 / 1349‏   نامه به آقای محسن همدانی (صدور اجازه در مصرف سهم امام«ع»)‏294‏

‏19 / 6 / 1349‏   نامه به آقای صادق خلخالی (تخلف برخی از وکلا)‏295‏


‏20 / 6 / 1349‏   اجازه نامه به آقای جلال آیت اللهی، در امور حسبیه و شرعیه‏296‏

‏23 / 6 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سید عبدالله ضیایی، در امور حسبیه و شرعیه‏297‏

‏8 / 7 / 1349‏    نامه به آقای حیدرعلی جلالی خمینی (تحقیق دربارۀ مدعی وکالت)‏298‏

‏15 / 7 / 1349‏   پاسخ استفتاء به انجمن حجتیه (اجازه استفاده از وجوهات)‏299‏

‏16 / 7 / 1349‏   نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (نماز جمعۀ نجف و اصفهان)‏301‏

‏16 / 7 / 1349‏   نامه به آقای حسینعلی منتظری (تسلیت درگذشت والدۀ ایشان)‏302‏

‏24 / 7 / 1349‏   نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (احوالپرسی)‏303‏

‏26 / 7 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سید مهدی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه‏304‏

‏30 / 7 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏305‏

‏آبان 1349‏    نامه به آقای محمود متقیان (تعیین تکلیف دیون و وجوه شرعیه)‏306‏

‏16 / 8 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (تبریک ازدواج ـ شهریۀ طلاب)‏307‏

‏20 / 8 / 1349‏   اجازه نامه به آقای محمد اسماعیل نجفی، در امور حسبیه و شرعیه‏308‏

‏27 / 8 / 1349‏   نامه به آقای سید شاه محمد حسین مصباح (بدهی های شرعیه)‏309‏

‏5 / 9 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏310‏

‏آذر 1349‏   نامه به آقای حیدرعلی جلالی خمینی (مسجد «عین ورزان» مازندران)‏311‏

‏17 / 9 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (دستور پرداخت شهریه به چند نفر)‏312‏

‏17 / 9 / 1349‏   اجازه نامه به آقای سیدشاه محمدحسین مصباح، درامور حسبیه وشرعیه‏314‏

‏22 / 9 / 1349‏   اجازه نامه به آقای غلامحسین عادلی، در امور حسبیه و شرعیه‏315‏

‏22 / 9 / 1349‏   اجازه نامه به آقای حسین جان واعظی، در امور حسبیه و شرعیه‏316‏

‏7 / 10 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (جدیت در تحصیل و تهذیب اخلاق)‏317‏

‏19 / 10 / 1349‏   اجازه نامه به آقای حسینعلی منتظری، در امور حسبیه و شرعیه‏318‏

‏2 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏319‏

‏3 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سیدمهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏320‏

‏بهمن 1349‏   نامه به آقای سید حمید زیارتی (عدم انتشار قبل ازموعد پیام امام به حجاج)‏321‏

‏بهمن 1349‏   پیام به زائران بیت الله الحرام (مسلمانان فلسطین و افشای جنایتهای رژیم شاه)‏322‏

‏3 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏327‏

‏17 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (تذکر دربارۀ مسائل مختلف)‏328‏

‏20 / 11 / 1349‏   نامه به بعضی از مقلدین و معرفی وکلا، در اخذ وجوه شرعیه‏330‏

‏21 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سید عباس میریونسی (پاسخ چند پرسش شرعی)‏331‏

‏22 / 11 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (چند تذکر دربارۀ وکلای شرعی)‏332‏


‏5 / 12 / 1349‏   نامه به علمای شیراز (کوشش در تهذیب جامعه)‏334‏

‏9 / 12 / 1349‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏335‏

‏9 / 12 / 1349‏   نامه به آقای سیداحمد خمینی (تأکید بر خودداری از تبلیغ به نفع امام)‏336‏

‏9 / 12 / 1349‏   نامه تشکر به آقای مرتضوی‏337‏

‏12 / 12 / 1349‏   نامه تشکر به آقای حیدرعلی جلالی خمینی‏338‏

‏20 / 12 / 1349‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (آشتی دادن بین دو تن از یاران)‏339‏

‏26 / 12 / 1349‏   اجازه نامه به آقای غلامعلی معینی، در امور حسبیه و شرعیه‏340‏

‏5 / 1 / 1350‏     نامه به آقای محمد یزدی (رفع اختلاف بین روحانیون)‏341‏

‏30 / 1 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (اجازه فروش کتابخانه)‏342‏

‏اردیبهشت 1350‏   اجازه نامه به آقای سید خادم حسین، در امور حسبیه و شرعیه‏343‏

‏20 / 2 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)‏344‏

‏28 / 2 / 1350‏   نامه به آقای صادق طباطبایی (مقابله با رواج فرهنگ استعماری)‏345‏

‏29 / 2 / 1350‏   اجازه نامه به آقای محمد قاسمی گنابادی، در امور حسبیه و شرعیه‏348‏

‏29 / 2 / 1350‏   اجازه نامه به آقای محمد صادقی تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه‏349‏

‏31 / 2 / 1350‏   نامه به آقای ابراهیمی (ابراز خوشوقتی از ترویج شرع مطهر)‏350‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به یکی از وکلا دربارۀ اجازه شرعیه‏351‏

‏2 / 3 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (وجوه شرعی)‏353‏

‏5 / 3 / 1350‏   اجازه نامه به آقای صفرعلی شریعت، در امور حسبیه و شرعیه‏354‏

‏24 / 3 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)‏355‏

‏1 / 4 / 1350‏    نامه به آقای میرزا محمود نظام (مشکلات مردم شهرستان فسا)‏356‏

‏1350 هـ .ش.‏   نامه به آقای محمد علی گرامی (تأسف از بی تفاوتی برخی از علما)‏357‏

‏1 / 4 / 1350‏   سخنرانی در جمع علمای نجف (برگزاری جشنهای شاهنشاهی ـ وجوب قیام علما)‏358‏

‏               ‏‏بالاترین مصیبت اسلام سلب حکومت از حضرت امیر (ع)‏‏358‏

‏               ‏‏جلوه ای از حکومت اسلامی علی (ع)‏‏359‏

‏               ‏‏رابطۀ مؤمن و قانون‏‏361‏

‏               ‏‏شاهنشاهی روسیاه‏‏363‏

‏               ‏‏نجف را بیدار کنید!‏‏365‏

‏               ‏‏لزوم اعتراض دسته جمعی روحانیت به جشنهای 2500 ساله‏‏368‏

‏               ‏‏توطئه های اسرائیل علیه اسلام‏‏369‏

‏               ‏‏وظیفۀ روحانیت دخالت در سیاست است‏‏370‏


‏               ‏‏قیام سیدالشهداء هم برای تشکیل حکومت بود‏‏372‏

‏9 / 4 / 1350‏    اجازه نامه به آقای سید کرامت الله ملک حسینی، در امور حسبیه وشرعیه‏374‏

‏13 / 4 / 1350‏   اجازه نامه به آقای محمد بلال داود، در امور حسبیه و شرعیه‏375‏

‏16 / 4 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (کیفیت فروش منزل)‏376‏

‏16 / 4 / 1350‏   اجازه نامه به آقای علی حیدری نهاوندی، در امور حسبیه و شرعیه‏377‏

‏22 / 4 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏378‏

‏30 / 4 / 1350‏   نامه به آقای تقدسی ترکمانی (صرف وجوه شرعیه واداره مدارس)‏379‏

‏31 / 4 / 1350‏   اجازه نامه به آقای حسن بحرانی دشتی، در امور حسبیه و شرعیه‏381‏

‏2 / 5 / 1350‏    نامه به آقای سید احمد خمینی در مورد وجوهات شرعیه‏382‏

‏9 / 5 / 1350‏    اجازه نامه به آقای علی مدبر، در امور حسبیه و شرعیه‏383‏

‏4 / 6 / 1350‏    نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏384‏

‏20 / 6 / 1350‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏385‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه تشکر از ترویج شریعت و پاسخ به یک سؤال‏386‏

‏2 / 7 / 1350‏    اجازه نامه به آقای عبدالرحیم سامت، در امور شرعیه‏387‏

‏20 / 7 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏388‏

‏22 / 7 / 1350‏   اجازه نامه به آقای غلامرضا عرفانیان، در امور حسبیه و شرعیه‏389‏

‏27 / 7 / 1350‏   سخنرانی در جمع روحانیون (تهذیب نفس)‏390‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به آقای سید احمد خمینی (تذکراتی راجع به کتابخانۀ قم)‏392‏

‏1350 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر فرستادن صورت حساب)‏393‏

‏آبان 1350‏   نامه به آقای سید محمدحسین لنگرودی (تصرف مدرسه حاج ابوالفتح توسط دولت)‏394‏

‏10 / 8 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (فروش کتابخانه در قم)‏395‏

‏21 / 8 / 1350‏   پیام به ملت ایران (برآمدن نغمۀ استعمار از حلقوم سرسپردگان)‏396‏

‏26 / 8 / 1350‏   پاسخ استفتاء دربارۀ اجازه صرف وجوه شرعیه برای خانوادۀ زندانیان سیاسی‏399‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه دربارۀ وجوه شرعی‏400‏

‏7 / 9 / 1350‏   نامه به آقای محمد حسن اعرابی در جهت فروش منزل‏401‏

‏8 / 9 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏402‏

‏2 / 10 / 1350‏   تلگراف به احمد حسن البکر (اعمال خشونت علیه ایرانیان مقیم عراق)‏403‏

‏2 / 10 / 1350‏   سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (احتمال هجرت امام به لبنان)‏405‏

‏               ‏‏ترک عراق‏‏405‏

‏               ‏‏رفتار رژیم بعث عراق با مجاورین قبور ائمه (ع)‏‏405‏


‏               ‏‏تحمل ناگواریها و خدمت به اسلام‏‏406‏

‏4 / 10 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏408‏

‏6 / 10 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏409‏

‏10 / 10 / 1350‏   سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (ضرورت حفظ حوزه ها)‏410‏

‏               ‏‏برنامۀ پیامبر (ص) در مکه‏‏410‏

‏               ‏‏گسترش اسلام در مدینه، فتح و ظفر در مکه‏‏410‏

‏               ‏‏وظیفۀ طلاب ‏‏411‏

‏13 / 10 / 1350‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏414‏

‏15 / 10 / 1350‏   نامه به خانم صدیقه مصطفوی (خانوادگی)‏415‏

‏زمستان 1350‏   نامه به آقای سیدمحمد سجادی (دقت درنگارش تقریرات درس)‏416‏

‏2 / 11 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (ضرورت تحصیل و تهذیب نفس)‏417‏

‏14 / 11 / 1350‏   نامه تشکر به آقای محمد صادقی‏418‏

‏20 / 11 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏419‏

‏26 / 11 / 1350‏   نامه به آقای محمد هاشمیان (سوء استفاده برخی اشخاص از وجوه شرعیه)‏420‏

‏29 / 11 / 1350‏   نامه تشکر به آقای حجازی‏422‏

‏7 / 12 / 1350‏    نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (ضرورت رفع اختلافات در کرمانشاه)‏423‏

‏10 / 12 / 1350‏   نامه به آقای مرتضی مطهری (تسلیت درگذشت پدر ایشان)‏424‏

‏21 / 12 / 1350‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (لزوم اشتغال به تحصیل)‏425‏

‏3 / 1 / 1351‏     نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر توجه بیشتر به آقای پسندیده)‏426‏

‏4 / 1 / 1351‏     نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏427‏

‏4 / 1 / 1351‏     نامه به آقای سید احمد خمینی (ارسال عیدی برای اعضای خانواده)‏428‏

‏13 / 1 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏429‏

‏27 / 1 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏430‏

‏10 / 2 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی ـ سفارش به ادامۀ تحصیل و تهذیب)‏431‏

‏20 / 3 / 1351‏   اجازه نامه به سید عباس (نجل آقا سیدهادی)، در امور حسبیه و شرعیه ‏432‏

‏8 / 4 / 1351‏    اجازه نامه به آقای سید محمد اکبر، در امور حسبیه و شرعیه‏433‏

‏9 / 4 / 1351‏    نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اجازۀ اخذ و ارسال وجوه شرعی)‏434‏

‏13 / 4 / 1351‏   اجازه نامه به آقای یدالله خزایی کنگاوری، در امور حسبیه و شرعیه‏435‏

‏17 / 5 / 1351‏   پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمانهای اسلام)‏436‏

‏1351 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (رسیدگی به نزدیکان و مبارزان)‏439‏


‏1351 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (کمک مالی به آقای کشمیری)‏440‏

‏31 / 5 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏441‏

‏5 / 6 / 1351‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏442‏

‏6 / 6 / 1351‏   نامه به آقای شاه آبادی (لزوم اقامه حج)‏444‏

‏13 / 6 / 1351‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏445‏

‏1351 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (عدم انتشار پیام روحانیون مبارز نجف)‏446‏

‏13 / 6 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏447‏

‏20 / 6 / 1351‏   پیام به ملت، علما و روحانیون ایران (تشریح ستمکاریهای رژیم)‏448‏

‏20 / 6 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏451‏

‏20 / 6 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏452‏

‏شهریور 1351‏   نامه به خانم فریده و صدیقه مصطفوی (خانوادگی)‏453‏

‏6 / 7 / 1351‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏454‏

‏6 / 7 / 1351‏   نامه به سید احمد خمینی (خانوادگی)‏455‏

‏15 / 7 / 1351‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏456‏

‏15 / 7 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏457‏

‏19 / 7 / 1351‏   پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی (مصیبتهای جانگداز فلسطین)‏458‏

‏29 / 7 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏461‏

‏آبان 1351‏   اجازه نامه به طلاب ومدرسین مدرسۀ علمیۀ «بلتستان» (صرف وجوه شرعی در مدرسه)‏462‏

‏2 / 8 / 1351‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏463‏

‏10 / 8 / 1351‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (لزوم بردباری)‏464‏

‏23 / 8 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏465‏

‏29 / 8 / 1351‏   اجازه نامه به آقایان: احمد اخلاقی و محمدعلی مروّج، در امور حسبیه‏466‏

‏2 / 9 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی ـ توصیۀ درسی)‏467‏

‏2 / 9 / 1351‏   نامه به آقای سید عباس میریونسی (اجازه استفاده از سهم امام«ع»)‏468‏

‏9 / 9 / 1351‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏469‏

‏22 / 9 / 1351‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏470‏

‏30 / 9 / 1351‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (توطئه رژیم)‏471‏

‏14 / 10 / 1351‏   نامه به آقای سید عبدالرحیم هاشمی زاده (اعلام عدم وصول نامۀ قبلی)‏472‏

‏11 / 11 / 1351‏   اجازه نامه به آقای محمد حسن رحیمیان اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه‏473‏

‏1351 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (نحوۀ پرداخت وجه روزه و نماز)‏474‏


‏23 / 11 / 1351‏   نامه تشکر به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی‏475‏

‏     ‏‏ــ‏           نامه به آقای پسندیده، (پاسخ به سؤالات ایشان)‏476‏

‏     ‏‏ــ‏           نامه به آقای پسندیده (وجوه شرعیه ـ موضع گیری ناصواب برخی از علما)‏477‏

‏29 / 11 / 1351‏   نامه به آقای محمد صادقی (ابراز مسرت از توفیق ترویج دین)‏479‏

‏4 / 12 / 1351‏   نامه به آقای محمد علی گرامی (وضع روحانیت پیش از انقلاب)‏480‏

‏23 / 12 / 1351‏   پیام به علما و امت مسلمان ایران (نقشه های رژیم برای محو اسلام و قرآن)‏481‏

‏24 / 12 / 1351‏   پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)‏486‏

‏27 / 12 / 1351‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏489‏

‏3 / 1 / 1352‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (تکذیب ارسال حواله)‏490‏

‏5 / 1 / 1352‏   پیام به اقشار مردم (جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی)‏491‏

‏اوایل سال 1352 هـ .ش.‏   نامه به سیدحمید روحانی (متن زندگینامه درخواستی)‏492‏

‏15 / 1 / 1352‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی ـ وجوه شرعی)‏493‏

‏20 / 1 / 1352‏   نامه به آقای علی قارص (تقبیح عملکرد کارگران در کشورهای غربی)‏494‏

‏23 / 1 / 1352‏   نامه به آقای سیدمهدی طباطبایی (ابلاغ سلام به خاندان شهید محمدرضا سعیدی)‏496‏

‏16 / 2 / 1352‏   اجازه نامه به آقای میرزا اسدی، در اخذ سهم امام (ع)‏497‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏498‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏499‏

‏21 / 2 / 1352‏   اجازه نامه به آقای محمد حسین فهیمی، در امور حسبیه و شرعیه‏500‏

‏23 / 2 / 1352‏   نامه تشکر به آقای سید شاه محمدحسین مصباح وبعضی محترمین افغانستان‏501‏

‏27 / 2 / 1352‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏502‏

‏1352 هـ .ش.‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏503‏

‏18 / 3 / 1352‏   نامه به آقای سید عبدالرضا حجازی (لزوم اجتناب از اختلافات)‏504‏

‏1352 هـ .ش.‏   نامه به آقای عبدالله اسلامی (اجازه صرف وجوهات)‏505‏

‏1352 هـ .ش.‏   نامه به آقای محمد کیایی نژاد (اعلام وصول نامه ارسالی)‏506‏

‏1352 هـ .ش.‏   نامه به یکی از دوستان (پیغام برای آقای پسندیده در مورد وجوه شرعی)‏507‏

‏1352 هـ .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏508‏

‏4 / 4 / 1352‏      نامه به آقای محمد صادق تهرانی (مصرف وجوهات شرعیه)‏509‏

‏30 / 5 / 1352‏   نامه به آقای مصطفی اشرفی (اظهار نظر در مورد بازگشت به نجف)‏510‏

‏2 / 6 / 1352‏      نامه به آقای بروجردی (چاپ کتاب ولایت فقیه)‏511‏

‏16 / 6 / 1352‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (تحمل مشکلات)‏512‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به جلد ‎ ‎22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی، آیات و ‏‎ ‎‏روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21 جلدی است.‏