نامه
خانوادگی، اعلام سلامتی
نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 ف‍روردی‍ن‌ ‭1351

زمان (قمری) : 17 ص‍ف‍ر ‭1392

شماره صفحه : 429

موضوع : خانوادگی، اعلام سلامتی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : خمینی، سید احمد ـ قم

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نامه

زمان: 13 فروردین 1351 / 17 صفر 1392

مکان:  نجف

موضوع: خانوادگی، اعلام سلامتی

مخاطب:  خمینی، سید احمد ـ قم

‏بسمه تعالی‏

‏17  صفر 92‏

‏احمد عزیزم‏

‏     الآن نامۀ بی تاریخ شما که ظاهراً اوایل محرّم نوشته اید رسید. نامه های بعد از این نامه‏‎ ‎‏هم رسیده است. از سلامت شماها مسرور هستم. ماها بحمدالله تعالی سلامت هستیم. هوا‏‎ ‎‏بسیار خوب است. از اینکه نوشته اید در هیچ امری وارد نیستید جز به تحصیل، ممنون‏‎ ‎‏هستم. خداوند تعالی به شما توفیق عنایت کند. حضرت آقا‏‎[1]‎‏ را تنها نگذارید. البته به‏‎ ‎‏ایشان نباید بد بگذرد. از همه امید دعا دارم. حضور مبارک حضرت آقای عمو و به همۀ‏‎ ‎‏بچه ها و به محترمۀ‏‎[2]‎‏ خودتان سلام برسانید. والسلام علیکم.‏

‏پدرت‏

‏     خانم امروز کاهو نخورده، روزهای دیگر بحمدالله کاهو می خورند و حالشان خوب‏‎ ‎‏است.‏

 

  • ـ آقای سید مرتضی پسندیده.
  • ـ خانم فاطمه طباطبایی.