فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏22 / 7 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران‏1‏

‏22 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ ابعاد انسان ساز مکتب اسلام‏5‏

‏               شاه در اندیشۀ انتقام5‏

‏               شاه خواهد رفت5‏

‏               فاجعۀ نشناختن اسلام در همۀ ابعاد6‏

‏               اسلام، مکتبی انسان ساز8‏

‏               انسان، موجود جامع8‏

‏               توجه اسلام به همۀ ابعاد انسان9‏

‏               محصور نکردن اسلام‏‏11‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما در قبال ایران ناآرام‏‏11‏

‏23 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‏13‏

‏               ‏‏اوضاع توانفرسا‏‏13‏

‏               ‏‏جاسوسان در پوشش سیاحان‏‏13‏

‏               ‏‏خاطره ای از همدان‏‏14‏

‏               ‏‏اسلام و روحانیت، سد راه استعمار‏‏15‏

‏               ‏‏رویارویی با استقلال فرهنگی‏‏16‏

‏               ‏‏ترویج اسلام تحریف شده‏‏16‏

‏               ‏‏دین افیون توده ها !؟‏‏17‏

‏               ‏‏اغفال روشنفکرهای ناآگاه‏‏17‏


‏               ‏‏قرآن، کتاب خروش و خیزش و تحرک‏‏18‏

‏               ‏‏جنگهای پیامبر با قدرتمندان و سرمایه داران‏‏18‏

‏               ‏‏پیامبران الهی در ستیز با اشراف و ستمکاران‏‏19‏

‏               ‏‏مسلمانان ناآگاه، رویاروی اسلام‏‏19‏

‏               ‏‏شورانیدن توده ها بر ضد سرمایه داران‏‏20‏

‏               ‏‏حضرت علی در برابر ستمگران‏‏20‏

‏               ‏‏مبارزات زیرزمینی ائمه (ع)‏‏21‏

‏               ‏‏امامان شیعه و نهضتهای شیعی‏‏21‏

‏               ‏‏سد شکنیها و غارتگریها‏‏22‏

‏               ‏‏فرآیند «اصلاحات ارضی»‏‏23‏

‏               ‏‏نفت و پایگاه برای امریکا‏‏24‏

‏               ‏‏غارت نفت و ویرانی ایران‏‏24‏

‏               ‏‏ما و مظاهر تمدن‏‏25‏

‏               ‏‏مستشاران امریکا برای کشتار توده ها‏‏26‏

‏               ‏‏یاری انقلابیون و افشاگری بر ضد طاغوتیان‏‏27‏

‏24 / 7 / 1357‏   پیام به آقای جلال الدین فارسی دربارۀ امکان هجرت به سوریه‏28‏

‏24 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ جامعیت اسلام‏29‏

‏               ‏‏توأم بودن علم و عمل؛ و تجسم اعمال‏‏29‏

‏               ‏‏ضرورت به تأخیر نینداختن عبادات و اغتنام فرصت از جوانی‏‏30‏

‏               ‏‏احکام همه جانبۀ اسلام‏‏30‏

‏               ‏‏عمر، امانتی الهی در راه خدا‏‏32‏

‏               ‏‏تعمیر دو جهان‏‏32‏

‏               ‏‏اجتماع احکام اخلاقی و اجتماعی در اسلام‏‏33‏

‏               ‏‏مخالفت با مفاسد‏‏34‏

‏               ‏‏لزوم همگامی با نهضت ایران‏‏35‏

‏24 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ تساوی سلطنت با دیکتاتوری‏37‏

‏               ‏‏عجز و ناتوانی شاه و امریکا از آرام کردن اوضاع‏‏37‏


‏               ‏‏ملت، مخالف با اصل سلطنت‏‏37‏

‏               ‏‏مدعیان عدالت و دموکراسی‏‏38‏

‏               ‏‏تعدی به بشر توسط مدعیان حقوق بشر‏‏39‏

‏               ‏‏ما را بازی می دهند‏‏39‏

‏               ‏‏خواست ما: حکومت عادل و خادم‏‏40‏

‏               ‏‏ایران، مملکتی انقلابی‏‏40‏

‏               ‏‏لزوم افشای جنایات شاه و تبیین انقلاب در خارج‏‏41‏

‏25 / 7 / 1357‏   پیام به علما و سفارش جوانان به حفظ احترام مراجع و روحانیون‏42‏

‏26 / 7 / 1357‏   پیام به زائران بیت الله الحرام (گرفتاریهای ملت ایران)‏43‏

‏26 / 7 / 1357‏   نامه به معمر قذافی دربارۀ مفقود شدن امام موسی صدر‏45‏

‏28 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (مانع بودن اسلام و روحانیت از نفوذ استعمار)‏46‏

‏               ‏‏تلاش استعمار برای برداشتن دو سد اسلام و روحانیت‏‏46‏

‏               ‏‏رضاشاه، مأمور اجرای استعمار‏‏47‏

‏               ‏‏سرکوب روحانیت توسط رضاخان‏‏47‏

‏               ‏‏تهمت کهنه پرستی به تعالیم اسلام‏‏48‏

‏               ‏‏تهمت ارتجاع به روحانیت‏‏49‏

‏               ‏‏اغفال بعضیها علیه روحانیت در زمان رضاخان‏‏49‏

‏               ‏‏فاسد بودن نظر مبلغان استعمار‏‏50‏

‏               ‏‏نبرد پیامبر اسلام (ص) و دیگر انبیای الهی با قدرتمندان‏‏50‏

‏               ‏‏مخالفت مکاتب الهی با دیکتاتوری و قلدری‏‏51‏

‏               ‏‏تبلیغات سوء در نشریات خارج‏‏52‏

‏               ‏‏اعلان جنگ پیامبران با ظلمه در قرآن‏‏52‏

‏               ‏‏آیات قتال در قرآن‏‏53‏

‏               ‏‏نمایش بد از اسلام‏‏53‏

‏               ‏‏قرآن و روحانیت، نقاط اتکای مردم‏‏53‏

‏               ‏‏ما با تجدد مخالف نیستیم، با فساد مخالفیم‏‏54‏

‏               ‏‏مخالفت ما با مفاسد و دانشگاه استعماری‏‏54‏


‏               ‏‏ما با مظاهر عقب ماندگی مخالفیم‏‏55‏

‏               ‏‏مخالفت روحانیون با شاه و غارتگران است‏‏55‏

‏               ‏‏آیندۀ نامعلوم ایران، بدون نفت‏‏55‏

‏               ‏‏ایجاد مزاحمت و فشار‏‏56‏

‏               ‏‏نمی گذارند حرف حق ما به دنیا برسد‏‏56‏

‏               ‏‏ملت خواهان آزادی و استقلال‏‏57‏

‏               ‏‏لزوم پیوستن ایرانیان مقیم خارج به نهضت اسلامی‏‏57‏

‏               ‏‏خواست مردم: حکومت عدل اسلامی‏‏58‏

‏               ‏‏همراهی با ملت ایران‏‏58‏

‏               ‏‏لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبۀ مردم ایران‏‏59‏

‏               ‏‏موج حمایت ایجاد کنید‏‏60‏

‏28 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام الهی ـ وابستگیهای همه جانبه)‏61‏

‏               ‏‏قیامی فراگیر و همگانی در راه اسلام‏‏61‏

‏               ‏‏استقلال، آزادی، سرنگونی پهلوی، از آرمانهای مردمی‏‏62‏

‏               ‏‏ارتش انگلی، دست ساز مستشاران امریکایی‏‏63‏

‏               ‏‏فرهنگ استعماری‏‏63‏

‏               ‏‏وابستگی شدید اقتصادی‏‏64‏

‏               ‏‏زیانهای جبران ناپذیر به ایران‏‏65‏

‏               ‏‏بهترین نوکر شرق و غرب‏‏66‏

‏               ‏‏زاغه نشینی دهقانان‏‏67‏

‏               ‏‏فقر و ویرانی بر دریایی از سرمایۀ نفتی‏‏68‏

‏               ‏‏رسالت افشاگری و روشنگری‏‏69‏

‏29 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ دخالت همه جانبه امریکا در ایران‏71‏

‏               ‏‏کارتر و شاه‏‏71‏

‏               ‏‏سلب آزادی‏‏73‏

‏               ‏‏سانسور مطبوعات‏‏73‏

‏               ‏‏اعتراف به عدم آزادی‏‏74‏


‏               ‏‏رسانه های گروهی در خفقان‏‏75‏

‏               ‏‏منطق کارتر‏‏76‏

‏               ‏‏اصلاحات ارضی و نابودی کشاورزی‏‏76‏

‏               ‏‏سپاهیان انقلاب سفید، مأموران گمراهی‏‏77‏

‏               ‏‏نفوذ امریکا در همۀ شریان کشور‏‏77‏

‏               ‏‏دخالت کارتر در ایران‏‏78‏

‏               ‏‏آزادی واهی، ترقی ادعایی‏‏79‏

‏               ‏‏درد ملتها از ابرقدرتها‏‏79‏

‏               ‏‏قراردادهای غیرقانونی‏‏80‏

‏29 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ مأموریت شاه از سوی امریکا‏81‏

‏               ‏‏دشمن اسلام و انسانیت‏‏81‏

‏               ‏‏شاه، مأمور امریکا‏‏82‏

‏               ‏‏ملی یا شاهی؟!‏‏83‏

‏               ‏‏اصلاحات ارضی و پیامدهای آن‏‏84‏

‏               ‏‏گُلکاری پنج میلیون دلاری و زاغه نشینی دهقانان‏‏86‏

‏               ‏‏امریکا، مجرم اصلی‏‏86‏

‏               ‏‏کارتر، استاد اعظم شاه‏‏87‏

‏               ‏‏شکنجه و زندان در منطق شاه آزادی است‏‏88‏

‏               ‏‏نمایندگان برگزیدۀ امریکا‏‏89‏

‏               ‏‏رژیم شاه از دید اسلام‏‏89‏

‏               ‏‏امریکا، مایۀ عقب ماندگی‏‏90‏

‏               ‏‏امریکا، مانع رشد ایرانی‏‏91‏

‏               ‏‏هدف ما: قطع سلطۀ اجانب‏‏91‏

‏               ‏‏یورش به حوزه، دانشگاه و مدارس‏‏92‏

‏               ‏‏عقب نشینی از برابر ملت‏‏93‏

‏               ‏‏هم صدایی در ایران‏‏93‏

‏               ‏‏خاکریز اول، شاه و خاکریز دوم، امریکا‏‏95‏


‏30 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (مبارزه اسلام علیه شاهان و سرمایه داران)‏96‏

‏               ‏‏آگاهی ملت ایران‏‏96‏

‏               ‏‏دودمان پهلوی و اجانب، اساس گرفتاری ایران‏‏96‏

‏               ‏‏اسلام و روحانیت، سنگ راه استعمار‏‏97‏

‏               ‏‏قرآن، کتاب محرک‏‏98‏

‏               ‏‏اعلان جنگ اسلام با شاهان و سرمایه داران‏‏99‏

‏               ‏‏مبارزۀ پیشوایان اسلام با شاهان‏‏100‏

‏               ‏‏عالمانِ همیشه در سنگر‏‏100‏

‏               ‏‏جوسازی علیه اسلام و روحانیت‏‏101‏

‏               ‏‏نگاهی به زندگی پیشوایان اسلامی و رهبران کمونیستی‏‏101‏

‏               ‏‏کمونیستهای ساواکی‏‏103‏

‏               ‏‏غارت نفت و زدن پایگاه‏‏104‏

‏               ‏‏فکاهیات کارتر!‏‏104‏

‏               ‏‏همراهی و همدردی با مبارزان ایران‏‏105‏

‏               ‏‏خودسازی و آمادگی برای آینده‏‏107‏

‏30 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ کارنامه سیاه رژیم و نقش قیام لله ‏108‏

‏               ‏‏رسالت فردی و اجتماعی‏‏108‏

‏               ‏‏اهتمام به مصالح امت‏‏109‏

‏               ‏‏تغییر تاریخ اسلام، بزرگترین خیانت شاه‏‏110‏

‏               ‏‏انتقال جواهرات و دیگر ذخایر ملی به امریکا‏‏111‏

‏               ‏‏شادی عمومی از سقوط رضاخان‏‏111‏

‏               ‏‏قصۀ رضاخان‏‏112‏

‏               ‏‏خرید و فروشهای غارتگرانه‏‏113‏

‏               ‏‏قیام همگانی با اراده خدایی‏‏113‏

‏               ‏‏آزادی، نخستین حق بشر‏‏114‏

‏               ‏‏پنجاه سال جنایت، با همدستی امریکا و اسرائیل‏‏114‏

‏               ‏‏ملت انقلابی ـ ایران انقلابی‏‏115‏


‏               ‏‏کمونیسم، طرحی شکست خورده‏‏116‏

‏               ‏‏هم صدایی با ملت ایران‏‏117‏

‏               ‏‏تصاویری از فقر و فلاکت مردم‏‏118‏

‏               ‏‏کماندوها به اسم «کولی»!‏‏119‏

‏               ‏‏کارنامۀ سیاه شاه‏‏119‏

‏آبان 1357‏   گفتگو با وزیر کابینۀ ضیاءالحق دربارۀ نفی وساطت دولتها‏121‏

‏2 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (تبیین شرعی بودن نهضت و وظیفۀ مردم)‏127‏

‏               ‏‏یأس شاه و آخرین غارتها‏‏127‏

‏               ‏‏سیاست «گام به گام» در مبارزات با شاه  اشتباه است‏‏127‏

‏               ‏‏سی سال جنایت مستمر‏‏128‏

‏               ‏‏اجازۀ سلطنت به شاه، خیانت به مردم است‏‏128‏

‏               ‏‏به شاه نباید مهلت داد‏‏129‏

‏               ‏‏طرح جانشینی سلطنت و شورای سلطنت، انحراف از نهضت است‏‏129‏

‏               ‏‏قطع ریشۀ ظلم‏‏130‏

‏               ‏‏الآن وقت کار است‏‏131‏

‏               ‏‏اگر مهلت دهیم، ملت نابود خواهد شد‏‏132‏

‏               ‏‏وحدت برای قطع ریشه‏‏132‏

‏               ‏‏شایعۀ کمونیست شدن ایران !‏‏132‏

‏               ‏‏تکلیف، همراهی با نهضت‏‏133‏

‏2 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ریشه های اختلاف مردم با شاه‏134‏

‏               ‏‏شاه و اربابهایش منشاء خرابیها‏‏134‏

‏               ‏‏فرهنگ و ارتش وابسته‏‏134‏

‏               ‏‏تأکید وزیر خارجۀ انگلیس به داشتن منافع در ایران‏‏135‏

‏               ‏‏دیوانگی دیکتاتورها در اواخر عمر‏‏136‏

‏               ‏‏نزاع ما برای ملت و منافع ملت است‏‏137‏

‏               ‏‏فریاد ملت: آزادی، استقلال‏‏137‏

‏               ‏‏تهیۀ سلاح برای حفظ منافع امریکا‏‏138‏


‏               ‏‏همۀ دستگاهها در ایران غیر قانونی است‏‏139‏

‏               ‏‏مجرمیت شاه به حَسَب قانون اساسی‏‏140‏

‏               ‏‏علت تأیید اجانب، غارت بیشتر مخازن ما‏‏140‏

‏               ‏‏ارتش باید قیام کند‏‏141‏

‏               ‏‏هشدار به جوانهای بازی خورده و اغفال شده‏‏141‏

‏               ‏‏لزوم معرفی صحیح اسلام در خارج‏‏142‏

‏               ‏‏تبلیغ کنید و همه را روشن کنید‏‏143‏

‏               ‏‏توجه جهانیان به ایران‏‏143‏

‏3 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری فرانسه دربارۀ آینده ایران‏145‏

‏3 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شهادت در راه خدا، سیرۀ انبیا است)‏148‏

‏               ‏‏آزادی زندانیان سیاسی کافی نیست‏‏148‏

‏               ‏‏سیر نهضت، امیدوار کننده است‏‏150‏

‏               ‏‏جلوه ای از مبارزۀ علی (ع) با طاغوتها‏‏151‏

‏               ‏‏آزادی و استقلال، فداکاری لازم دارد‏‏152‏

‏               ‏‏بی اعتنایی مردم به حکومت نظامی‏‏152‏

‏4 / 8 / 1357‏   پیام به ملت ایران (دستورالعمل برای ادامۀ مبارزه)‏154‏

‏4 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری رویتر (محتوای سیاسی و اجتماعی حکومت)‏159‏

‏4 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (عامل اصلی در جنایات)‏161‏

‏               ‏‏لباس سیاه در روز تولد شاه‏‏161‏

‏               ‏‏ولادت پیامبر (ص) مبدأ برکات‏‏161‏

‏               ‏‏تولد شاه، مبدأ ظلمت و تباهی‏‏162‏

‏               ‏‏خیانت شاه در تقویت آتش پرستی و تغییر تاریخ هجری‏‏163‏

‏               ‏‏سلوک پیامبر (ص) و علی (ع) در حکومت‏‏163‏

‏               ‏‏حرکات مذبوحانه‏‏165‏

‏               ‏‏خاطره ای از خنثی کردن یکی از توطئه ها در سال 42 ‏ ‏165‏

‏               ‏‏آن روز به نام «دهقان»، امروز به نام «کولی»!  ‏‏166‏

‏               ‏‏آتش زدن مردم در سینما‏‏166‏


‏               ‏‏شاه عامل همۀ ظلمهاست‏‏167‏

‏               ‏‏اگر ملت ایران همت نکند ...‏‏167‏

‏               ‏‏شاه، فرماندۀ کشتار پانزده خرداد‏‏168‏

‏               ‏‏تکلیف ما مبارزه با تبلیغات دروغین شاه‏‏168‏

‏               ‏‏شایعۀ کمونیست شدن ایران‏‏169‏

‏               ‏‏شکست کمونیسم در ایران‏‏170‏

‏               ‏‏صدای توحید را بلند کنید‏‏171‏

‏5 / 8 / 1357‏   مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه (دلایل مخالفت با رژیم شاه)‏172‏

‏6 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ویژگیهای حکومت اسلامی‏175‏

‏               ‏‏انسان، صورت ظاهر نیست، مراتبی بالاتر از آن دارد‏‏175‏

‏               ‏‏عبادات، نسخه های طبیبهای واقعی برای رساندن انسان به کمال‏‏176‏

‏               ‏‏اِهمال بعضی از جوانان در اعمال عبادی‏‏177‏

‏               ‏‏جلوه هایی از اخلاق و سیرۀ پیامبر اکرم (ص) و علی (ع)‏‏177‏

‏               ‏‏چگونگی نظام اسلامی‏‏179‏

‏               ‏‏سلطنت از دیدگاه رژیم شاه؛ یعنی جباری و غارتگری‏‏180‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی: نبود هرج و مرج و غارت‏‏181‏

‏6 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (آفت بی توجهی به معنویات در تداوم راه)‏183‏

‏               ‏‏اسلام را در همۀ ابعاد باید شناخت‏‏183‏

‏               ‏‏مراتب انسان از نبات تا بالاتر‏‏184‏

‏               ‏‏اسلام در صدد تربیت انسان در همۀ ابعاد‏‏186‏

‏               ‏‏بشر فقط حد طبیعی را می فهمد‏‏186‏

‏               ‏‏انکار ماورای طبیعت، نتیجۀ ادراک ناقص‏‏187‏

‏               ‏‏نیاز بشر به ادیان الهی برای رسیدن به مراتب کمال وجودی خویش‏‏188‏

‏               ‏‏بعثت انبیا برای تربیت الهی و سعادت بشر‏‏189‏

‏               ‏‏اوامر و نواهی الهی برای سعادتمندی بشر در دو عالَم‏‏190‏

‏               ‏‏شرط اسلام شناسی: توجه به جهات مادی و معنوی به طور همزمان‏‏190‏

‏               ‏‏فرق اسلام با مسیحیت تحریف شده‏‏191‏


‏               ‏‏لزوم توجه به امور معنوی و جهات الهی‏‏191‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما تبلیغات مسائل نهضت به جهانیان‏‏192‏

‏7 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ استقلال و آزادی‏194‏

‏               ‏‏مطلب اول، آزادی‏‏194‏

‏               ‏‏مطلب دوم، استقلال‏‏195‏

‏               ‏‏تلاش رژیم برای شکستن قدرت اسلام و علما‏‏195‏

‏               ‏‏عقب نگه داشتن فرهنگ‏‏196‏

‏               ‏‏تلاش در انتساب دیکتاتوری به اسلام‏‏196‏

‏               ‏‏شخصیت عدالتخواه پیامبر اسلام (ص)‏‏196‏

‏               ‏‏شمه ای از حکومت عدل علی (ع)‏‏197‏

‏               ‏‏تساوی حقوق در اسلام‏‏198‏

‏               ‏‏تحقیر علما در زمان رضا خان‏‏198‏

‏               ‏‏علمای اسلام درباری نیستند‏‏199‏

‏               ‏‏سیل انقلاب، نابودکنندۀ شاه و غارتگران‏‏199‏

‏               ‏‏اوج اختناق در دوران پهلوی‏‏200‏

‏               ‏‏تلاش رژیم برای ایجاد تفرقه‏‏200‏

‏               ‏‏مخالفت ما با فحشا، فقر، چپاولگری‏‏201‏

‏               ‏‏لزوم تعدیل سرمایه ها در نظام عادلانۀ اسلام‏‏201‏

‏               ‏‏لزوم توجه به احکام عبادی اسلام‏‏201‏

‏7 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ غیرقانونی بودن رژیم پهلوی‏203‏

‏               ‏‏اعتراف وزیر خارجۀ بریتانیا‏‏203‏

‏               ‏‏ایران در آتش و خون‏‏203‏

‏               ‏‏نافرجامی حکومت نظامی و کودتای نظامی‏‏204‏

‏               ‏‏رژیمی غیرقانونی و جنایاتی نابخشودنی‏‏204‏

‏               ‏‏پهلوی، سلسلۀ سرنیزه و زور‏‏205‏

‏               ‏‏برکناری شاه به جرم خیانت‏‏206‏

‏               ‏‏فریاد آزادیخواهی مردم‏‏206‏


‏               ‏‏تسلیم سرمایه ها و منابع ایران به بیگانگان‏‏207‏

‏               ‏‏فرهنگ سترون و غیرمستقل‏‏208‏

‏               ‏‏ارتش وابسته‏‏208‏

‏               ‏‏سفسطۀ کارتر‏‏209‏

‏               ‏‏کشتار در سراسر ایران‏‏209‏

‏               ‏‏ناتوانی ابرقدرتها در برابر ارادۀ ملت‏‏210‏

‏               ‏‏مسئولیت ایرانیان برون مرزی‏‏211‏

‏               ‏‏اَنگ ارتجاعی به انقلاب ایران‏‏211‏

‏8 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شیوه حکومت پیامبر و مبارزۀ روحانیت)‏213‏

‏               ‏‏تبلیغات دشمنان علیه اسلام‏‏213‏

‏               ‏‏سند اسلام، قرآن است‏‏213‏

‏               ‏‏پیامبر اسلام (ص) در نبرد با صاحبان قدرت‏‏214‏

‏               ‏‏توطئه جدایی مسلمین از قرآن‏‏214‏

‏               ‏‏منطق اجانب، جدا کردن ما از قرآن‏‏215‏

‏               ‏‏جنگ پیامبر، حضرت امیر و علما با طاغوتها‏‏216‏

‏               ‏‏مبارزات علما با رضا خان‏‏216‏

‏               ‏‏بازیها و تبلیغات مارکسیستی‏‏217‏

‏               ‏‏استالین؛ با گاو مخصوصش!‏‏218‏

‏               ‏‏گدایی سربازان اشغالگر شوروی در جنگ دوم‏‏218‏

‏               ‏‏نمونه هایی از سلوک رهبران کمونیست‏‏219‏

‏               ‏‏سیرۀ حاکمان اسلامی‏‏219‏

‏               ‏‏گوشه هایی از زندگی علی (ع)‏‏220‏

‏               ‏‏تبلیغات دشمنان، برای غارت ماست‏‏221‏

‏               ‏‏مقاومت مدرس در برابر رضا خان و استعمارگران‏‏222‏

‏               ‏‏حمایت امریکا و انگلیس از شاه‏‏223‏

‏               ‏‏تهدیدهای بین المللی‏‏223‏

‏               ‏‏همه تکلیف داریم‏‏225‏


‏               ‏‏همۀ ایران یک حرف دارد‏‏227‏

‏9 / 8 / 1357‏   نامه به آقای حسین نوری همدانی (تصمیم به ادامۀ اقامت موقت در فرانسه)‏229‏

‏9 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ حفظ وحدت و اجتناب از اختلاف‏230‏

‏               ‏‏وحدت تنها راه پیروزی‏‏230‏

‏               ‏‏تفرقه عامل خنثی شدن مبارزات‏‏232‏

‏               ‏‏وحدت مسلمین، راه نجات فلسطین‏‏233‏

‏               ‏‏لزوم بیداری نسل جوان‏‏237‏

‏               ‏‏محو شاه و اربابانش در گرو وحدت جامعه‏‏238‏

‏               ‏‏استعمار قرنها نقشه کشیده‏‏239‏

‏               ‏‏مبارزه با اسلام و روحانیت، نقشۀ قدیمی استعمار‏‏240‏

‏10 / 8 / 1357‏   بیانات در جمع نمایندگان روزنامۀ لاکروا (قوانین و احکام اسلامی)‏242‏

‏10 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون اتریش دربارۀ علت ترک عراق‏244‏

‏10 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خانم الیزابت تارگود دربارۀ وضع سلطنت‏245‏

‏10 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (سقوط حتمی رژیم و تحول درونی مردم)‏251‏

‏               ‏‏روحیه های انقلابی بیمانند در ایران‏‏251‏

‏               ‏‏آمادگی توده ها برای فداکاری‏‏252‏

‏               ‏‏اعتصابات کاخ برانداز‏‏252‏

‏               ‏‏دگرگونی درونی توده ها‏‏253‏

‏               ‏‏شاهنشاهی، کثیفترین رژیمهای دنیا‏‏254‏

‏               ‏‏سوء استفاده از «ظل الله »‏‏255‏

‏               ‏‏قیام علیه نظام ‏‏2500‏‏ سالۀ شاهنشاهی‏‏256‏

‏               ‏‏دگرگونی معنوی با عنایت خداوندی‏‏257‏

‏               ‏‏ذلت ناپذیری و فداکاری توده ها‏‏258‏

‏11 / 8 / 1357‏   نامه به آقای سید محمود طالقانی (فرهنگ و منطق شاه)‏259‏

‏11 / 8 / 1357‏   نامه به آقای حسینعلی منتظری (رژیم سلطنتی، منشأ عقب ماندگی و بدبختی)‏261‏

‏11 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ (هدف، برقراری جمهوری اسلامی)‏263‏

‏11 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ ایتالیایی پائزه سِرا دربارۀ دلایل سقوط رژیم شاه‏265‏


‏11 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (تغییر معانی الفاظ و اقتصاد ویران ایران)‏267‏

‏               ‏‏«فضای آزاد سیاسی» یعنی اختناق!‏‏267‏

‏               ‏‏مادران نمونۀ شهید داده‏‏269‏

‏               ‏‏«تمدن بزرگ» یا وابستگی فرهنگی؟!‏‏269‏

‏               ‏‏جلوه هایی از فرهنگ وابسته‏‏270‏

‏               ‏‏الفاظ بی محتوا !‏‏272‏

‏               ‏‏ارتش رضا خان در برابر متفقین‏‏273‏

‏               ‏‏انهدام کشاورزی به نام اصلاحات!‏‏274‏

‏               ‏‏نفت در ازای پایگاه امریکایی!‏‏275‏

‏               ‏‏عاقبت حزب فراگیر رستاخیز!‏‏275‏

‏               ‏‏دو راهی مرگ و زندگی‏‏276‏

‏               ‏‏سیاست گام به گام یعنی سازش و شکست!‏‏277‏

‏               ‏‏تکلیف همه، افشای حقایق‏‏278‏

‏               ‏‏یاری نهضت، تکلیف الهی است‏‏278‏

‏1357 ه .ش.‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اجتناب از مصاحبه ـ وجوه شرعیه)‏280‏

‏12 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (پیشرفت نهضت)‏282‏

‏               ‏‏پیشرفت نهضت و عقب نشینی شاه‏‏282‏

‏               ‏‏بی اثر بودن حکومت نظامی و کودتای نظامی‏‏283‏

‏               ‏‏شکستهای پی در پی و فریبهای تازۀ شاه‏‏284‏

‏               ‏‏نمایندگان مجلس وکیل ملت نیستند‏‏285‏

‏               ‏‏اساس سلطنت پهلوی غیرقانونی است‏‏286‏

‏               ‏‏سخن مردم: ما شاه نمی خواهیم‏‏289‏

‏               ‏‏تشبث شاه به «کولی»هاو چماق به دستها‏‏290‏

‏               ‏‏تبلیغات بیگانگان برای آلوده کردن نهضت‏‏291‏

‏               ‏‏شاه باید برود‏‏292‏

‏13 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون سوئد دربارۀ لزوم انقراض سلسلۀ پهلوی‏294‏

‏13 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (ضرورت مقابله با دسیسه های رژیم)‏295‏


‏               ‏‏ملت یکدل و یکجهت‏‏295‏

‏               ‏‏مردم اغفال نمی شوند‏‏296‏

‏               ‏‏پاسخ امام به اظهارات علی امینی‏‏297‏

‏               ‏‏پاسخ به ادعای تجزیۀ ایران بدون شاه‏‏298‏

‏               ‏‏مملکت در اشغال امریکا‏‏300‏

‏               ‏‏علت مخالفت با شاه‏‏302‏

‏               ‏‏مجازات شاه‏‏305‏

‏               ‏‏شعار اسلامی‏‏305‏

‏14 / 8 / 1357‏   نامه به آقای سید محمد حسینی بهشتی در خصوص تشکیل شورای انقلاب‏307‏

‏14 / 8 / 1357‏   پیام به ملت ایران (تذکر به سران ارتش و وعدۀ نزدیک بودن پیروزی)‏308‏

‏14 / 8 / 1357‏   پیام به مردم کردستان (تشکر از اعلام همبستگی مردم کردستان)‏311‏

‏14 / 8 / 1357‏   نامه به آقای مهدی حائری یزدی دربارۀ هجرت به فرانسه‏313‏

‏14 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو و تلویزیون هلند دربارۀ ماهیت تمدن اسلامی‏314‏

‏14 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ حیاتبخش بودن آیین اسلام‏316‏

‏               ‏‏جواب به شبهات روزنامه های شوروی‏‏316‏

‏               ‏‏متن و تاریخ اسلام، دلیلی بر پویایی اسلام در برابر غارتگران‏‏318‏

‏               ‏‏جنگهای پیامبر با طاغیان‏‏320‏

‏               ‏‏سلوک پیامبر و جانشینان وی‏‏323‏

‏               ‏‏شیوۀ رهبری پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)‏‏326‏

‏               ‏‏حضرت علی (ع) در محضر قاضی‏‏327‏

‏               ‏‏حکومت اسلام: حکومت مردم‏‏328‏

‏               ‏‏جدایی مردم از روحانیت، توطئۀ دشمنان‏‏329‏

‏15 / 8 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» امریکا دربارۀ سخنرانی شاه و تغییر دولت‏331‏

‏15 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامه یونانی توویما دربارۀ پیروزی ایران، سرمشق ملتهای ستمدیده‏333‏

‏15 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجله المستقبل دربارۀ اوضاع ایران و رژیم شاه‏334‏

‏15 / 8 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون آلمان دربارۀ سقوط رژیم شاه و سیاست خارجی‏338‏

‏15 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ فریبکاری شاه برای بقای خویش‏339‏


‏               ‏‏فریب و سرنیزه، دو مستمسک شاه‏‏339‏

‏               ‏‏توبۀ شاه، توبۀ گرگ است‏‏341‏

‏               ‏‏ادعای شاه در حفظ ثبات کشور!‏‏342‏

‏               ‏‏پناه به سرنیزه و چماق!‏‏343‏

‏               ‏‏مردم از حکومت نظامی ترس ندارند‏‏344‏

‏               ‏‏تبلیغات روزنامه های شوروی‏‏345‏

‏               ‏‏رژیم باید برود‏‏346‏

‏               ‏‏راهی برای آشتی نمانده‏‏348‏

‏16 / 8 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری‏349‏

‏16 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران اروپایی (دولت نظامی ـ قیام مسلحانه)‏353‏

‏16 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس دربارۀ دولت نظامی ازهاری و کمپ دیوید‏355‏

‏16 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ آلمانی اشپیگل دربارۀ دلایل قیام مردم‏357‏

‏16 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه ـ رابطه با غرب)‏361‏

‏16 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز دربارۀ اعتصاب شرکت نفت‏366‏

‏16 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (علما و رجال سیاسی در دوران پهلوی)‏368‏

‏               ‏‏خدعۀ رضاخان‏‏368‏

‏               ‏‏عدم پشتیبانی از مدرس، از اشتباهات تاریخی بود‏‏369‏

‏               ‏‏غفلت قوام السلطنه و دکتر مصدق‏‏371‏

‏               ‏‏مخالفت با تز «شاه سلطنت کند، نه حکومت»‏‏373‏

‏               ‏‏سازش با شاه و سلطنت خیانت است‏‏375‏

‏               ‏‏هیچ سلاحی در مقابل یک ملت کارگر نیست‏‏376‏

‏17 / 8 / 1357‏   مصاحبه با هفته نامه انگلیسی «ساندی تلگراف» دربارۀ قیام مسلحانه‏378‏

‏17 / 8 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «اِی.آر.دی» آلمان دربارۀ آینده رژیم پهلوی‏379‏

‏17 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون ژاپن دربارۀ دولت نظامی و دولت آینده‏381‏

‏17 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ جنایات پنجاه ساله پهلوی‏382‏

‏               ‏‏تشبثات مختلف شاه برای اغفال مردم‏‏382‏

‏               ‏‏استفادۀ شاه از حربۀ توبه‏‏384‏


‏               ‏‏توبۀ شاه یعنی اعتراف به همۀ جنایاتش‏‏385‏

‏               ‏‏تشدید کشتار مردم همزمان با توبه نامۀ فریبندۀ شاه‏‏385‏

‏               ‏‏قابل عفو نبودن جرایم شاه‏‏388‏

‏               ‏‏مهلت دادن به شاه یعنی نابودی ایران‏‏389‏

‏               ‏‏مخالفت شاه با رشد فکری جوانان‏‏391‏

‏               ‏‏نقشه جدا کردن مردم از اسلام‏‏392‏

‏               ‏‏شاه، نابودکنندۀ ذخایر طبیعی و انسانی ایران‏‏393‏

‏               ‏‏حمایت ابرقدرتها از شاه برای تأمین منافع خویش‏‏394‏

‏               ‏‏تبلیغات علیه اسلام‏‏395‏

‏               ‏‏شیوۀ زندگی و رهبری رؤسای حکومت اسلامی‏‏395‏

‏               ‏‏مخالفت اسلام با فساد نه با تمدن‏‏397‏

‏17 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ وضعیت عمومی ایران‏399‏

‏               ‏‏حکومت نظامی به نام دموکراسی!‏‏399‏

‏               ‏‏ادعای حقوق بشر کارتر و طرفداری او از دولت نظامی‏‏400‏

‏               ‏‏حفظ حقوق بشر‏‏402‏

‏               ‏‏حقوق بشر و اصلاح بشر تنها با دین باوری‏‏403‏

‏               ‏‏تاریخ جنایات شاهان در ایران‏‏404‏

‏               ‏‏اختیار نفت در دست خودمان‏‏405‏

‏               ‏‏سیاست فروش نفت در دولت اسلامی‏‏406‏

‏               ‏‏حکومت قانون عدل‏‏406‏

‏18 / 8 / 1357‏   پیام به علما و روحانیون و دعوت از آنان برای کمک به محرومین‏408‏

‏18 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران دربارۀ توقیف امیرعباس هویدا و مسائل دیگر‏410‏

‏18 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند» دربارۀ حکومت اسلامی‏413‏

‏18 / 8 / 1357‏   مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون هلند دربارۀ اوضاع ایران‏415‏

‏18 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی (اسلام جوابگوی نیازهای بشری)‏417‏

‏               ‏‏ترسیم دورنمای حکومت اسلامی‏‏417‏

‏               ‏‏ما به دنبال اسلام اصیل هستیم‏‏418‏


‏18 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (شاه، مجرم واقعی است)‏420‏

‏               ‏‏شاه، مسئول همۀ جرمها‏‏421‏

‏               ‏‏مردم بازی نمی خورند‏‏422‏

‏               ‏‏سلطنت شیطانی‏‏424‏

‏               ‏‏اقلیتهای مذهبی در پناه حکومت اسلامی‏‏425‏

‏               ‏‏اسلام، مخالف فساد‏‏426‏

‏               ‏‏اسلام، مدافع واقعی حقوق زن‏‏427‏

‏19 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران دربارۀ قانون اساسی 1906 و آینده انقلاب‏429‏

‏19 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ امریکایی«نیوز ورلد ریپورت» دربارۀ روابط ایران وامریکا‏433‏

‏19 / 8 / 1357‏   مصاحبه با نمایندۀ سازمان عفو بین الملل دربارۀ آیندۀ ایران‏435‏

‏20 / 8 / 1357‏   مصاحبه با تلویزیون «ان.بی.سی» امریکا (ردّ سازش با رژیم شاه و آیندۀ انقلاب)‏437‏

‏20 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ القومی العربی دربارۀ زنان و سیاست خارجی آیندۀ ایران‏440‏

‏20 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی آبزرور دربارۀ موضع ارتش و رژیم شاه‏442‏

‏20 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ لبنانی النهار دربارۀ فلسطین و دستگیری هویدا‏443‏

‏20 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ابعاد سیاسی و عبادیِ اسلام‏446‏

‏               ‏‏آخرین تلاشهای شاه‏‏446‏

‏               ‏‏ادغام سیاست و عبادت در اسلام‏‏447‏

‏               ‏‏اسلام، سازندۀ همۀ ابعاد انسان‏‏448‏

‏               ‏‏اسلام، متعلق به همۀ بشر است‏‏450‏

‏               ‏‏لزوم طرح مسائل سیاسی در اجتماعات عبادی اسلام‏‏451‏

‏               ‏‏تکلیف همگانی تبلیغ و معرفی نهضت به جهانیان‏‏452‏

‏20 / 8 / 1357‏   نامه به آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی (تکذیب تلگراف جعلی)‏454‏

‏21 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار مصری (چگونگی شروع جنبش اسلامی و برنامه های آن)‏455‏

‏21 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت اسلامی مناسبترین حکومت)‏459‏

‏               ‏‏ایجاد آرامش با آزادی ملت‏‏460‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی، موافق حکم خدا و میل مردم‏‏460‏

‏               ‏‏توبۀ شاه برای فریب ملت‏‏461‏


‏               ‏‏ضرورت بیداری و خنثی کردن تبلیغات دشمنان‏‏464‏

‏               ‏‏لزوم تبلیغ برای شناساندن مسائل نهضت به دنیا‏‏465‏

‏21 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج (کاپیتولاسیون ـ نفت)‏467‏

‏               ‏‏تبلیغات علیه حکومت اسلامی‏‏467‏

‏               ‏‏اخطار و هشدار به سازشکاران‏‏467‏

‏               ‏‏وابستگی شاه به امریکا‏‏470‏

‏               ‏‏قرارداد کاپیتولاسیون و سابقۀ آن در ایران‏‏471‏

‏               ‏‏التزام عمال رژیم برای خیانت به وطن!!‏‏474‏

‏               ‏‏وکلای غیرقانونی مجلسین‏‏476‏

‏               ‏‏لزوم کناره گیری صاحب منصبان ارتش‏‏476‏

‏               ‏‏سلطنت، غدۀ سرطانی‏‏478‏

‏22 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ فرانسوی لوموند (جمهوری اسلامی متکی به قانون اسلام است)‏479‏

‏22 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار آلمانی (سرمایۀ آلمان و مردم در حکومت اسلامی)‏480‏

‏22 / 8 / 1357‏   مصاحبه با نشریۀ البیرق (چگونگی برگزاری رفراندم ـ عدم احتیاج به شوروی)‏481‏

‏22 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (معرّفی سه اصل بنیادین انقلاب)‏483‏

‏               ‏‏اصل اول، عزل شاه و انقراض سلسلۀ پهلوی‏‏483‏

‏               ‏‏فرضیۀ عدم آگاهی شاه از مسائل کشور!‏‏484‏

‏               ‏‏فضاحتی به نام «انقلاب شاه و ملت»‏‏485‏

‏               ‏‏فرضیۀ پذیرش توبه شاه!‏‏487‏

‏               ‏‏همۀ راهها بسته است شاه باید برود‏‏489‏

‏               ‏‏رد طرح نیابت یا شورای سلطنت‏‏489‏

‏               ‏‏اصل دوم، برچیدن نظام سلطنتی‏‏490‏

‏               ‏‏رژیم سلطنتی باطل و متکی به زور‏‏492‏

‏               ‏‏مقایسۀ نظام سلطنتی با نظام جمهوری‏‏493‏

‏               ‏‏اصل سوم، تأسیس جمهوری اسلامی‏‏496‏

‏23 / 8 / 1357‏   پیام به دانشجویان مقیم خارج (وعدۀ پیروزی نهایی ملت)‏497‏

‏24 / 8 / 1357‏   پیام به کارکنان شرکت نفت (ضرورت ادامۀ اعتصابات)‏498‏


‏24 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس (کمونیستها در ایران ـ خیانتهای شاه)‏501‏

‏24 / 8 / 1357‏   مصاحبه با روزنامۀ آلمانی دنیای سوم (اوضاع عمومی ایران قبل و بعد از انقلاب)‏505‏

‏24 / 8 / 1357‏   مصاحبه با مجلۀ «ویکلی مگزین»؛ (حمله مردم به مراکز فساد)‏511‏

‏24 / 8 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (لزوم تشکیل حکومت اسلامی)‏512‏

‏               ‏‏هدف نهایی، تحقق جمهوری اسلامی‏‏512‏

‏               ‏‏جنایات پنجاه سال اخیر، دلیلی برای نفی شاه‏‏512‏

‏               ‏‏بطلان اصل رژیم سلطنتی‏‏514‏

‏               ‏‏سلطنت «شاه» حتی خلاف قانون اساسی رژیم‏‏516‏

‏               ‏‏حمایت ابرقدرتها از شاه به دلیل تثبیت منافعشان‏‏519‏

‏               ‏‏تجزیه کشور با وجود شاه، نه با رفتن شاه‏‏520‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی رأی همۀ ملت‏‏522‏

‏25 / 8 / 1357‏   مصاحبه با خبرگزاری رویتر (بررسی اوضاع ایران)‏523‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به‎ ‎جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎