نامه
خانوادگی، احوال پرسی از بستگان
نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 ش‍ه‍ری‍ور ‭1351

زمان (قمری) : 2 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1392

شماره صفحه : 452

موضوع : خانوادگی، احوال پرسی از بستگان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : مصطفوی، فریده

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نامه

زمان: 20 شهریور 1351 / 2 شعبان 1392

مکان:  نجف

موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان

مخاطب: مصطفوی، فریده

‏بسمه تعالی‏

‏2 تقویمی شعبان 92‏

‏فریدۀ عزیزه ام‏‎[1]‎

‏    ‏‏از قراری که خانم‏‎[2]‎‏ نوشته بودند ایشان برای خاطر شما خیال مشهد دارند. و از قراری‏‎ ‎‏که شما در همان تاریخ نوشته اید، ایشان تهران و شما قم هستید. از نوشتۀ خانم که «فریده‏‎ ‎‏چون دلتنگ هستند می خواهم ببرمش مشهد» به قدری نگران شدم که خدا می داند.‏‎ ‎‏بحمدالله کاغذ امروز قدری موجب رفع آن شد. بزودی از حال خودتان و اینکه مسئلۀ‏‎ ‎‏نگرانی شما چه بوده، کسالت داشتید یا چیز دیگر، بنویسید. خداوند عالَم، شما نور‏‎ ‎‏چشمان عزیز را برای من حفظ کند. خدمت جناب آقای اعرابی‏‎[3]‎‏ و فرشتۀ محترمه سلام‏‎ ‎‏می رساند. من هر وقت حرم مشرف شوم به همۀ شماها دعا و از طرف همه سلام عرض‏‎ ‎‏می کنم. والسلام علیکم.‏

‏پدرت‏

‏     قبل از نیمۀ رجب مرقومی از شما رسید و جواب دادم. جواب مرقوم خانم را هم پس‏‎ ‎‏از نیمه داده ام؛ امید است رسیده باشد.‏

‏     ‏ ‏[‏ ‏روی پاکت:‏ ‏]‏ ‏ به فریدۀ عزیزه برسد. اقلیما‏ [4] ‏ سلام می رساند.‏

  • ـ دختر امام خمینی.
  • ـ همسر امام خمینی در این زمان برای دیدار از فرزندان و بستگانش در ایران بوده است.
  • ـ آقای محمد حسن اعرابی، داماد امام خمینی.
  • ـ مستخدم بیت امام خمینی.