همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)
اسلام در اندیشه و عمل امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اوکیتا، محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

اسلام در اندیشه و عمل امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلام در اندیشه و عمل امام خمینی

‏محمد اوکیتا‏‎[1]‎

بسم الله الرّحمن الرّحیم؛ اللهم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد.

‏     ‏‏خانمها و آقایان، مایلم از این فرصتی که به دست آمده، استفاده کنم و‏‎ ‎‏سلام اخوت آمیز برادران و خواهران کشور مالی را ـ کشوری که من در‏‎ ‎‏آنجا به دنیا آمده ام ـ نثار شما کنم. موضوع «امام خمینی» موضوع پُر کاری‏‎ ‎‏است، و صحبت کردن در بارۀ شخص ایشان به طور کلی، و آنچه امروز در‏‎ ‎‏این کنفرانس به آن پرداخته می شود، کار مشکلی است.‏

‏     تا اینجا دوستان قبلی مطالب بسیار زیادی در بارۀ حضرت امام‏‎ ‎‏گفته اند، و من فکر نمی کنم بتوانم چیز زیادی به این حرفها اضافه کنم. من‏‎ ‎‏بیشتر مایلم در بارۀ امام خمینی، و رابطۀ اعمال او با اسلام صحبت کنم،‏‎ ‎‏چون همین اعمال است که وحدت و همبستگی اعمال اسلامی ما را‏‎ ‎‏همان گونه که در زمان حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ عمل می شد،‏‎ ‎‏نظام مند می کند؛ در اعمالی که در طول قرنها گفته شده است که اهداف‏‎ ‎‏خود را از دست داده اند. من قصد دارم به دو نمونه از این اعمال که‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 65
‏عبارتند از: نماز و حج، بپردازم.‏

‏     نماز نشانۀ همبستگی و وحدت مردم است؛ ما می دانیم که در صدر‏‎ ‎‏اسلام، نمازها را در مساجد به جای می آوردند، و در زمان حضرت پیامبر‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ مسجد محلی بود که همۀ اعمال دینی در آن انجام‏‎ ‎‏می شد؛ و امروز مایۀ تاسف است که می بینیم مساجد نقشی را که داشتند‏‎ ‎‏از دست داده اند. یکی از کارهایی که امام خمینی انجام داد و کار بسیار‏‎ ‎‏مناسبی هم بود، این بود که نوع زندگی در مسجد را با زندگی که هر روز‏‎ ‎‏در دیگر مکانها صورت می گرفت، از هم جدا کرد و به همین دلیل هم بود‏‎ ‎‏که مطالبات و ادعاهای خود را از ایران آغاز کرد و بعدها با ادامۀ اقامۀ‏‎ ‎‏دعوی، آنها را تا خارج از ایران، و تا فرانسه، یعنی به جایی که تبعید شده‏‎ ‎‏بود نیز تسری داد.‏

‏     امام خمینی تلاش نمود با انجام کارهای مختلف، مردم را در ایران‏‎ ‎‏بسیج نماید. سالهای زیادی بود که مساجد در ایران وجود داشت، اما‏‎ ‎‏چطور شد که مسلمانان به پیام امام خمینی رو آوردند؟ دلیلش این بود که‏‎ ‎‏اسلام دینی است که بر پایه حقیقت بنا شده است و اهمیت بسیاری برای‏‎ ‎‏علم و دانش قائل است؛ لذا یک انسان جاهل هرگز نمی تواند بشر را به‏‎ ‎‏سوی خدا رهبری کند.‏

‏     بنا بر این، امام خمینی با رفتار خود نشان داد که نه تنها با مشکلات و‏‎ ‎‏مسائل گوناگون مسلمانان روبروست، بلکه توانست راهکاری نیز برای‏‎ ‎‏حل آنها پیدا کند و این راهکار، آن بود که توانست بین عمل و اندیشۀ مردم‏‎ ‎‏توازن برقرار کند؛ زیرا اسلام دینی نیست که بر پایۀ سلطنت بنا شده باشد‏‎ ‎‏و نیز هیچ وقت، دینی نبوده که مردم را در محرومیت نگه داشته باشد.‏‎ ‎‏اسلام دینی است که قادر است توازن اصلی میان عمل و اندیشه را برقرار‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 66
‏سازد. امام خمینی برای خود قیام نکرد، وی هماهنگ با قرآن عمل می کرد‏‎ ‎‏و اصولی که او کار خود را بر مبنای آن پایه گذاری کرد، در قرآن وجود‏‎ ‎‏دارد. قرآن می فرماید: عمل کنید و خدا گواه بر اعمال شما خواهد بود؛‏‎ ‎‏همان گونه که بر اعمال پیامبران نظارت می کرد. تا زمانی که مردم نخواهند‏‎ ‎‏خود را تغییر دهند، خداوند آنچه را که در بین مردم وجود دارد، تغییر‏‎ ‎‏نخواهد داد. در اینجا اینگونه نتیجه می گیرم که مهمترین عنصر یا عامل در‏‎ ‎‏کرۀ خاک، خود انسان است. چنانچه بخواهیم این جهان را تغییر دهیم‏‎ ‎‏نمی توانیم به درختان و یا به حیوانات اعتماد کنیم، بلکه باید تاکیدمان به‏‎ ‎‏انسان باشد تا او این کار را خود انجام دهد.‏

‏     بنا بر این، واقعیت اینجاست که بیاییم فکرمان را به آنچه که در درون‏‎ ‎‏مساجد می گذرد، متمرکز کنیم، زیرا آنچه به طور کلی در بیرون از مساجد‏‎ ‎‏اتفاق می افتد در سرنوشت انسان موثر نیست؛ افراد بسیاری بودند که‏‎ ‎‏ماندن در مسجد برایشان تلف کردن عمر به حساب می آمد. امام خمینی‏‎ ‎‏ثابت کرد که یکی از مردان اسرارآمیز قرن است؛ زیرا علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏بخشی از زندگی خود را در مسجد به عبادت و تعلیم و تعلم گذراند، در‏‎ ‎‏دیگر بخشهای زندگی نیز خود را درگیر کرده بود؛ و این امر موید آن است‏‎ ‎‏که امام خمینی نه تنها مرد دین، بلکه مرد عمل نیز بود و به دلیل همین‏‎ ‎‏ویژگی شخصیتی بود که توانست به گونه ای در جهان عمل کند که رفتار‏‎ ‎‏انسان را تغییر دهد. این بدان سبب بود که او معتقد بود زندگی فقط در‏‎ ‎‏نماز و به مسجد رفتن خلاصه نمی شود. راهی را که امام خمینی در پیش‏‎ ‎‏گرفت بسیار پیچیده بود، و در این نکته خلاصه می شود که انسان غرب و‏‎ ‎‏شرق هر دو را به طور کامل قبول نکند.‏

‏     من قصد دارم راجع به «نماز جمعه» که به وحدت داخلی مردم یک‏‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 67
‏کشور، و موضوع «حج» که به همبستگی و وحدت جهانی مسلمین تاکید‏‎ ‎‏دارد صحبت کنم.‏

‏     ... ما باید از خود بپرسیم که آیا پیش از این به طور کامل پیرو راه‏‎ ‎‏امام خمینی بوده ایم یا اینکه خود را کنار کشیدیم؟ و اگر هم سعی داریم‏‎ ‎‏امروز به آن برسیم، باید حداقل تا جایی پیش رفته باشیم؛ زیرا ما اکنون به‏‎ ‎‏مدت صدها سال است که دربارۀ حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله  ـ‏‎ ‎‏فقط صحبت کرده ایم؛ به همین دلیل است که هنوز به معنای واقعی‏‎ ‎‏مسلمان نشده ایم.‏

‏     گرچه امام خمینی انقلاب را در ایران به وجود آورد؛ اما ایران هنوز‏‎ ‎‏نتوانسته است بر تمام موانع و مشکلات خود فائق آید. هنوز موانع‏‎ ‎‏بسیاری وجود دارد؛ و ما برای اینکه بتوانیم بر آنها پیروز شویم، لازم است‏‎ ‎‏با شهامت باشیم و در برابر پرداخت هزینه های سنگین ایستادگی کنیم.‏

‏     شنیده ام که قرار است در پایان این کنفرانس برای دستیابی به اهداف‏‎ ‎‏آن، راهکارهایی مشخص شود؛ اما نباید چندان خوشحال باشیم که آری،‏‎ ‎‏ما توانسته ایم در این کنفرانس در بارۀ ارزش انسان صحبت کنیم. برای من‏‎ ‎‏موجب شادمانی بسیار است که مسائلی را در این باره از شما بشنوم.‏

‏متشکرم‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه 68

  • )) او از کشور مالی، و فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه «واکا» در سنگال است، روزنامه نگار یک گروه ارتباطات به نام «افق ارتباطات» است. او متفکر در مسائل اسلامی، و یکی از پیروان راسخ آرمانهای امام خمینی است.