‏جوان با ظرفیت و توانایی هایش همواره برخوردار از ویژگی هایی چون: عشق و شور، طراوت و پاکی، شجاعت و سرسختی، استقلال طلبی، عدالت خواهی، حقیقت یابی و ایثار و فداکاری است. این استعدادهای نهفته، ظرفیت ها و قابلیت ها در وجود جوانان بهترین زمینه برای ایجاد تغییر و تحول می باشد. همین سرمایه غنی و احساسات پاک و انرژی جوانان است که آنها را به عنوان نیروی کارآمد یک ملت و سرمایه های بالقوه یک کشور مطرح می نماید.‏

‏با توجه به انکار ناپذیر بودن تأثیر گذاری نسل جوان در تحولات اجتماعی، همواره نظر صاحب نظران و رهبران سیاسی – اجتماعی به نیروی جوان معطوف بوده، چرا که نادیده انگاشتن و بی توجهی به جوانان و نیازها و خواسته های گوناگون آنها بدون تردید نابسامانی ها و ناملایمات اجتماعی زیانباری را به همراه خواهد داشت. بدین سبب است که قشر جوان بیش از سایر اقشار مورد توجه دشمنان بوده و استعمارگران و دولت های سرسپرده آنان برای رسیدن به اهداف پلید خود، سعی و تلاش فراوانی در جهت انحراف و دوری جوانان از اسلام و قرآن می نمایند تا از این رهگذر و با ترویج بی بند و باری و فرهنگ ابتذال در میان جوانان آنان را نسبت به عقاید و مسائل دینی بی توجه سازند و در نتیجه بتوانند بدون هیچ مانع به اهداف متعدد از جمله فروش انواع محصولات خود در بازارهای جدید دست یازند. اما با عنایت به روحیه کمال خواهی و حقیقت جویی جوانان که زمینه آمادگی و پذیرش کسب فضایل و ارزش ها را فراهم می نماید و با توجه به درایت و دوراندیشی حضرت امام که بزرگترین رویداد تاریخ را به همت جوانان به وجود آورد، این قشر همواره مورد توجه و عنایت حضرت امام (ره) بوده است. بدین ترتیب باید گفت امام از نیروی پویای جوانان در جهت سقوط نظام استبدادی، دفاع از میهن اسلامی و بازسازی کشور بهره فراوان گرفت و به فردای نسل جوان و کارآمدی آنان در پهنه کوشش های متنوع و انسان دوستانه امید زیادی داشت و جوانان را به منزله ذخیره عزت و اقتدار کشور تلقی می کرد. بدین جهت همواره نگران آتیه و سرانجام جوانان بود، نباشد که خدای نخواسته با کوله باری از عشق و وفاداری در ورطه غرور و خودبینی سقوط نمایند. به همین جهت در وصیت نامه سیاسی الهی خود مطالبی راجع به جوانان به شرح ذیل بیان می نمایند:‏

‏ ‏

‏۱ – توصیه به وقف دوران جوانی در راه خداوند و اسلام و جمهوری اسلامی‏

‏ ‏

خدمتگزاری

‏برادران! شما این اوراق را قبل از مرگ من نمی خوانید. ممکن است پس از من بخوانید در آن وقت من نزد شما نیستم که بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای کسب مقام و قدرتی با قلبهای جوان شما بازی کنم. من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و‏‎ ‎‏اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. و از خداوند غفور می خواهم که شما را به راه مستقیم انسانیت هدایت کند و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خود بگذرد. شماها نیز در خلوتها از خداوند همین را بخواهید، که او هادی و رحمان است.‏

(صحیفه امام،جلد۲۱ صص:۴۱۲-۴۱۱‏)

‎ ‎

‏‏۲- حفظ اسقلال، آزادی و ارزش های انسانی‏

ارزش های اسلامی

‏ ‏

‏و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، و لو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند.‏

(صحیفه امام، ج ۲۱، ص: ۴۱۷‏)

‎ ‎

‏۳ – تلاش و کوشش در جهت حفظ کشور‏

حفظ استقلال

‏و این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفکران دلسوز برای کشور در مرحله بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد، با جان و دل کوشش کنید و دانشگاهها را به نسل بعد بسپرید. و به همه نسلهای مسلسل توصیه می کنم که برای نجات خود و کشور عزیز و اسلامِ آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید و با این عمل انسانی- اسلامی خود دست قدرتهای بزرگ را از کشور قطع و آنان را ناامید نمایید. خدایتان پشتیبان و نگهدار باد.‏

(صحیفه امام، جلد۲۱، ص: ۴۱۹‏)

‏ ‏

‎ ‎

‏۴ – همراهی با محرومین جامعه‏

امام مستضعفین

‏نصیحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه اشتباه برگردید؛ و با محرومین جامعه که با جان و دل به جمهوری اسلامی خدمت می کنند متحد شوید؛ و برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شرّ مخالفین نجات پیدا کند، و همه با هم به زندگی شرافتمندانه ادامه دهید. تا چه وقت و برای چه گوش به فرمان اشخاصی هستید که جز به نفع شخصی خود فکر نمی کنند و در آغوش و پناه ابرقدرتها با ملت خود در ستیز هستند و شما را فدای مقاصد شوم و قدرت طلبی خویش می نمایند؟ شما در این سالهای پیروزی انقلاب دیدید که ادعاهای آنان با رفتار و عملشان مخالف است و ادعاها فقط برای فریب جوانان صاف دل است. و می دانید که شما قدرتی در مقابل سیل خروشان ملت ندارید و کارهایتان جز به ضرر خودتان و تباهی عمرتان نتیجه ای ندارد. من تکلیف خود را که هدایت است ادا کردم. و امید است به این نصیحت که پس از مرگ من به شما می رسد و شائبه قدرت طلبی در آن نیست گوش فرا دهید و خود را از عذاب الیم الهی نجات دهید. خداوند منان شما را هدایت فرماید و صراط مستقیم را به شما بنماید.‏

(صحیفه امام، جلد ۲۱، ص ۴۳۸‏)

‏ ‏

‏حضرت امام همچنین به دسیسه ها و نقشه های شیطانی رژیم فاسد اشاره کرده و الطاف الهی را در نجات جوانان از شر مفسدین و غارتگران یادآور می گردد.‏

. انتهای پیام /*