پرتال امام خمینی(س): امام خمینی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان و دست اندر کاران قضائی، از آنان به عنوان اشخاص متعهد، عالم، دانشمند، متعهد، فعال، اشخاص معتبر، افراد عالم و متقی و افراد سالم و صالح نام می برد و اهمیت امر قضا را که سر و کارش با جان و مال و ناموس مردم است مورد تاکید قرار می دهد و نکات مهمی را در این رابطه مطرح نموده است که اهم آن عبارتند از:
استقلال و احتراز از اختلاف
احتراز از قدرتهای شیطانی و قطع دست آنان
تاکید بر نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی
ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی بر اساس تعالیم مقدس اسلام جهت تدوین لوایح قضائی جدید
وجوب تصدی امر قضا توسط افراد ذی صلاح
عمل طبق قانون اساسی اسلامی که ملت به آن رای داده است
سعی و کوشش در هرچه اسلامی تر کردن قوه قضائیه
دقت در جلوگیری از قضاوت خلاف واقع
حفظ آبروی اسلام که در دست شماست
کار برای خدا و برای اسلام انجام دادن
احتراز از مطالبی که منجر به تضعیف می شود
لزوم مراقبت دست اندر کاران
اهمیت قوه قضائیه برای اینکه سروکارش با همه حیثیت اجتماعی و فردی مردم است
حفظ معنویت و توجه به خدا
اسلامی نمودن همه نهادها
تبعیت از قضاء امیرالمومنین و قضاوت اسلام
تقویت قوه قضائیه و تبیین ظلم و جنایات قدرتها
درست شدن قوه قضائیه که بسیاری از مشکلات کشور را درست می کند
قوه قضائیه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد
رعایت موازین اسلامی – انسانی در قوه قضائیه
الگو قرارگرفتن آن برای قوه قضائیه سایر کشورها
تقویت پرسنل قوه قضائیه
رعایت حدود الهی و عدم افراط و تفریط در اجرای حدود
عمل کردن روی موازین قضائی و موازین اسلامی
اهمیت قضا در اسلام به عنوان مسائل ردیف اول
دقت در امر قضا و دقت در اجرا
لزوم اهتمام روحانیون به امر قضا


ارجاعات:

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۱۵۶

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۱۶۳

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۱۳

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۳۵

صحیفه امام، ج ۱۴، ص:۴۸۶

صحیفه امام، ج ۱۵، ص:۶

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۱۳۵

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۴۱۶

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۴۶۳

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۱۲۴

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۳۷۷

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۳۹۳

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۱۵۴

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۱۵۵

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۲۲

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۵۳

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۲۷۸

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۳۱۰

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۳۲۵

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۲۷۱

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۱۵

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۲۲۷

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۴۲۳ و ۴۲۴

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۱۳۹

. انتهای پیام /*