بدیهی است که تعمیم ولایت فقیه برای کل جهان که در آن دین ها و مکتب های فلسفی و کلامی مختلف وجود دارد، ممکن نیست. زیرا مبتنی بر پیش نیازهایی است که حداقل آن عبارت است از اعتقاد به توحید، نبوت، امامت و در غیبت امام معصوم، ولایت فقیه.
اما صدور انقلاب در اندیشه امام خمینی(س) جایگاه رفیعی داشته است. یکی از منظر اصل دعوت که هر مسلمانی باید ارزش هایی را که به آن دست می یابد، به دیگر ملل بدون چشمداشت عرضه دارد. دیگر آنکه تلاش برای صدور انقلاب؛ خودِ انقلاب را که مبتنی بر خوداتکایی، آزادی، و استقلال سیاسی می باشد، در تعامل با دیگر ملت ها زنده نگه دارد. سوم آنکه امام(س) از پایگاه یک مومن به اصول اعتقادی اسلام، نمی توانست نسبت به سرنوشت مستضعفین جهان که زیر بار حکومت های سلطه گر، آزادی، استقلال و فرهنگ خود را از دست می دهند، بی تفاوت باشد. لذا ایشان به صدور انقلاب می اندیشیدند و منظورشان از صدور انقلاب توجه به معنویاتی می باشد که در پرتو آزادی، استقلال و خوداتکایی ملت ها بوجود می آید که ترجمه دیگر آن یعنی انتقال تجربه انقلاب اسلامی در بعد نه شرقی نه غربی آن به دیگر ملت های تحت سلطه اجانب به لحاظ فرهنگی که خود به خود صورت می گیرد و خارج از لشکر کشی های نظامی و اعمال و جهت گیری های سیاسی مداخله جویانه در امور دیگر کشورها می باشد.

. انتهای پیام /*