کتاب طهارت
غایات وضو
مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...

احکام وضو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...

مسّ قرآن، اسماء مقدّسه، آرم جمهوری اسلامی و...

[سؤال 346] 172

 ‏بسمه تعالی‏

‏السلام علیکم وعلی عباد الله‌ الصالحین‏

‏آیا حمل و به دست کردن انگشتری که بر روی آن نوشته شده است: ‏‏وَالله‌ بَصِیرٌ‏‎ ‎‏بِالْعِبادِ‏‏ و یا گذاشتن قرآن مجید در جیب بدون وضو، برای یاد خدا درست است یا نه؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، ولی بدون وضو مسّ نکند.

[سؤال 347] ----> 2524

‏3. برای قرائت قرآن داشتن وضو واجب است یا خیر؟ و آیا قرائت قرآن بدون‏‎ ‎‏وضو حرام است؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست.

[سؤال 348] 173

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، رهبر کبیر انقلاب، منجی بشریت، رئیس الملة‏‎ ‎‏والدین، امام خمینی، سلام علیکم‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 166

‏1. اماما! در رابطه با مسأله 319 که فرموده بودید: «کسی که وضو ندارد، حرام است‏‎ ‎‏اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید و مسّ اسم مبارک‏‎ ‎‏پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهاالسلام هم اگر هتک و بی احترامی باشد حرام است».‏

‏می خواستم سؤال کنم که آیا افرادی که اسمشان «عبدالله‌»، «حبیب الله‌»، «نور اللهی»‏‎ ‎‏و یا «نوراللهیان» و... است اگر بدون وضو آن را بنویسند و آن را مسّ کنیم، مسأله آن‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

بسمه تعالی، مسّ اسم «الله‌» بدون طهارت جایز نیست.

[سؤال 349]

‏2. نوشتن و لمس کردن آرم جمهوری اسلامی و یا چیزهایی از این قبیل، بدون‏‎ ‎‏وضو چگونه است؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط، حکم لفظ جلاله را دارد.

‏3. در رابطه با مسأله 248 که فرموده اید: «در وضو، شستن صورت و دست ها مرتبۀ اول واجب، مرتبۀ‏‎ ‎‏دوم جایز و مرتبۀ سوم و بیشتر از آن حرام می باشد» اگر با یک مشت آب، تمام عضو شسته نشود و به‏‎ ‎‏قصد وضو بریزد، یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه را یا قصد نکند؟‏

بسمه تعالی، تا تمام عضو شسته نشود یک مرتبه حساب نمی شود.

‏4. منظورتان از شستن را بیان فرمایید که آیا شستن فقط آب ریختن است یا دست کشیدن همراه با آب‏‎ ‎‏ریختن؟‏

بسمه تعالی، آب ریختن تنها شستن نیست مگر این که تمام عضو را فرا گیرد.

[سؤال 350] 174

 ‏بسمه تعالی‏ ‏7 / 10 / 1361‏

‏حضور محترم رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی مدّ ظله‏‎ ‎‏العالی، پس از عرض سلام گرم خود و دیگر برادران پاسدار، که ان شاء الله‌ خدا از ما‏‎ ‎‏پاسداری در راهش را بپذیرد. ‏

‏بنا به مسأله شماره 319 رسالۀ توضیح المسائل چند سؤال پیش آمده است که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 167

‏نتوانستیم جواب دقیق آن را پیدا کنیم. بنابراین مزاحم وقت گران بهایتان شدیم تا این‏‎ ‎‏مسائل دقیقاً برادران را روشن کند. «کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند‏‎ ‎‏متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مسّ نماید و مسّ اسم مبارک پیغمبر و امام و‏‎ ‎‏حضرت زهرا علیهاالسلام هم اگر هتک و بی احترامی باشد حرام است». ‏

‏آیا نوشتن نام خدا، به این صورت که نوشته شده، توضیح دهید که مسح کردن آن‏‎ ‎‏حرام است یا نه؟ ‏

‏الف: «الله‌»؛ ب: «خدا»؛ پ: «بسمه تعالی»؛ ت: بدون حرکت «الله‌»؛ ث: نام خدا را در‏‎ ‎‏میان شعری بنویسند و حروف آن جدا جدا باشد؛ ج: پاره کردن و سوزاندن یا با جوهر‏‎ ‎‏از بین بردن چطور؟ چ: «ا...»؛ ح: اگر قسمتی از آن مسّ شود چطور؟ ‏

‏اگر می شود برای آن که کمتر کار حرام انجام شود به روزنامه ها بگویید: کمتر نام‏‎ ‎‏خدا را بنویسید و یا طوری بنویسند که مسّ کردن آن حرام نباشد. نوشتن و دور‏‎ ‎‏انداختن نام امامان که روی اشخاص است چه حکمی دارد؟‏

‏مسح کردن آیۀ بدون حرکت قرآن، بدون وضو چه حکمی دارد؟ ‏

بسمه تعالی، مسّ کتابت قرآن و اسماء باری تعالی یا جزئی از آن ها به هر‎ ‎لغت و کیفیت که باشد، بدون طهارت جایز نیست و از بین بردن آن ها به‎ ‎نحوی که موجب هتک نشود، اشکال ندارد. 

[سؤال 351] 175

 ‏بسمه تعالی‏ ‏8 / 9 / 1361‏

‏دفتر استفتائات امام، ذیلاً توجه آن دفتر محترم را به مسأله 319 رساله عملیه امام‏‎ ‎‏خمینی جلب می نماید:‏

‏«کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده‏‎ ‎‏باشد مسّ نماید و...».‏

‏حال، اغلب روزنامه ها و نوشته ها و فرم هایی که معمولاً هم به دست همه کس‏‎ ‎‏می رسد و معمولاً هم به عنوان کاغذ از رده خارج دور ریخته می شود، چه صورتی پیدا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 168

‏می کند در صورتی که اسم خدا و نیز ائمه در آن ها هست؟ لطفاً توضیح بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، با علم و عمد، اسامی محترمه را مسّ نکنند و از قرار دادن‎ ‎نشریات ذکر شده در جاهای هتک اجتناب کنند.

[سؤال 352] ----> 2871

‏7. در اسم هایی مثل «حبیب الله‌» و یا «عبدالله‌» دست زدن بی وضو به نام «الله‌»‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 353] ----> 223

‏6. بنده خیلی خیلی دوست دارم که کتاب جیبی ای که در آن سوره های کوچک‏‎ ‎‏قرآن و دعای کمیل و ندبه و غیره را نوشته است به همراه داشته باشم. آیا اشکال دارد‏‎ ‎‏که همیشه آن را در جیب خود نگهدارم و حال آن که بعضی از وقت ها تمیز و پاک هم‏‎ ‎‏نیستم؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 354] ----> 7028

‏2. به حسب توجه به حضرت باری تعالی و توکل به خدا در انجام امور، هم اکنون‏‎ ‎‏بیشترین نامه های اداری با «بسمه تعالی» آغاز گشته و حتی اغلب، آن را در بالای‏‎ ‎‏نامه های اداری نیز چاپ کرده اند؛ علاوه بر مورد فوق، مرسوم گشته هنگامی که نامه ای‏‎ ‎‏به دستگاهی می رسد، شخص مسئول و یا ارجاع کننده، عنوان ارجاع خود را با «بسمه‏‎ ‎‏تعالی» شروع می کند، ارجاع کنندۀ بعدی نیز به همین شکل عمل می کند؛ بدین ترتیب،‏‎ ‎‏گاهی ممکن است نامه ای، به علل مختلف، چندین بار ارجاع می خورد و یا پاسخ‏‎ ‎‏ارجاع کننده روی همان نامه داده می شود.‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد ولی از انداختن در جاهای هتک آمیز اجتناب‎ ‎شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 169

[سؤال 355] 176

 ‏بسمه تعالی‏ ‏7 / 10 / 1361‏

‏مسئول محترم دفتر امام خمینی؛ لطف کنید سؤال ذیل را از محضر حضرت امام‏‎ ‎‏استفتا بفرمایید. متشکرم.‏

‏رساندن جایی از بدن، بدون وضو، به آیات قرآن که بدون اعراب نوشته می شود،‏‎ ‎‏چه حکمی دارد؟ مثل قسمتی از آیه ‏‏وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ‏‏ که به همین شکل‏‎ ‎‏در آرم سپاه پاسداران موجود است.‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 356] ----> 3340

‏7. آیا مسّ کردن کلماتی از قرآن مانند: ابلیس، شیطان، کفار، ابولهب و امثالهم، در‏‎ ‎‏صورتی که شخص وضو نداشته باشد حرام است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 357] ----> 2708

‏2. در نشریه های تبلیغی و خبری و روزنامه ها و اطلاعیه ها، نام ائمۀ اطهار علیهم السلام و‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و همچنین نام خدا ذکر می شود، آیا می توان بدون وضو چنین اسامی‏‎ ‎‏را مسح نمود؟ و همچنین بعد از این که روزنامه ها و نشریه ها و اعلامیه ها مورد استفاده‏‎ ‎‏واقع شد، برای از بین بردن آن ها چه باید کرد؟ و اگر این اطلاعیه ها که در کوچه و‏‎ ‎‏خیابان پخش می شود نجس شود چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، باید از انداختن آن در جاهایی که موجب هتک یا تنجیس‎ ‎است اجتناب نمایند.

[سؤال 358] 177

 ‏بسمه تعالی‏ ‏21 / 6 / 1361‏

‏به: دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 170

‏از: وزارت ارشاد اسلامی، ادارۀ کل مطبوعات و نشریات‏

‏خواهشمند است فتوای آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی را در مورد به‏‎ ‎‏کارگیری اسم شریف «الله‌» و اسامی مبارک پیامبر و ائمۀ طاهرین علیهم السلام در نشریات، با‏‎ ‎‏عنایت به این نکته که احتمالاً نشریات، مورد استفاده زیرپایی و... قرار می گیرند و نیز‏‎ ‎‏در مورد به کارگیری آرم جمهوری اسلامی و چاپ مرئی و نامرئی آن و احتمال‏‎ ‎‏مشابهی که در مورد آن نیز می رود و همچنین مسّ بدون وضوی آن به این اداره کل‏‎ ‎‏اعلام فرمایید.سید مصطفی تاج زاده، سرپرست ادارۀ کل مطبوعات و نشریات‏

بسمه تعالی، چاپ لفظ جلاله و اسماء شریفه در نشریات مانع ندارد ولی‎ ‎باید از انداختن در مواضع هتک، خودداری شود و آرم جمهوری اسلامی،‎ ‎در حکم لفظ جلاله است، علی الاحوط.

[سؤال 359] ----> 1145

‏4. جهت تعلیم و تعلّم، آیات قرآن را با گچ روی تخته می نویسند و پاک می کنند، آیا‏‎ ‎‏ذرات آن حرمت دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، حکم قرآن ندارد.

[سؤال 360] ----> 206

‏5. آیا آرم جمهوری اسلامی که به شکل الله‌ است حکم اسماء خدا را دارد و‏‎ ‎‏بی وضو به آن نمی توان دست زد؟‏

بسمه تعالی، حکم لفظ جلاله دارد.

[سؤال 361] 178

 ‏بسمه تعالی‏ ‏2 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک امام عالی قدر‏

‏آیا آرم جمهوری اسلامی که مارک این نامه نیز می باشد در صورتی که زیر دست و‏‎ ‎‏پا بیفتد اشکال دارد یا خیر؟ آیا می شود که روی آن را سیاه کرد و آن گاه اشکال برطرف‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 171

‏است یا خیر؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، آمین یا رب العالمین‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط حکم لفظ جلاله را دارد و اگر محو شود حکم‎ ‎مذکور را ندارد.

[سؤال 362] ----> 1606

‏3. علامت جمهوری اسلامی آیا حکم کلمۀ «الله‌» را دارد و برای مسّ آن وضو لازم‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط، حکم آن را دارد.

[سؤال 363] 179

 ‏بسمه تعالی‏ ‏9 / 10 / 1361‏

‏خدمت حضرت امام خمینی، دامت افاضاته‏

‏اگر گردنبندی منقّش به آرم جمهوری اسلامی باشد، که معنی آن نام جلاله الله‌‏‎ ‎‏است، در این صورت می توان از آن استفاده کرد و در گردن باشد، یا این که نمی توان از‏‎ ‎‏آن استفاده کرد و به آن دست مالید؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، استفاده از آن مانع ندارد، ولی بنابر احتیاط بدون طهارت آن‎ ‎را مسّ نکنند. 

[سؤال 364] 180

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی سلام علیکم‏

‏1. مسّ نمودن بدون طهارت آرم جمهوری اسلامی ـ که در آن کلمه جلالۀ «الله‌» و‏‎ ‎‏«لا اله الا الله‌» منظور گردیده است ـ چه حکمی دارد؟ چنانچه ضمن کاغذهای باطله‏‎ ‎‏زیر دست و پا و امثال آن قرار گیرد، چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب بدون طهارت مسّ نکنند و از انداختن در‎ ‎جایی که موجب هتک باشد، باید اجتناب نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 172

‏2. کسانی که هر روز برای انجام کارشان بیش از مسافت شرعی می روند و بر می گردند و به فتوای‏‎ ‎‏جناب عالی نمازشان شکسته است و نباید روزه بگیرند، می توانند در این مسأله از مرجع دیگری تقلید‏‎ ‎‏نمایند؟‏

بسمه تعالی، این مسأله و نظیر آن که در آن فتوا هست، مورد رجوع به غیرنیست.

‏3. کسانی که وام ربوی می گیرند و با آن خانه می سازند کار آن ها چه صورتی دارد؟ تصرف و نماز‏‎ ‎‏خواندن در این خانه چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اصل قرض صحیح است و پول و خانه ای که با آن می سازند را مالک می شوند و‎ ‎تصرف و نماز در آن خانه بی اشکال و صحیح است؛ اگرچه بهره را ضامن نیستند و ربا و حرام‎ ‎است و چنانچه مجبور در دادن آن باشند و قصد بهره نکنند، بر آن ها چیزی نیست؛ اگرچه بر‎ ‎گیرنده زیاده حرام است.

[سؤال 365] ----> 954

‏5. در مسأله 319 فرموده اید که: «کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند‏‎ ‎‏متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد، مسّ نماید...» آیا این مسأله در مورد آرم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران هم صدق می کند یا نه؟ چون این آرم هم روی اسکناس ها زده‏‎ ‎‏شده، هم روی هر اعلامیه و اطلاعیه ای وجود دارد.‏

بسمه تعالی، به احتیاط واجب، بدون طهارت مسّ ننمایند.

[سؤال 366] ----> 4968

‏2. آیا مسّ کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران که روی اسکناس ها و بلیط های‏‎ ‎‏اتوبوس می باشد حرام است؟‏

بسمه تعالی، بدون طهارت جایز نیست علی الاحوط.

[سؤال 367] 181

 ‏بسمه تعالی‏ ‏30 / 4 / 1361‏

‏با ابلاغ سلام، چه می فرمایند حضرت امام در مورد آرم جمهوری اسلامی که‏‎ ‎‏حداقل نشان دهندۀ کلمۀ «الله‌» است، بر روی اوراق و برگه ها و نامه درج است، نسبت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 173

‏به کسانی که بی وضو آن را مسّ می نمایند.‏

بسمه تعالی، بنابر احتیاط واجب بدون وضو مسّ ننمایند.

[سؤال 368] ----> 593

‏2. آرم جمهوری اسلامی که از لفظ «جلاله» اخذ شده، حکم آن را دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، احتیاط مراعات شود. 

[سؤال 369] 182

 ‏بسمه تعالی‏ ‏22 / 4 / 1361‏

‏نظر به این که آرم جمهوری اسلامی ایران از کلمۀ «الله‌» تشکیل شده است و در‏‎ ‎‏روی اسکناس ها، ورق های دولتی، پرچم ها، کتاب ها و همۀ جاها به کار برده می شود و‏‎ ‎‏امکان دارد که با دست بی وضو، با دست نجس یا حتی غیر مسلمان (کافرین، مرتدین)‏‎ ‎‏به آن دست بزنند، آیا از نظر شرعی اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، حکم لفظ جلاله را دارد، علی الاحوط.

[سؤال 370] 183

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و بزرگ مرجع شیعیان جهان،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏احتراماً؛ خواهشمند است نسبت به موارد ذیل نظر مبارک را اعلام فرمایید: ‏

‏1. آیا آرم جمهوری اسلامی ایران که در روی اکثر نامه های دولتی چاپ گردیده،‏‎ ‎‏حکم کلمۀ «الله‌» را دارد یا خیر؟‏

‏همچنین آیا می توان آیات قرآنی را به جای دفن نمودن، به طوری به صورت‏‎ ‎‏پودر  و یا رشته در آورد که تمام حروف آن از هم جدا شود و سپس آن ها را دور‏‎ ‎‏ریخت.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 174

بسمه تعالی، آرم جمهوری اسلامی حکم لفظ جلاله را دارد علی الاحوط و‎ ‎حروف آیات قرآنی اگر طوری از هم جدا شوند که صدق قرآن نکند، حکم‎ ‎قرآن ندارد.

‏2. از زمان رژیم گذشته، مقداری لوازم موسیقی از قبیل پیانو، جاز و ... مربوط به باشگاه برق منطقه ای‏‎ ‎‏خراسان، در اختیار این شرکت می باشد، در مورد آن به چه شکل می توان عمل نمود؛ آیا فروش آن جایز‏‎ ‎‏می باشد؟ و در غیر این صورت، آیا از بین بردن آن ها مجوّز شرعی دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، فروش آلات لهو جایز نیست و باید آن ها را از بین ببرند.

‏التماس دعای مخصوص از آن وجود شریف و نور چشم مستضعفان جهان را داریم.‏

[سؤال 371] 184

‏پاسخ استفتا: ‏‎ ‎‏[نقل از صحیفه امام، ج 18، ص 200]‏

‏زمان: 7 آبان 1362 / 22 محرم 1404‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: استفاده از آرم جمهوری اسلامی بر روی سکه های رایج‏

‏مخاطب: معقول زاده، رضا ـ عزیزیها، ابوالقاسم (از مسئولین ادارۀ ضرابخانۀ بانک‏‎ ‎‏مرکزی)‏

‏[بسمه تعالی ـ دفتر حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏

‏محترماً نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد از آرم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران بر روی سکه های رایج استفاده نماید. خواهشمند است نظر‏‎ ‎‏حضرت امام را راجع به امکان و یا عدم امکان این مورد اظهار فرمایید. با آرزوی‏‎ ‎‏پیروزی رزمندگان اسلام و طول عمر امام ـ 7 / 8 / 1362.‏

  ‏رضا معقول زاده؛ ابوالقاسم عزیزیها]‏

بسمه تعالی، این آرم روی سکه ها گذاشته نشود.

‏روح الله‌ الموسوی الخمینی‏

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 175