مقدمه ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدمه ناشر

مقدمۀ ناشر

‏بسم الله‌ الرحمن الرحیم‏

‏الحمد لله‌ ربّ العالمین والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین‏

‏«استفتاء» به معنای درخواست فتوا از فقیه و عالم به احکام شرعی، تاریخی‏‎ ‎‏طولانی دارد و از همان عصر ائمه اطهار علیهم السلام آغاز گردیده است. «مسائل علی بن‏‎ ‎‏جعفر علیه السلام»، «توقیعات علی بن مهزیار» و «مکاتبات حمیری» از جمله مجموعه های‏‎ ‎‏اولیه استفتائات و پرسش های شرعی است، که از محضر ائمه هدی علیهم السلام پرسیده شده،‏‎ ‎‏سپس به صورت یک کتاب مستقل درآمده است.‏

‏فقهای امامیه که به فرموده ائمه معصومین علیهم السلام دارای «منصب افتاء» می باشند،‏‎ ‎‏همواره مورد چنین پرسش ها و استفتائاتی بوده اند و در میراث مکتوب فقه امامیه‏‎ ‎‏بخشی از مکتوبات فقهی فقها، پاسخ به استفتائات بوده است.‏

‏«جوابات المسائل النیسابوریة» از شیخ مفید، «جوابات المسائل الموصلیات» از‏‎ ‎‏سید مرتضی، «المسائل الحائریات» از شیخ طوسی، «جواهر الفقه» از ابن برّاج،‏‎ ‎‏«المسائل العزّیة» از محقق حلّی و «أجوبة المسائل الفقهیة» از علامه حلّی نمونه هایی از‏‎ ‎‏کتاب استفتائات در میان گذشتگان است.‏

‏سنّت «استفتاء» از سوی مقلدین و «افتاء» توسط فقها و مجتهدین گرچه در طول‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ر

‏تاریخ فقاهت و اجتهاد جاری بوده، اما در عصر حاضر از رونق بیش تری برخوردار‏‎ ‎‏شده است؛ به گونه ای که از مراجع تقلید، کتاب های متعددی حاوی تعداد زیادی از‏‎ ‎‏استفتائات منتشر شده است.‏

‏استفتاء از امام خمینی(س) در قم و نجف، به ویژه پس از ارتحال مرجع بزرگ‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی سید محسن حکیم قدس سره (متوفای 1390 ق) روبه فزونی نهاد، به گونه ای‏‎ ‎‏که ایشان در نجف اشرف تعدادی از فضلا و شاگردان برجسته خود را به عنوان هیأت‏‎ ‎‏استفتاء انتخاب کرده و آنها زیر نظر ایشان عهده دار پاسخ گویی به استفتائات بر اساس‏‎ ‎‏مبانی و آراء امام بوده اند. این روندِ رو به تزاید ادامه داشت و در طول بیش از ربع قرن،‏‎ ‎‏به هزاران سؤال شرعی پاسخ داده شد.‏

‏از استفتائات و پاسخ آن ها در سال های اقامت امام در نجف اشرف چیزی در‏‎ ‎‏اختیار نمی باشد، مگر پیش نویس پاسخ هایی که آیت الله‌ سید جعفر کریمی یکی از‏‎ ‎‏اعضای هیأت استفتاء امام آن ها را حفظ کرده و نسخه ای از مجموعه آن ها در آرشیو‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) موجود می باشد.‏

‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(س) و استقرار نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، سیل استفتائات از داخل و خارج به بیت ایشان سرازیر شده و‏‎ ‎‏هیأت استفتاء بر اساس مبانی و نظرات امام به آن ها پاسخ می داده، سپس علی رغم‏‎ ‎‏مسائل فراوان و مشکلات زیاد و دغدغه ها و اشتغالات امام، مورد ملاحظه ایشان قرار‏‎ ‎‏گرفته و ارسال می گردیده است و تصویری از اکثر آن ها در دفتر امام نگهداری‏‎ ‎‏می گردید.‏

‏به این ترتیب آرشیو گسترده و پر تعدادی از سؤالات شرعی مقلدین امام فراهم‏‎ ‎‏آمده است که در این کتاب 10 جلدی ضمن «موسوعه امام خمینی(س)» در اختیار‏‎ ‎‏علاقه مندان قرار می گیرد. طبیعی است تعداد بسیار زیادی از استفتائات امام در دست‏‎ ‎‏مردم می باشد که هنوز در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته و امید است با تکمیل آرشیو‏‎ ‎‏مؤسسه، این کتاب در چاپ های بعد، از غنای بیشتری برخوردار گردد.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ض

 پیرامون کتاب «استفتائات»

‏لازم است درباره استفتائاتی که در این ده جلد کتاب «استفتائات» وجود دارد،‏‎ ‎‏توضیحاتی بیان گردد:‏

‏1 ـ قریب به اتفاق این استفتائات به مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏مربوط می باشد.‏

‏2 ـ در مجموع، در این ده جلد تعداد 7424 سند که حاوی 12837 سؤال می باشد‏‎ ‎‏عرضه شده است. این در حالی است که علی رغم این که بنایمان بر جمع آوری تمامی‏‎ ‎‏استفتائات امام خمینی بوده، ولی خواسته ما به صورت صددرصد و کامل محقق نشده‏‎ ‎‏است.‏

‏3 ـ منبع اصلی استفتائات، اسنادی است که کپی یا اصل آن در آرشیو مؤسسه تنظیم‏‎ ‎‏و نشر آثار امام خمینی(س) موجود بوده است.‏

‏4 ـ تعدادی از استفتائات در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام قبلاً منتشر شده که ما‏‎ ‎‏نیز در این مجموعه آورده ایم. ‏

‏5 ـ پیشتر دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) سه‏‎ ‎‏جلد استفتائات امام را منتشر کرده است (یک جلد در زمان حیات حضرت امام و دو‏‎ ‎‏جلد دیگر پس از ارتحال ایشان). 138 مورد از مجموعه حاضر مربوط به اسنادی‏‎ ‎‏است که در این سه جلد آمده و در آرشیو مؤسسه وجود نداشته است.‏

‏6 ـ در مجله ماهنامه پاسدار اسلام نیز استفتائاتی منتشر شده که از آن ها نیز استفاده‏‎ ‎‏کرده ایم.‏

‏7 ـ مواردی از استفتائات را از افراد حقیقی گرفته ایم که همین جا از لطف و‏‎ ‎‏همکاری صمیمانه همگی آن ها تشکر می کنیم.‏

‏8 ـ جواب استفتائات اکثراً توسط هیأت استفتاء نگارش یافته و حضرت امام پس‏‎ ‎‏از بررسی آن و انجام اصلاحات لازم، پاسخ ها را مهر کرده اند و گاهی با امضای ایشان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ت

‏است. این مجموعه، تنها شامل اسنادی است که مستند به حضرت امام باشد و مستقیماً‏‎ ‎‏به نظر ایشان رسیده است و از استفتائاتی که با مهر دفتر استفتائات ارسال گردیده‏‎ ‎‏گرچه با اذن کلّی امام بوده، استفاده نشده است.‏

‏9 ـ از آن جایی که بنایمان بر جمع آوری تمامی استفتائات مربوط به امام خمینی و‏‎ ‎‏عرضه آن ها بوده، ممکن است اختلافاتی در آن ها مشاهده شود. این اختلافات گاهی‏‎ ‎‏مستند به تغییر فتوا و گاهی مستند به شرایط و قیود سؤالات بوده است.‏

‏10 ـ همان گونه که ارجاع حضرت امام به قوانین دولتی می تواند به دلیل احکام‏‎ ‎‏حکومتی باشد، ممکن است پاسخ برخی از استفتائات نیز بر اساس حکم حکومتی و‏‎ ‎‏ولایت فقیه باشد، چنانچه ممکن است برخی از پاسخ ها حاوی اجازات شخصی بوده‏‎ ‎‏و حاکی از فتوا نباشد.‏

‏11 ـ تدوین کنندگان در کمال امانت داری، پرسش های شرعی مؤمنین و پاسخ های‏‎ ‎‏حضرت امام را در اختیار شما گذاشته اند. غیر از مواردی که اصلاح ویرایشی‏‎ ‎‏محسوب می شود و اسامی سؤال کنندگان که موجب انتشار اطلاعات شخصی آن ها‏‎ ‎‏می گردد، مطلبی حذف نشده است. البته اسامی بعضی از معاریف یا مسئولین یا‏‎ ‎‏سؤالات مربوط به نهادهای حکومتی به طور کامل آمده است.‏

‏12 ـ در برخی از استفتائات که در گذشته منتشر شده است، ناشرین جهت اصلاح‏‎ ‎‏عبارت یا تبیین فتوا، در متن پاسخ امام دست برده و به گونه ای نشر داده اند که برای‏‎ ‎‏خواننده تشخیص تصرفات صورت گرفته ممکن نیست و مهر امام در ذیل متن جدید‏‎ ‎‏قرار گرفته است. این مؤسسه بنابر وظیفه خود همه این موارد را به حالت اولیه خود‏‎ ‎‏بازگردانده است.‏

‏13 ـ در برخی موارد، سؤالات مستقیماً از امام یا دفتر پرسیده نشده، بلکه خطاب به‏‎ ‎‏یکی از افراد مرتبط با امام نوشته شده است و استفتاء به واسطه آن ها به دست حضرت‏‎ ‎‏امام رسیده و پاسخ آن دریافت شده است.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ث

ترتیب کتاب

‏1 ـ چینش استفتائات در این مجموعه، بر اساس کتب، ابواب و مسائل «تحریر‏‎ ‎‏الوسیله» می باشد اگرچه درباره برخی از فصول «تحریر الوسیله»، هیچ استفتائی وجود‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏2 ـ ما علاوه بر عناوین موجود در «تحریر الوسیله» عناوین دیگری برای گویایی‏‎ ‎‏بیشتر اضافه کرده ایم. استفتائاتی که ذیل مسائل «تحریر» نبوده و مسأله جدیدی‏‎ ‎‏محسوب می گردیده، با عنوان گذاری جدید در ذیل همان فصل «تحریر» آورده ایم. اما‏‎ ‎‏استفتائاتی که ذیل کتب و فصول «تحریر» جای نمی گیرند در بخش پایانی جلد 10‏‎ ‎‏تحت عناوینی مستقل، آمده است.‏

‏3 ـ گاهی یک استفتاء به دو مسأله «تحریر» مربوط بوده است؛ غالباً استفتائات‏‎ ‎‏موجود را میان آن مسائل تقسیم کرده و به ندرت یک استفتاء را ذیل هر دو مسأله‏‎ ‎‏آورده ایم.‏

‏4 ـ برای این که تقدم و تأخر فتاوا از حیث زمان معلوم باشد، تاریخ اسناد، در‏‎ ‎‏صورتی که موجود بوده، حفظ گردیده است.‏

‏5 ـ هر سند مشتمل بر یک یا چند استفتاء است. برای هر سند به ترتیب،‏‎ ‎‏شماره ای  مستقل در نظر گرفته شده که در ابتدای سند، به صورت چپ چین قرار داده‏‎ ‎‏شده است.‏

‏6 ـ هر سند، یک بار به طور کامل آمده و در جایی قرار داده شده که به اولین سؤال‏‎ ‎‏آن مربوط بوده است. در این صورت، سؤال اول و سؤالات دیگری که به آن فصل‏‎ ‎‏مربوط می گردیده، با حروف درشت، و باقی سؤالاتی که در هر سند مربوط به آن فصل‏‎ ‎‏نبوده، به صورت ریز ثبت شده است.‏

‏7 ـ سؤالاتی که در ضمن اصل سند با حروف ریز آمده، در جای مناسب دیگری با‏‎ ‎‏حروف درشت ذکر شده و در ابتدای آن به صورت چپ چین به شماره سند ارجاع‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه خ

‏( ----> ) داده شده است. در این صورت، خوانندگان می توانند سؤالات قبل و بعد آن را از‏‎ ‎‏اصل سند مطالعه کنند.‏

‏8 ـ هر سؤال دارای شمارنده جداگانه ای است که به ترتیب تا انتهای مجلدات و در‏‎ ‎‏ابتدای آن درج گردیده است.‏

‏در پایان لازم است از تمام کسانی که در مراحل مختلف در تنظیم و نشر این اثر‏‎ ‎‏تلاش فراوان کرده اند، تشکر و قدردانی کرده، از خداوند متعال توفیق ایشان را در‏‎ ‎‏کسب رضایت حق تعالی مسئلت داریم.‏

‏ ‏

 مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

 دفتر قم

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه ذ