بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی
فصل چهارم: شفاعت و عدالت
حقیقت شفاعت شافعان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حقیقت شفاعت شافعان

حقیقت شفاعت شافعان[1]

‏ ‏

حقیقت شفاعت

‏شفاعت از «شفع» است و «شفع» به معنای جفت و دوتا شدن‏‎ ‎‏است. نور ولایت عظمای ولی اللهی با نور عبد مؤمن جفت و‏‎ ‎‏مزدوج شده و او را به طرف خود می برد.(121)‏

*  *  *

‏ ‏

ظاهر و باطن شفاعت

‏... تشافع... ظاهرش اخراج از ظلمتهای جهل به انوار هدایت و علم‏‎ ‎‏است، و باطنش ظهور به شفاعت است در عالم آخرت.(122)‏

*  *  *

‏ ‏

شفاعت باطن هدایت

‏جلوۀ شفاعت شافعان در این عالم هدایت آنهاست، و در آن عالم‏‎ ‎‏باطن هدایت شفاعت است. تو از هدایت اگر بی بهره شدی، از‏‎ ‎‏شفاعت بی بهره ای؛ و به هر قدر هدایت شدی، شفاعت‏‎ ‎


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏شوی.(123)‏

*  *  *

‏ ‏

پیغمبر(ص) شفیع دایرۀ تحقق

‏حق تعالی به رحمت تامۀ خود و به غفران شامل خود رحمت بر‏‎ ‎‏نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرموده می فرماید آنچه گناه است از‏‎ ‎‏پیشینیان و آنچه پس از این گناهی واقع شود، در تحت مغفرت تامه‏‎ ‎‏واقع گردد، و به شفاعت تو تمام دایرۀ تحقق به سعادت کاملۀ خود‏‎ ‎‏رسند.(124)‏

*  *  *

‏ ‏

شفاعت پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام

‏حق تعالی شأنه چنانچه محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و دودمان او را‏‎ ‎‏وسایط هدایت و راه نماهای ما مقرر فرموده و به برکات آنها امت را‏‎ ‎‏از ضلالت و جهل نجات مرحمت فرموده، به وسیله و شفاعت آنها‏‎ ‎‏قصور ما را ترمیم و نقص ما را تتمیم فرماید و اطاعات و عبادات‏‎ ‎‏ناقابل ما را قبول می فرماید.(125)‏

*  *  *

‏ ‏

شفاعت جهنّم (جلوۀ رحمت حق)

‏خدای ارحم الراحمین جهنّمش هم رحمتی است که اگر سیاهی‏‎ ‎‏روی ما بندگان سیه روی را با فشارهای قبر و مواقف روز قیامت‏‎ ‎‏نتوانست پاک کند، با جهنّم، سیاهی دل ما را بشوید تا رذایل و‏‎ ‎‏حجابات بسوزد و جمال فطرت نمایان گردد. و نور فطرت ظاهر‏‎ ‎‏شده و با نور شافع اکبر مزدوج گردیده و به جذبه نور احدی، نور‏‎ ‎‏فطرت توحید مجذوب شود. و این آخرین آشناست که اگر انسان‏‎ ‎‏نتوانست با یکی از انوار شفعا از انبیا و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏آشنایی و تناسب پیدا کند او به شفاعت می آید.‏‎[2]‎‏(126)‏

*  *  *

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

  • . بیان شبهه: شفاعت انبیا و اولیا در روز جزا از برخی مؤمنین و پذیرش آن از ناحیۀ خداوند و در نتیجه اغماض و غفران معاصی شفاعت شدگان، با عدالت و حسابرسی اعمال از ناحیۀ حق تعالی منافات دارد؟ حقیقت شفاعت چیست؟ چه کسانی می توانند شفاعت کنند و جمع بین شفاعت و عدالت چگونه ممکن است؟ در این بخش به بررسی بحث شفاعت و شرایط و موانع آن و طرح و حل شبهاتی راجع به شفاعت می پردازیم.
  • . «آخر من یشفع أرحم الرّاحمین.» (آخرین کسی که شفاعت می کند، ارحم الرّاحمین است.) علم الیقین، ج 2، ص 1086؛ المقصد الرابع فی الخلود.