فصل اول: زندگینامه
ورود به حوزه علمیه تبریز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ورود به حوزه علمیه تبریز

ورود به حوزه علمیه تبریز

‏با به پایان رسیدن دوره ابتدایی، ابوی دوست داشت که من تمام وقت به تحصیل علوم‏‎ ‎‏دینی بپردازم. اگرچه خودم بی میل نبودم که دوره دبیرستان را آغاز کنم، ولی به خاطر‏‎ ‎‏علاقه ایشان، در سال 1336 در سن یازده سالگی رسماً طلبه شدم و فقط دروس‏‎ ‎‏حوزوی را می خواندم و فقط تابستانها کتب دبیرستانی را مطالعه می کردم. از خاطرات‏‎ ‎‏دوران طلبگی در مدرسه طالبیه، یکی این است که من از همه طلبه های مدرسه کوچکتر‏‎ ‎‏بودم، به همین جهت طلبه ها به طنز می گفتند: کتابهایش از خودش بزرگتر است. کتابهای‏‎ ‎‏قدیمی حوزوی را لابد دیده اید که در قطع خیلی بزرگ، که حتی به نیم متر هم می رسید،‏‎ ‎‏چاپ می شد و من این نوع کتابها را به دست می گرفتم، طوری که دستم به انتهای کتاب‏‎ ‎‏نمی رسید و به کلاس می رفتم. طبیعی بود که با آن سن و قد کوچک، توی ذوق بزند. در‏‎ ‎‏طالبیه کتابهای ‏‏جامی‏‏ و ‏‏مغنی‏‏ را که از کتب نحوی هستند و ‏‏مطوّل‏‏ را که در معانی و بیان است‏‎ ‎‏نزد اساتید معروف آن عصر در تبریز خواندم. مطول را خدمت مرحوم آمیرزا آقا‏‎ ‎‏باغ میشه ای که انسان فاضلی بود آموختم که کار تحقیق و چاپ ‏‏شرح مکاسب‏‏ مرحوم‏‎ ‎‏شهیدی توسط ایشان صورت گرفته است. بخشی از ‏‏شرح لمعه‏‏ را محضر شهید آیت الله ‏‎ ‎‏قاضی طباطبایی فرا گرفتم. بخش دیگری از لمعه را پیش مرحوم آیت الله آقامیرزا جعفر‏‎ ‎‏اشراقی خواندم. مقداری از شرح لمعه را هم پیش مرحوم آقای حاج میرزاحسن الانقی‏‎ ‎‏یاد گرفتم که از علما و مدرسین خوب تبریز بود. در سال 1339 که مقداری از لمعه را‏‎ ‎‏خوانده بودم، به همراه پدرم به مشهد مشرف شدیم و بعد به قم مشرف شده و خدمت‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 11

‏آیت الله العظمی بروجردی رسیدیم و پشت سر ایشان در مسجد اعظم نماز خواندیم و‏‎ ‎‏من اشتیاق پیدا کردم که در قم به درسم ادامه بدهم. پدرم در قم دوستانی داشت که با آنها‏‎ ‎‏درباره ماندن من در آنجا مشورت کرد و چون آن موقع سیزده ـ چهارده سال بیشتر‏‎ ‎‏نداشتم، نظر آنها این بود که چون من سنم کم است و زندگی کردن در غربت و تنهایی‏‎ ‎‏برایم سخت است بهتر است یکی ـ دو سال دیگر هم در تبریز به درسم ادامه بدهم؛ به‏‎ ‎‏همین جهت ما بیش از چند روز در قم نماندیم و دوباره به تبریز برگشتیم و من باقیمانده‏‎ ‎‏لمعه‏‏ را خواندم و می خواستم که مشغول ‏‏رسائل‏‏ و ‏‏مکاسب‏‏ بشوم که مرحوم آیت الله العظمی‏‎ ‎‏بروجردی از دنیا رفتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 12

  • . آیت الله العظمی بروجردی در تاریخ دهم فروردین 1340 مطابق با سیزدهم شوال سال 1380 از دنیا رفتند.