فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
دعوت روحانیت و اجابت مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

دعوت روحانیت و اجابت مردم

دعوت روحانیت و اجابت مردم

‏بعد از آنکه روحانیون و طلاب حوزه ها از اصل قضیه مطلع شدند و ارتباط محکمی بین‏‎ ‎‏سطوح مختلف روحانیت به خاطر تشکیل جلسات متعدد در قم و شهرستانها به وجود‏‎ ‎‏آمد، آنها نیز با استفاده درست و بجا از موقعیت تبلیغی ماه رمضان که پیش آمده بود‏‎ ‎‏مردم را از ماجرای لایحه و عکس العمل مراجع آگاه کردند و مردم هم در صحنه حاضر‏‎ ‎‏شدند و با به راه انداختن تظاهرات و راهپیمایی و اعتصاب و تعطیل کردن بازارها،‏‎ ‎‏اعتراض خود را نسبت به تصویب لایحه اعلام کردند و خواستار جواب مثبت دولت به‏‎ ‎‏خواسته مراجع شدند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 110