فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه

حمله مردم تبریز به یکی از عاملین جنایت فیضیه

‏همان طوری که پیش از این عرض کردم رژیم، علاوه بر مأموران رسمی خود، جمعی از‏‎ ‎‏اراذل و اوباش بعضی از شهرها از جمله تبریز را گردآوری و برای حمله به مدرسه فیضیه‏‎ ‎‏آماده کرده بود. از تبریز در حدود بیست نفر افراد فاسد و چاقوکش به سرکردگی فردی‏‎ ‎‏که به خاطر اظهار شاه دوستی و طرفداری از شاه معروف به شاه دوستی و گردن کلفتی‏‎ ‎‏بود انتخاب کرده بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 127