فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران

آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران

‏در آن زمان معروف بود که در قیام 15 خرداد در قم حدود چهارصد نفر به شهادت‏‎ ‎‏رسیده اند و همان طوری که گفته می شد در تهران پانزده هزار نفر کشته شدند ولی بعد از‏‎ ‎‏انقلاب و به دنبال شناسایی خانواده های شهدای آن روز معلوم شد که در قم تقریباً‏‎ ‎‏بیست نفر و در تهران آنطور که شنیده شد، نزدیک به دو هزار نفر به شهادت رسیده اند.‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 137