فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه

تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه

‏در همان ایامی که انقلاب در ابتدای راه خودش بود، یک گروه مخفی تحت عنوان‏‎ ‎‏مصلحین حوزه علمیه قم اعلام موجودیت کرد. این گروه که بعدها شایع شد که توسط‏‎ ‎‏مرحوم آقای سیدحسن حجت فرزند مرحوم آیت الله حجت تأسیس شده، با صدور‏‎ ‎‏اطلاعیه ها و چاپ جزوه هایی، از رژیم پهلوی حمایت می کرد. اینها که در بین طلاب‏‎ ‎‏مبارز به مفسدین حوزه معروف شدند، بعد از انتشار سه ـ چهار جزوه چند ورقی طی‏‎ ‎‏چهار ـ پنج ماه، با برملا شدن ماهیتشان از هم پاشیدند و رئیسشان، آقای سیدحسن‏‎ ‎‏حجت منزوی شد که این انزوا تا آخر عمرش ادامه داشت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 147