فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
آثار و تبعات دارالتبلیغ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

آثار و تبعات دارالتبلیغ

آثار و تبعات دارالتبلیغ

‏یکی از مهمترین پیامدهای تأسیس دارالتبلیغ، ایجاد تفرقه و دودستگی در بین روحانیت‏‎ ‎‏و خدشه دار شدن وحدت کم نظیری بود که روحانیت در ابتدای مبارزه با هم داشتند و‏‎ ‎‏در مجموع تأسیس دارالتبلیغ، حرکتی به نفع رژیم و به ضرر انقلابیون و روحانیت بود؛‏‎ ‎‏اما آقای شریعتمداری بدون توجه به تبعات قضیه و درگیریهایی که از کار ایشان ناشی‏‎ ‎‏می شد به راه خودش ادامه داد و اختلاف علنی و جبهه بندی صریح بین طرفداران و‏‎ ‎‏مخالفان ایشان پدید آمد. در طیف مخالفان ایشان در تبریز، بزرگانی مانند شهید قاضی‏‎ ‎‏طباطبایی، مرحوم آقای انگجی، مرحوم آقای بادکوبه ای، مرحوم آقای سیدابوالفضل‏‎ ‎‏خسروشاهی، مرحوم آقای مستنبط و مرحوم آقای گرگری قرار داشتند. جمعی از‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 150

‏فضلای تبریزی هم که در قم مشغول درس بودند در شمار مخالفان ایشان بودند مثل‏‎ ‎‏آقایان بنی فضل، سیدیوسف مدنی و عده ای دیگر. من هم در کنار این دوستان بودم اما‏‎ ‎‏در طیف طرفداران وی، آقای سیداحمد خسروشاهی و آقای حکم آبادی از سردمداران‏‎ ‎‏بودند. آقای حکم آبادی تا آخر و حتی بعد از پیروزی انقلاب از مدافعان ایشان بود و در‏‎ ‎‏مسیر انقلاب و مبارزه حتی پس از پیروزی مانع تراشی و ایجاد مشکل می کرد. به هر حال‏‎ ‎‏این دسته بندیها در تبریز خیلی شدید بود که به چند مورد درگیری و زدوخورد در‏‎ ‎‏مساجد هم منجر شد ولی در قم، قضیه به این شکل بروز و ظهور نداشت. از جمله آثار‏‎ ‎‏دارالتبلیغ در قم این بود که روحانیون انقلابی و طرفدار امام مانند آقایان مشکینی،‏‎ ‎‏زنجانی، نوری، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و امام موسی صدر که در مجله ‏‏مکتب‏‎ ‎‏اسلام‏‏ فعالیت می کردند از ادامه کار در آن خودداری کردند. با رفتن این آقایان، ‏‏مکتب‏‎ ‎‏اسلام‏‏ به طور کل در اختیار آقای مکارم شیرازی و آقای سبحانی و دوستان دیگرشان قرار‏‎ ‎‏گرفت و بتدریج این مجله جایگاه قبلی خود را از دست داد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 151