فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
سابقه کاپیتولاسیون در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

سابقه کاپیتولاسیون در ایران

سابقه کاپیتولاسیون در ایران

‏معاهده کاپیتولاسیون پیش از این هم چند بار توسط قدرتهای استعماری بر ایران تحمیل‏‎ ‎‏شده بود. اولین بار روسها در ضمن عهدنامه ترکمنچای این امتیاز را از ایران گرفتند و بعد‏‎ ‎‏از آن کشورهای دیگری نیز از جمله انگلیس از این امتیاز در ایران برخوردار شدند و این‏‎ ‎‏وضع سالها ادامه داشت تا اینکه با لغو معاهده کاپیتولاسیون و سایر مقررات بین ایران و‏‎ ‎‏روسیه زمینه الغای کامل کاپیتولاسیون توسط رضاشاه فراهم گردید و تا سال 42 اعطای‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون برای هیچ کشوری پیشنهاد نشد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 154