فصل پنجم: امام در تبعید
دیدگاه علمای نجف درباره امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

دیدگاه علمای نجف درباره امام

دیدگاه علمای نجف درباره امام

‏از این منظر می شود علمای نجف را به سه دسته تقسیم کرد: یک گروه از علما که جزو‏‎ ‎‏مقدسین و متدینین بودند و با مسائل سیاسی کاری نداشتند، نه امام را تأیید می کردند و‏‎ ‎‏نه اظهار مخالفت می کردند. از سوی دیگر عده ای بودند که به امام و انقلاب علاقه‏‎ ‎‏داشتند و از نظام استبدادی شاه متنفر بودند طبعاً به امام نیز علاقه داشتند و با شدت و‏‎ ‎‏ضعف در کنار ایشان به فعالیتهای سیاسی و انقلابی مشغول بودند. بعضی از اینها‏‎ ‎‏دوستانی بودند که از قم رفته بودند و فعالیتشان بیش از دیگران بود. در مقابل اینها‏‎ ‎‏تعدادی از اطرافیان آیت الله خویی بشدت با امام مخالفت می کردند. اما اطرافیان سایر‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 169

‏مراجع نجف مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای شاهرودی ما نشنیدیم که اظهار‏‎ ‎‏مخالفت با امام بکنند اما شخص آقای خویی که در ابتدا رابطه خوبی با امام داشت بعداً‏‎ ‎‏به خاطر دسیسه دستهای پنهانی ارتباطش با امام قطع شد ولی با وصف حال اظهار‏‎ ‎‏مخالفت علنی هم از ایشان نسبت به امام مشاهده نشد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 170