فصل پنجم: امام در تبعید
طرح بحث ولایت فقیه در نجف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

طرح بحث ولایت فقیه در نجف

طرح بحث ولایت فقیه در نجف

‏حضرت امام وقتی تدریس را در نجف شروع کرد در ادامه درس خارج فقه و بحث‏‎ ‎‏مکاسب محرمه که در قم پایان یافته بود، بحث بیع را آغاز کرد که خود من بعضی از‏‎ ‎‏مباحث مربوط به بیع معاملات و بیع فضولی را از محضرشان استفاده کردم. بعداً که من‏‎ ‎‏به ایران آمدم و توفیق مراجعت دوباره به نجف نصیبم نشد حضرت امام در سال 47 و‏‎ ‎‏یا 48 در ادامه همان مباحث، وقتی به مسأله شرایط متبایعین می رسد در ذیل این مسأله‏‎ ‎‏که بایع باید یا خود مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و یا ولایتی بر او داشته باشد،‏‎ ‎‏بحث ولایت را که شامل ولایت بر صغیر و مجنون و غیره هست مطرح می کند و در‏‎ ‎‏ادامه، همان طوری که مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیه و حدود و ثغور آن را بیان کرده‏‎ ‎‏ایشان نیز همین بحث را تحت عنوان ولایت فقیه یا حکومت اسلامی به طور مستوفی و‏‎ ‎‏مستقل طرح می کند. این سیر طبیعی و منطقی شکل گیری بحث ولایت فقیه توسط امام‏‎ ‎‏بود ولی ایشان از اول این دیدگاه را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشت و‏‎ ‎‏معتقد بود که فقها باید برای تشکیل حکومت اسلامی در مرحله اول و اداره آن در‏‎ ‎‏مراحل بعدی پیشقدم بشوند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 180