فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
مخالفت امام با تبلیغ برای مرجعیتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

مخالفت امام با تبلیغ برای مرجعیتش

مخالفت امام با تبلیغ برای مرجعیتش

‏حضرت امام همواره با تبلیغ اطرافیان و دوستان برای مرجعیت ایشان به هر صورت‏‎ ‎‏(نشر رساله، یا سخنرانی و یا صدور اطلاعیه و تأییدیه) مخالفت می نمود به عنوان مثال‏‎ ‎‏اولین باری که کتاب ‏‏تحریرالوسیله‏‏ در نجف به وسیله دوستان امام چاپ شد، بر روی‏‎ ‎‏جلد آن با تعابیری همچون زعیم الحوزات العلمیه از ایشان یاد شده بود که وقتی امام‏‎ ‎‏کتاب را دیده بود خیلی ناراحت شده و از پخش آن منع کرده بود و چون دست اندرکاران‏‎ ‎‏چاپ کتاب متحمل مخارج زیادی شده بودند مجبور شدند آن کلمات و تعابیر بلند را با‏‎ ‎‏زرکوبی روی آن محو کنند و به این طریق موافقت امام را برای توزیع کتاب جلب کردند‏‎ ‎‏و کتاب را به همان صورت پخش کردند که اتفاقاً من چاپ اول آن را که در دو جلد‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 253

‏منتشر شده است دارم و این در حالی بود که ایشان برای تداوم و پیشرفت مبارزه از هیچ‏‎ ‎‏کمکی دریغ نمی کرد و حتی بخشی از وجوهات را به این امر اختصاص داده بود که‏‎ ‎‏در امور مختلف از جمله چاپ و تکثیر اعلامیه ها صرف شود ولی برای چاپ رساله‏‎ ‎‏به هیچ وجه اجازه نمی داد که از وجوهات شرعیه استفاده بشود. ایشان می فرمود:‏‎ ‎‏رساله هم مانند سایر کتب است که باید ناشرین کتاب با هزینه خودشان آن را‏‎ ‎‏چاپ کنند و مقلدین هم باید برای علم به وظایف شرعیه شان متحمل هزینه تهیه رساله‏‎ ‎‏بشوند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 254