فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
پیام امام به حجاج در سال 49
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

پیام امام به حجاج در سال 49

پیام امام به حجاج در سال 49

‏حضرت امام خمینی در سال 49 بعد از رحلت مرحوم آقای حکیم و در آستانه تحقق‏‎ ‎‏مرجعیت عامه اش پیام بسیار مهم و تأثیرگذاری را برای حجاج بیت الله الحرام فرستاد. این‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 274

‏پیام زمانی صادر شد که از یک سو ملت ایران در اوج خفقان به سر می برد و رژیم‏‎ ‎‏منحوس پهلوی و دستگاه مخوف ساواک بی رحمانه به قلع و قمع مخالفین مشغول بود.‏‎ ‎‏در آن مقطع رژیم اکثر گروههای مبارز را سرکوب کرده بود و جمع زیادی از علما و‏‎ ‎‏روحانیون نیز در زندانها و تبعیدگاهها به سر می بردند و اجازه نفس کشیدن به هیچ کس‏‎ ‎‏داده نمی شد به طوری که افراد را به خاطر کوچکترین مسأله مثل داشتن یک کتاب از‏‎ ‎‏حضرت امام و یا دکتر شریعتی دستگیر می کردند و حداقل یک سال اجازه نمی دادند‏‎ ‎‏کسی از خانواده اش با او ملاقات کند و بعد از آن هم با هزار جور مشکل و دردسر امکان‏‎ ‎‏ملاقات و دیدار فراهم می شد اما از سوی دیگر بعد از سالها خفقان و سرکوب شدید،‏‎ ‎‏تحرکاتی نیز در سطح جامعه بخصوص در میان جوانان و قشر دانشگاهی پدید آمده بود‏‎ ‎‏که مرحوم دکتر شریعتی نقش زیادی در تحقق آن برعهده داشت. در این شرایط حساس‏‎ ‎‏و مهم بود که حضرت امام با توجه به انتظار و نیاز مردم به اینکه از کسی صدایی برخیزد‏‎ ‎‏و امید تازه ای در دلها برانگیزد آن پیام را صادر فرمود و چون مکه مکرمه به هنگام‏‎ ‎‏مراسم الهی حج بهترین موقعیت را برای رساندن ندای مظلومانه مردم ایران به گوش‏‎ ‎‏مسلمانان جهان داشت، امام این پیام را خطاب به حجاج نوشت و توسط جمعی از فضلا‏‎ ‎‏و طلاب به مکه فرستاد و آنها نیز با سعی و تلاش فراوان اعلامیه های ایشان را در سطح‏‎ ‎‏وسیعی در بین حجاج پخش کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 275

  • . جهت اطلاع از این پیام که در تاریخ بهمن 1349 صادر شد، ر.ک. به: صحیفه امام؛ ج 2، ص 322 ـ 326.