فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
کیفیت برخورد دولت ایران با معاودین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

کیفیت برخورد دولت ایران با معاودین

کیفیت برخورد دولت ایران با معاودین

‏در ایران برخورد مأمورین غالباً خوب بود منتها دولت ایران برای جلوگیری از نفوذ‏‎ ‎‏جاسوسان عراقی افراد رانده شده را قبل از ورود به داخل ایران مورد بازجویی قرار‏‎ ‎‏می داد ولی رفتارشان با اینها بخصوص روحانیون و علما محترمانه بود و کار روحانیون را‏‎ ‎‏با سرعت بیشتری انجام می دادند و هر کجا که آنها می خواستند می فرستادند بویژه اگر‏‎ ‎‏آن عالم و روحانی برای شاه دعا می کرد، از احترام مخصوص برخوردار می شد. یکی از‏‎ ‎‏علمایی که همان جا برای شاه دعا کرد و همین عمل موجب شد که مأموران رژیم با عزت‏‎ ‎‏و احترام خاصی وی را به قم بیاورند و امکاناتی را در اختیارش قرار بدهند و به امامت‏‎ ‎‏جماعت در حرم حضرت معصومه (س) نیز منصوبش کنند مرحوم آیت الله فیروزآبادی‏‎ ‎‏صاحب ‏‏عنایة الاصول: شرح بر کفایه‏‏ بود. ایشان از علما و مجتهدین بزرگ حوزه نجف و در‏‎ ‎‏ردیف مراجع نجف بود ولی متأسفانه آن کارش باعث شد که ایشان موقعیتی در بین‏‎ ‎‏مردم پیدا نکند و منزوی شود. یکی دیگر از روحانیونی که معلوم نشد اجباراً یا به اختیار‏‎ ‎‏خودش برای شاه دعا کرد آقای شیخ بهلول بود که این کارش با آنهمه سابقه مبارزاتی که‏‎ ‎‏در زمان رضاخان داشت و بخصوص نقشی که در واقعه مسجد گوهرشاد به هنگام قیام‏‎ ‎‏مردم مشهد علیه کشف حجاب ایفا کرده بود مایه تعجب و حیرت انقلابیون شد. یادم‏‎ ‎‏می آید که در سال 56 ایشان را به سخنرانی در قم دعوت کرده بودند و با اینکه حرفهای‏‎ ‎‏انقلابی و خوبی می زد ولی عده ای از حضار به خاطر دعایش برای شاه اعتراض‏‎ ‎‏می کردند که چرا از ایشان برای سخنرانی دعوت شده است.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 289