فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
طرحهای رژیم برای استحاله حوزه علمیه قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

طرحهای رژیم برای استحاله حوزه علمیه قم

طرحهای رژیم برای استحاله حوزه علمیه قم

‏رژیم پهلوی بعد از قیام امام خمینی و تبعید ایشان، برای نفوذ در حوزه علمیه قم که مرکز‏‎ ‎‏انقلاب و مبارزه علیه رژیم بود و جذب طلاب و فضلا به سمت حکومت و نظام،‏‎ ‎‏طرحهایی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به مرحله اجرا درآورد که از جمله این‏‎ ‎‏طرحهایی که رژیم به طور مستقیم از قبل شروع کرده بود، طرحی بود تحت عنوان‏‎ ‎‏امتحان معقول و منقول که به شکست انجامید. شکل اجرایی طرح به این صورت بود که‏‎ ‎‏از طلابی که مکاسب و منظومه را خوانده بودند این دو کتاب را امتحان می گرفتند و در‏‎ ‎‏صورت قبولی به آنها مدرک فوق دیپلم می دادند و بعد برای ادامه تحصیل به مدرسه‏‎ ‎‏سپهسالار (شهید مطهری) می فرستادند و در آنجا نیز به مدت دو سال دروسی را که در‏‎ ‎‏نظر گرفته شده بود می گذراندند و بعد مدرک لیسانس الهیات و یا علوم اسلامی را‏‎ ‎‏می گرفتند. هدف رژیم از این کار تربیت آخوندهای درباری و مبلّغ برنامه های رژیم بود؛‏‎ ‎‏ولی همان طوری که گفتیم با توجه به اینکه رژیم پهلوی مجری طرح بود جز عده‏‎ ‎‏معدودی از طلاب، کسی از این برنامه استقبال نکرد و عده ای هم که رفتند و مدرک‏‎ ‎‏گرفتند ولی در جهت تأمین هدف رژیم قدمی برنداشتند اگرچه صرف رفتنشان هم به‏‎ ‎‏مصلحت نبود. به هر حال، بعد از گذشت مدتی چنان این طرح مورد نفرت طلاب و‏‎ ‎‏فضلا قرار گرفت که هیچ کس برای امتحان به مرکز آنها مراجعه نکرد و این طرح به این‏‎ ‎‏ترتیب شکست خورد.‏

‏     طرح دیگری که امکان داشت رژیم شاه از آن سوءاستفاده کند، تأسیس دارالتبلیغ بود‏‎ ‎‏که این طرح به جهت مخالفت شدید انقلابیون با آن، توفیقی کسب نکرد و حداکثر‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 292

‏افرادی که در طی چند سال جذب دارالتبلیغ شدند، از چند صد نفر تجاوز نکرد و در این‏‎ ‎‏میان همین عده هم اگرچه افرادی بودند که اهل مبارزه نبودند و یا گاهی مخالفت با امام و‏‎ ‎‏انقلاب می کردند، ولی در جهت اهداف رژیم هم حرکتی نکردند و درباری و ثناگوی‏‎ ‎‏شاه نشدند. به هر حال دارالتبلیغ هم با تمام امکاناتی که در اختیار داشت و تلاشی که‏‎ ‎‏اداره کنندگان آن برای دعوت اساتید برجسته حوزه و دانشگاه مثل شهید مطهری،‏‎ ‎‏مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم سیدصدرالدین بلاغی، مرحوم‏‎ ‎‏سیدکاظم شبستری، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و اساتید دیگر به دارالتبلیغ کردند‏‎ ‎‏سودی نبخشید و مسئولین آن نتوانستند در طی چندین سال موفقیتی در تربیت تعداد‏‎ ‎‏قابل توجهی از افراد فاضل و محقق به دست بیاورند و به عنوان محصول کارشان تحویل‏‎ ‎‏حوزه علمیه قم بدهند و رژیم وقتی عدم موفقیت دارالتبلیغ در اهداف خویش را دید و به‏‎ ‎‏خاطر اینکه به آقای شریعتمداری (مؤسس دارالتبلیغ) اطمینان چندانی نداشت به طور‏‎ ‎‏مستقیم وارد عمل شد و مرکزی را به نام «دارالترویج» در خیابان صفاییه دایر کرد و به‏‎ ‎‏طلابی که در این مرکز درس می خواندند حقوق داده می شد و بعد از اتمام دوره تحصیلی‏‎ ‎‏نیز مدرک لیسانس اعطا می شد که از این طرح هم استقبال چندانی نشد و جز عده ای در‏‎ ‎‏حدود سی ـ چهل نفر که عمدتاً از طلاب استان مازندران و گیلان و اطراف اردبیل و‏‎ ‎‏مشکین شهر بودند کسی به آنجا مراجعه نکرد و این به خاطر برخورد انقلابیون‏‎ ‎‏بخصوص حضرت امام و سایر مراجع بود که اعلام کردند افرادی که به دارالترویج‏‎ ‎‏می روند فاسق هستند و شهریه آنها قطع شود؛ حتی آقای شریعتمداری نیز با تأسیس و‏‎ ‎‏ادامه کار این مرکز مخالف بود.‏‎[1]‎‏ به همین جهت دیگر کسی از طلاب به سراغ آن مرکز‏‎ ‎‏نرفت و آنهایی هم که پیشتر رفته بودند در بین طلاب و روحانیت منفور و مطرود شدند و‏‎ ‎‏چند سال از تأسیس این مرکز نگذشته بود که تعطیل شد. برنامه دیگری که رژیم برای‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 293

‏طلاب حوزه تدارک دیده بود برنامه هایی تحت نام سپاه دین بود، هدف از این برنامه‏‎ ‎‏فرستادن طلاب حوزه به روستاها از طرف رژیم بود تا مسائل دینی را به روستاییان تعلیم‏‎ ‎‏بدهند و بعد از مدت زمانی به جای معافیت موقت تحصیلی، معافیت دائم بگیرند که این‏‎ ‎‏طرح نیز به شکست انجامید و تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ کس از طلاب قم برای این‏‎ ‎‏کار اقدام نکرد چون این یک طرحی بود که رژیم می خواست در جهت منافع خود و تبلیغ‏‎ ‎‏برای خودش اجرا کند و اکثر طلاب هم حاضر نبودند در این راه قدم بردارند علاوه بر‏‎ ‎‏اینکه با معافیت تحصیلی که طلاب از آن برخوردار بودند نیاز چندانی برای به دست‏‎ ‎‏آوردن معافیت دائم در خود احساس نمی کردند.‏

‏     طرح دیگر رژیم دانشگاه اسلامی بود که قرار بود در شهر مقدس مشهد اجرا شود‏‎ ‎‏ولی در همان مرحله طرح و برنامه باقی ماند تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏جناب آقای واعظ طبسی این طرح را تحت نام «دانشگاه علوم اسلامی رضوی»‏‎ ‎‏پیاده کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 294

  • . عده ای از طرفداران دارالتبلیغ معتقد هستند که رژیم به انحای مختلف خواست مانع اصلاحات علمی شریعتمداری در قالب دارالتبلیغ شود. از جمله ایجاد جمعیت سری محصلین حوزه، تأسیس دانشکده اسلامی و دارالترویج بود. در حقیقت اینها معتقدند که شاه نیز نمی خواست دارالتبلیغ پا بگیرد و اصلاحات در حوزه آغاز شود. ر.ک. به: آرشیو خاطرات مرکز اسناد انقلاب اسلامی استان قم؛ خاطرات حجت الاسلام داوود الهامی.