فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
برافراشتن پرچم سرخ بر فراز فیضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

برافراشتن پرچم سرخ بر فراز فیضیه

برافراشتن پرچم سرخ بر فراز فیضیه

‏کار دیگری که این طلاب پرشور کردند و زمینه را برای حملات بیشتر جریان مخالف‏‎ ‎‏انقلابیون حوزه فراهم نمودند، برافراشتن پرچم سرخی بر فراز فیضیه بود. این کار با‏‎ ‎‏توجه به زمینه های مساعدی که قبلاً به وجود آمده بود مثل قضیه ‏‏شهید جاوید‏‏ و مسأله‏‎ ‎‏دکتر شریعتی و متهم شدن طرفداران وی به کمونیست بودن و انحراف سازمان‏‎ ‎‏مجاهدین خلق و گرایششان به مارکسیسم و القائات مداوم شاه و ساواک که این مخالفین‏‎ ‎‏و انقلابیون مشتی کمونیست و عوامل ارتجاع سیاه هستند این باور را در بعضی از بزرگان‏‎ ‎‏حوزه پدید آورده بود که واقعاً عده ای از کمونیستها در بین طلاب نفوذ کرده اند و اینها را‏‎ ‎‏به این اقدامات وا داشته اند به خاطر همین ذهنیت بود که هیچ کدام از علما حاضر نشدند‏‎ ‎‏به درخواست ما برای نجات این بچه ها توجهی بکنند. خواست ما این بود که مأموران‏‎ ‎‏دولتی از محاصره فیضیه دست بردارند تا ما به داخل مدرسه برویم و از آنها بخواهیم که‏‎ ‎‏به تظاهراتشان خاتمه بدهند. عمده ترس ما بویژه در روز شانزدهم که مأموران زیادتری‏‎ ‎‏را رژیم در اطراف مدرسه مستقر کرده بود این بود که اینها ناگهان به این طلبه ها حمله‏‎ ‎‏کنند و به بهانه اینکه اینها کمونیست و خرابکارند با توجه به جوّ عمومی قم و همین طور‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 318

‏بزرگان قم که این مطلب را پذیرفته بودند، آنها را از بین ببرند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 319