فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
هدف رژیم از تغییر تاریخ رسمی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

هدف رژیم از تغییر تاریخ رسمی کشور

هدف رژیم از تغییر تاریخ رسمی کشور

‏رژیم پهلوی در پی سالها تلاش در جهت اسلام زدایی از ایران به این خیال باطل دست‏‎ ‎‏یافته بود که در این زمینه توفیقی کسب کرده است؛ لذا درصدد برآمد که به زعم خود‏‎ ‎‏آخرین نشانه های مذهب و دین اسلام را از چهره این کشور محو کند. به عنوان مؤید این‏‎ ‎‏نظر می توان به خاطرات سولیوان (سفیر انگلیس در ایران) اشاره کرد که در این خصوص‏‎ ‎‏به شاه می گوید: تو با چه جرأتی دست به این کار زدی؟ ما در انگلستان به هیچ وجه‏‎ ‎‏جرأت و توان چنین کاری را نداریم. شاه در جواب وی می گوید: چون من یقین دارم که‏‎ ‎‏ملت ایران من را دوست دارد بنابراین هر کاری که بکنم آنها با دل و جان می پذیرند.‏‎ ‎‏هدف دوم رژیم بعد از زدودن آثار اسلام از ایران، جانشین نمودن آثار نظام سلطنتی و‏‎ ‎‏استبدادی به عنوان فرهنگ ملی و ایرانی به جای اسلام بود که این مسأله نیز تحت‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 329

‏پوشش بازگشت به هویت اصیل ایرانی و ملی صورت می گرفت بویژه که این مسأله گاهی‏‎ ‎‏در میان روشنفکران آن روز جامعه ایران نیز طرفدارانی پیدا می کرد. این عده حتی بدون‏‎ ‎‏گرایش به رژیم پهلوی و شخص شاه، دم از قومیت و ملی گرایی می زدند و درصدد‏‎ ‎‏احیای پیشینه ایران بودند و در این راستا حضور و حاکمیت مظاهر اسلام و به تعبیر آنها‏‎ ‎‏اعراب در ایران را نشانه تحقیر ایران و ایرانی می پنداشتند و بنابراین با حذف این آثار‏‎ ‎‏دینی با رژیم همسو و هم جهت بودند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 330