فصل هشتم: حسینیه ارشاد و برنامه های آن
علت جذابیت دکتر شریعتی برای جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

علت جذابیت دکتر شریعتی برای جوانان

علت جذابیت دکتر شریعتی برای جوانان

‏واقعیت این است که بعد از قیام 15 خرداد 42، یک نوع سرخوردگی در میان جوانان و‏‎ ‎‏دانشجویان پدید آمد به طوری که گرایش چندانی از آنها به سوی مسائل مذهبی و دینی‏‎ ‎‏مشاهده نمی شد، مساجد از جوانان خالی بود و سخنرانها و وعاظ بدون توجه به این‏‎ ‎‏مسائل، موضوعات روزمره و پیش پا افتاده را بر منابر مطرح می کردند و به فکر نیاز‏‎ ‎‏جوانان نبودند؛ بعضی از علمای برجسته نیز مثل آقای مکارم شیرازی و آقای نوری‏‎ ‎‏همدانی که این نیاز را درک می کردند و توجه بیشتری به احتیاجات جوانان و مسائل روز‏‎ ‎‏داشتند در سخنانشان عمدتاً روی مسائل اعتقادی و اخلاقی و هماهنگی این مسائل با‏‎ ‎‏علوم روز تکیه می کردند. مثلاً درخصوص علل حرمت مشروبات الکلی و فیلمهای‏‎ ‎‏مخرب و روابط نامشروع با توجه به دستاوردهای علوم جدید بحث می کردند ولی از‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 335

‏طرح مسائل اجتماعی و سیاسی و به طور کلی حساسیت برانگیز اجتناب می کردند و‏‎ ‎‏درباره تحلیل تاریخ اسلام که می توانست برای جوانان بسیار جذاب و راهگشا باشد‏‎ ‎‏برنامه ای نداشتند همچنان که در این مورد در خود حوزه علمیه قم هم کاری صورت‏‎ ‎‏نمی گرفت و در آن مقطع تنها در دارالتبلیغ یک درس تحلیل تاریخ برای طلاب گذاشته‏‎ ‎‏شده بود که توسط اساتید غیرحوزوی تدریس می شد و جاذبه زیادی برای طلاب‏‎ ‎‏دارالتبلیغ داشت و شاید این برنامه تنها نقطه قوّت دارالتبلیغ به شمار می آمد و متأسفانه‏‎ ‎‏با اینکه در خود قرآن و نهج البلاغه به مسأله تدبر و تأمل در احوال اقوام گذشته و به‏‎ ‎‏عبارت دیگر تحلیل تاریخ و درس آموزی و عبرت گیری از تاریخ تأکید فراوان شده است،‏‎ ‎‏اما همچنان این موضوع در حوزه علمیه مهجور مانده است. اگرچه شهید مطهری نیز در‏‎ ‎‏لابه لای سخنان و کتابهایش وقتی به موضوعات تاریخی می رسید به خوبی به تحلیل‏‎ ‎‏حوادث تاریخی می پرداخت ولی این مقدار خیلی کمتر از حد نیاز بود و اصولاً علمای‏‎ ‎‏شیعه در طول تاریخ توجه کمتری به این مسأله نشان داده اند در حالی که می توان گفت‏‎ ‎‏علمای اهل تسنن عنایت بیشتری به این قضیه داشته اند که یک نمونه بارزش مقدمه‏‎ ‎‏مفصل و ارزشمند ابن خلدون است که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. به هر‏‎ ‎‏حال در آن زمان دکتر شریعتی با شناخت صحیح از نیاز فکری جوانان و دانشجویان، اکثر‏‎ ‎‏سخنرانیهایش را روی موضوع تحلیل تاریخ اسلام بخصوص تاریخ صدر اسلام متمرکز‏‎ ‎‏کرد. دکتر با بهره گیری از رشته تخصصی اش که جامعه شناسی بود و با اطلاعات زیادی‏‎ ‎‏که در زمینه مسائل اسلامی اعم از اعتقادی و تاریخی داشت که ابتدا از پدرش مرحوم‏‎ ‎‏محمدتقی شریعتی و سپس با تحقیق در متون دینی و تاریخی (فارسی و عربی) کسب‏‎ ‎‏کرده بود، توانسته بود به دیدگاهی امروزی و مترقیانه از دین دست پیدا کند و هنگامی که‏‎ ‎‏همین دیدگاه را با تحلیل تاریخ و با بیان مسحورکننده اش با جوانان در میان می گذاشت با‏‎ ‎‏استقبال بی نظیر آنها مواجه می شد. من خودم نه تنها در تهران بلکه در شهرستانهایی مثل‏‎ ‎‏تبریز و غیره شاهد سخنرانی ایشان بودم و می دیدم که گاهی یک سخنرانی بیش از سه‏‎ ‎‏ساعت طول می کشید ولی آثار خستگی در چهره هیچ کس مشاهده نمی شد و کسی از‏‎ ‎‏جلسه بیرون نمی رفت. علتش هم این بود که جوان دانشجو به هنگام سخنرانی دکتر با‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 336

‏تحلیل تاریخی اش، قضایا و وقایع تاریخی را به عنوان حوادث گذشته های دور و‏‎ ‎‏بی ارتباط با امروز نمی دید بلکه خودش را در متن آن حوادث احساس می کرد و‏‎ ‎‏شخصیتهای تاریخی را به صورت افرادی ملموس که اعمال و رفتارشان قابل درک و‏‎ ‎‏الگوبرداری است در می یافت و با علی (ع) و فاطمه زهرا (س) از نزدیک آشنا می شد.‏‎ ‎‏علت دیگر جذابیت دکتر برای جوانان این بود که مرحوم دکتر شریعتی به عنوان یک‏‎ ‎‏شخصیت انقلابی و سیاسی شناخته شده بود و در آن هنگام گرایش شدیدی در میان‏‎ ‎‏جوانان به طرف سیاست و مسائل سیاسی به وجود آمده بود؛ بنابراین طبیعی بود که‏‎ ‎‏جوانان علاقه زیادی به ایشان پیدا کنند. در مجموع باید خاطرنشان کنم که دکتر شریعتی‏‎ ‎‏نقش بسیار زیادی در خروج جوانان از خمودی و سکون و به تحرک واداشتن آنها و‏‎ ‎‏بخصوص در توجه دادن جوانان به دین و طرح اسلام به عنوان مکتبی که حرفهای تازه ای‏‎ ‎‏دارد و می تواند در موضوعات گوناگون اجتماعی و سیاسی راهگشا باشد، ایفا کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 337