فصل نهم: جرقه انقلاب
پیام حضرت امام بعد از رحلت حاج آقا مصطفی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

پیام حضرت امام بعد از رحلت حاج آقا مصطفی

پیام حضرت امام بعد از رحلت حاج آقا مصطفی

‏همان طوری که گفته شد مراسم و مجالس ختم و یادبود زیادی در سراسر ایران به‏‎ ‎‏مناسبت رحلت فرزند برومند امام برگزار شد که در شتاب بخشیدن به روند انقلاب و‏‎ ‎‏مبارزه و شکوفایی روحیه انقلابی مردم نقش بسزایی داشت. پس از برپایی این مجالس و‏‎ ‎‏مجالس چهلم ایشان در قم، حضرت امام طی اطلاعیه ای‏‎[1]‎‏ ضمن قدردانی و تشکر از‏‎ ‎‏حضور مردم در مجالس ختم فرزندش، از مردم و گروهها و احزاب انقلابی و مبارز‏‎ ‎‏خواست که با اتحاد و همبستگی و استفاده از فرصت به دست آمده از فضای باز سیاسی‏‎ ‎‏کشور متشکل تر و منسجم تر به مبارزه علیه رژیم ادامه بدهند. البته بعضی از گروهها و‏‎ ‎‏تشکلها مثل نهضت آزادی و جبهه ملی و یا گروههای دیگری که وجهه اسلامی چندانی‏‎ ‎‏نداشتند در استفاده از فضای بازی که رژیم ایجاد کرده بود پیشقدم شده بودند و جمعیت‏‎ ‎‏دفاع از حقوق بشر در ایران محصول تلاش این گروهها در آن زمان بود. اما در میان‏‎ ‎‏روحانیت حرکت منسجم و سازمان یافته ای آغاز نشده بود که آن پیام امام در ادامه‏‎ ‎‏تأثیرگذاری رحلت حاج آقا مصطفی، موجب شد که روحانیت نیز با قدرت و انسجام‏‎ ‎‏بیشتری وارد صحنه شود. طلاب و روحانیون در محرم آن سال با روحیه ای شاداب و‏‎ ‎‏انقلابی به تبلیغ رفتند و پیام امام و انقلاب را به مردم رساندند. آن روزها در میان مردم نیز‏‎ ‎‏حال و هوای خاصی حاکم بود و دیگر ترسی از رژیم به خود راه نمی دادند و بی محابا از‏‎ ‎‏روحانیون درباره اخبار و مسائل سیاسی روز سؤال می کردند. مبلغین هم اگرچه‏‎ ‎‏به صراحت از شاه اسم نمی بردند ولی از دولت و حکومت بشدت انتقاد می نمودند و‏‎ ‎‏بعد از سالها بدون بیم و هراس نام امام را به مناسبتهای مختلف ذکر می کردند. خود من‏‎ ‎‏در آن سالها در ماه محرم و صفر به دو منطقه مختلف کشورمان سفر کردم. در دهه اول‏‎ ‎‏محرم به آبادان رفتم و در حسینیه اصفهانیهای آبادان که یک حسینیه بزرگ و معروف و‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 386

‏پررونق مثل حسینیه ارشاد بود، برای افرادی که غالباً دانشجو و روشنفکر و مبارز بودند‏‎ ‎‏سخنرانی کردم. در دهه دوم محرم به برازجان، و دهه آخر صفر به بندرعباس رفتم و در‏‎ ‎‏نقاط مختلف شهر به منبر می رفتم و از نزدیک شاهد تغییر روحیه مردم و اشتیاقشان به‏‎ ‎‏مسائل سیاسی و انقلابی بودم. مردم در آن ایام مشتاقانه منتظر شنیدن نام امام بودند و ما‏‎ ‎‏هم به بهانه های گوناگون مثل نقل یک مسأله شرعی برطبق فتوای امام، نام ایشان را ذکر‏‎ ‎‏می کردیم و مردم با سه صلوات، علاقه و ارادتشان را به حضرت امام اظهار می کردند. من‏‎ ‎‏با اینکه در سالهای قبل هم به این مناطق سفر کرده بودم ولی حتی در بین افراد انقلابی‏‎ ‎‏هم شاهد چنین شور و شوقی نبودم و به نظر من این تغییر روحیه مردم نیز از آثار رحلت‏‎ ‎‏مرحوم حاج آقا مصطفی و مجالس ختمی که برای آن مرحوم در سراسر کشور گرفته‏‎ ‎‏می شد بود. بعد از بازگشت از سفر تبلیغی، من به همراه جمعی از دوستان فاضل و‏‎ ‎‏انقلابی که شاهد اشتیاق زائدالوصف مردم در شهرهای مختلف بودیم تصمیم گرفتیم که‏‎ ‎‏جلسه ای ترتیب بدهیم تا با هماهنگی و انسجام بیشتر از این موقعیت مناسب و زمینه ای‏‎ ‎‏که در میان مردم فراهم شده بود، استفاده کنیم. بعضی از دوستانی که در آن جلسه‏‎ ‎‏شرکت می کردند عبارت بودند از آقایان ری شهری، مرحوم شیخ عباس شیرازی، عبایی،‏‎ ‎‏جعفری گیلانی، عبدوست و مرحوم موحدی قمی. هدف ما از این جلسات، ایجاد یک‏‎ ‎‏نوع هماهنگی در انتخاب و بیان موضوعات و مسائل سیاسی در تبلیغات و سخنرانیها‏‎ ‎‏بود و در ضمن می خواستیم با دوستان و فضلا دائماً در ارتباط بوده و به آنها دسترسی‏‎ ‎‏داشته باشیم تا در موقع لزوم و درخواست از شهرستانها بتوانیم افرادی را سریعاً اعزام‏‎ ‎‏بکنیم که مسئولیت این بخش از کار در رابطه با بعضی استانهابه عهده من بود و جلسات‏‎ ‎‏هم به صورت سیّار در منازل اعضا و گاهی در منزل ما برگزار می گردید.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 387

  • . حضرت امام یک اطلاعیه در تاریخ 21 / 8 / 56 صادر می کنند و از ابراز همدردی مردم تشکر می کنند و یک اطلاعیه در تاریخ 10 / 9 / 56 صادر می کنند.