فصل نهم: جرقه انقلاب
تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران

تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران

‏در پی ایجاد فضای باز سیاسی، گروهی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی مانند‏‎ ‎‏مرحوم مهندس بازرگان، آقایان صباغیان، سحابی، سنجابی، نزیه و مرحوم آقای طالقانی‏‎ ‎‏و افراد دیگری که جزء این گروهها نبودند مثل آیت الله آقای سیدابوالفضل موسوی‏‎ ‎‏زنجانی و آقای سیدرضا موسوی زنجانی، آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که وکیل‏‎ ‎‏دادگستری بود و تعدادی از خانمهای سیاسی یا حقوقدان که اسمشان در خاطرم نیست‏‎ ‎‏اقدام به تأسیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران نمودند. این جمعیت با فعالیتهای‏‎ ‎‏سیاسی اش ضمن ارتباط با مجامع بین المللی حقوق بشر و صلیب سرخ و اطلاعاتی که از‏‎ ‎‏وضع زندانها و زندانیان سیاسی برای آنها می فرستاد توانست نقش زیادی در آزادی عده‏‎ ‎‏زیادی از زندانیان سیاسی و کاهش و تخفیف شکنجه و آزار زندانیان سیاسی دیگر ایفا‏‎ ‎‏نماید. فعالیت این جمعیت تا آستانه پیروزی انقلاب ادامه پیدا کرد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 393