فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
اعلام حکومت نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلام حکومت نظامی

اعلام حکومت نظامی

‏حکومت پهلوی بعد از واقعه 17 شهریور برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از‏‎ ‎‏تحرکات انقلابیون، در تهران و قم و بسیاری از شهرهای دیگر، اعلام حکومت نظامی‏‎ ‎‏کرد. این حکومت نظامی معمولاً از ساعت نه شب به اجرا در می آمد و مأموران بعد از‏‎ ‎‏این ساعت با هر کسی که برخورد می کردند بی درنگ به طرفش تیراندازی می کردند و‏‎ ‎‏می کشتند؛ بنابراین امکان تردد از مردم و وسایل نقلیه از ساعت نه شب به بعد به طور‏‎ ‎‏کلی سلب می شد. مثلاً خود من در همان ایام یک روز با ماشین به همراه مادر و پسرم که‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 442

‏در آن موقع کوچک بود، از قم برای ملاقات سه تن از برادرهایم که در زندان بودند به‏‎ ‎‏تهران رفتیم. گفتنی است که هر کدام از برادرانم در یکی از زندانهای تهران به سر‏‎ ‎‏می بردند. آقای سیدمحسن که از تبعید به زندان فرستاده شده بود در اوین بود. آقای‏‎ ‎‏سیدحسن که چهارسال از زندانی شدنش می گذشت در قزل حصار و آقای سیدجواد که‏‎ ‎‏در قضیه نیمه شعبان و بردن نامه به تبریز دستگیر شده بود، در کمیته ضد خرابکاری بود.‏‎ ‎‏ما آن روز را صرف دیدار با اینها کردیم و بعد به طرف قم حرکت کردیم و تقریباً در‏‎ ‎‏نزدیکی قم از جاده قدیم جایی که هم اکنون داخل محدوده شهر قم شده است بودیم که‏‎ ‎‏من دیدم ساعت نه و ربع است و دقیقاً پانزده دقیقه از ساعت حکومت نظامی گذشته‏‎ ‎‏است و ما به جهت امتناع و سختگیری بیش از اندازه مأمورین در ورود به شهر مجبور‏‎ ‎‏شدیم تا صبح بدون غذا و هرگونه وسیله استراحت در همان جا بمانیم و داخل ماشین‏‎ ‎‏بخوابیم و چون در آن زمان این جاده کمربندی احداث نشده بود حتی ماشینهایی که‏‎ ‎‏می خواستند از تهران به اصفهان یا شهرهای دیگری که در این مسیر قرار داشتند بروند‏‎ ‎‏به خاطر حکومت نظامی و ممنوعیت تردد در داخل شهر، می بایست تا صبح در بیرون‏‎ ‎‏شهر توقف می کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 443