فصل دهم:عوامل شتابزای انقلاب اسلامی
کیفیت برخورد امام با مردم فرانسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کیفیت برخورد امام با مردم فرانسه

کیفیت برخورد امام با مردم فرانسه

‏من اگرچه به دلیل ممنوع الخروج بودن، توفیق همراهی با حضرت امام را در فرانسه‏‎ ‎‏نداشتم ولی نکاتی را از کیفیت رفتار و برخورد امام در بین راه از اطرافیان و نزدیکان‏‎ ‎‏ایشان در آن وقت شنیده ام که بسیار جالب و آموزنده و قابل تأمل است. از جمله اینکه‏‎ ‎‏نقل می کردند ایشان به راحتی از وسایل و ظروفی که در هتل و رستوران بود استفاده‏‎ ‎‏می کرد. به عنوان نمونه از حوله ای که در حمام قرار داده شده بود استفاده می کرد و یا از‏‎ ‎‏لیوان روی میز رستوران آب می خورد و هنگامی که یکی از همراهان از علت این کار‏‎ ‎‏با توجه به نظر امام درخصوص نجاست کفار پرسیده بود ایشان فرموده بود: این لیوان با‏‎ ‎‏آب جاری یا کر شسته شده است و ما یقین نداریم که دست یکی از آنها به داخل لیوان‏‎ ‎‏رسیده باشد.‏

‏     حضرت امام با مردم نیز خیلی راحت و بی دغدغه برخورد می کرد و اگر مردان آنان‏‎ ‎‏می خواستند با امام دست بدهند یا دست ایشان را بگیرند ایشان امتناع نمی کرد و‏‎ ‎‏همین طور با خانمهای خبرنگار و غیرخبرنگار که بدون حجاب کامل و با روسری‏‎ ‎‏خدمت ایشان می رسیدند طوری برخورد می نمودند که احساس نکنند حضرت امام از‏‎ ‎‏آنها اجتناب دارد و این نوع برخورد امام به عنوان یک رهبر مسلمین و یک مرجع تقلید‏‎ ‎‏در آنها تأثیر بسزایی داشت.‏

‏     در نوفل لوشاتو زندگی ساده و بی آلایش امام و اطرافیان ایشان و برخورد محبت آمیز‏‎ ‎‏ایشان با مردم مورد توجه اهالی آن شهر قرار گرفت و تصور مزاحمت امام و همراهان‏‎ ‎‏ایشان برای مردم نوفل لوشاتو را که از بدو ورود ایشان پدید آمده بود، از ذهنها زدود و‏‎ ‎‏برعکس باعث علاقه آنان به ایشان گردید و به طوری که نقل می کنند هر روز عصر‏‎ ‎‏به هنگامی که حضرت امام با همراهانش در حیاط منزل گرد هم می آمدند مردم‏‎ ‎‏نوفل لوشاتو اعم از زن و مرد دسته دسته می آمدند و از دور با حالت خاصی به حضرت‏‎ ‎‏امام می نگریستند و ادای احترام می کردند و قطعاً منشأ این نگرش مردم به حضرت امام‏‎ ‎‏رفتار اسلامی ـ انسانی خود امام بود که به دور از افراط و تفریط و بعضی از‏‎ ‎‏سخت گیریهای نابجا صورت می گرفت. بعضی از دوستان نقل کردند که حضرت امام به‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 453

‏جهت همان نگرش اسلامی ـ انسانی به همه انسانها و احترام به عقایدشان در عید‏‎ ‎‏کریسمس آن سال برای همسایگانشان هدایایی را به همراه گل فرستادند و به هنگام‏‎ ‎‏مراجعت به ایران از همه اهالی نوفل لوشاتو به خاطر مزاحمتهای احتمالی که به وجود‏‎ ‎‏آمده بود، عذرخواهی نمودند و از آنان تشکر کردند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 454