فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
مقدمات ورود حضرت امام به ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مقدمات ورود حضرت امام به ایران

مقدمات ورود حضرت امام به ایران

‏بعد از راهپیمایی بزرگ روز اربعین حسینی کم کم مسأله رفتن شاه به طور جدی در جامعه‏‎ ‎‏مطرح شد و طبعاً با رفتن شاه مهمترین مسأله برای انقلابیون موضوع بازگشت حضرت‏‎ ‎‏امام بود؛ به همین جهت در جلسات روحانیون مبارز تهران جوانب مختلف این موضوع‏‎ ‎‏اعم از مخاطرات و منافعی که ورود امام می توانست در پی داشته باشد و همین طور‏‎ ‎‏کیفیت ورود و محل استقرار حضرت امام و مسائل امنیتی قضیه مورد بحث و بررسی‏‎ ‎‏قرار می گرفت و من فقط یک بار که مهمان آیت الله مهدوی کنی بودم به همراه ایشان در‏‎ ‎‏جلسه روحانیت مبارز تهران شرکت کردم. در آن جلسه که با حضور شهید بهشتی برگزار‏‎ ‎‏گردید عمدتاً درباره کمیته استقبال از حضرت امام و محل استقرار ایشان، بحث و تبادل‏‎ ‎‏نظر شد و در نهایت مدرسه علوی به جهت اینکه در یکی از محله های قدیم و‏‎ ‎‏مستضعف نشین و مرکزی تهران قرار داشت و رفت و آمد مردم به آنجا آسانتر بود به‏‎ ‎‏عنوان محل سکونت موقت حضرت امام انتخاب شد و ظاهراً روزهای آخر ماه صفر بود‏‎ ‎‏که من در چالوس شنیدم که حضرت امام اعلام کرده است که ششم بهمن به ایران می آید‏‎ ‎‏و من از همان جا با بعضی از دوستانم در قم از جمله آقای طاهری خرم آبادی تماس‏‎ ‎‏گرفتم و از جزئیات این خبر پرسیدم که گفتند: قرار است حضرت امام روز ششم بهمن‏‎ ‎‏وارد ایران شود و موقعی که من این خبر را به مردم چالوس دادم خیلی خوشحال شدند و‏‎ ‎‏جمع زیادی از آنها تصمیم گرفتند در پوشش چند کاروان برای استقبال از حضرت امام به‏‎ ‎‏تهران بیایند که عده زیادی در همان ایام آمدند. بقیه هم قرار بود که طبق برنامه بیایند اما‏‎ ‎‏هنگامی که بختیار فرودگاه را برای ممانعت از ورود امام بست، مسئولین مراسم استقبال‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 488

‏از امام، با صدور اعلامیه ای از مردم خواستند که تا زمان ورود امام به ایران قطعی نشده‏‎ ‎‏است از آمدن به تهران خودداری کنند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 489