فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
بازگشت امام به ایران با ایرفرانس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بازگشت امام به ایران با ایرفرانس

بازگشت امام به ایران با ایرفرانس

‏در ابتدا قرار بود که حضرت امام با یکی از هواپیماهای داخلی به ایران بازگردد منتها‏‎ ‎‏وقتی دولت ایران با این کار مخالفت کرد و تصمیم امام هم این بود که در هر شرایطی به‏‎ ‎‏ایران بیاید، اطرافیان امام در پاریس با ایرفرانس وارد مذاکره شدند و در نهایت شرکت‏‎ ‎‏ایرفرانس با دریافت تأیید از مقامات دولت فرانسه پذیرفت که حضرت امام و اطرافیانش‏‎ ‎‏را به ایران منتقل کند. به نظر من علت موافقت مقامات فرانسوی با این سفر این بود که‏‎ ‎‏آنها با تحلیلی که از اوضاع ایران و موقعیت انقلابیون و حضرت امام داشتند طبعاً در پی‏‎ ‎‏جایگاهی برای خودشان در بین ملت انقلابی و نظام آینده ایران می گشتند و این پرواز که‏‎ ‎‏به خاطر هماهنگیهای انجام شده با دولت ایران و همچنین مقررات بین المللی مربوط به‏‎ ‎‏پرواز هواپیماهای مسافربری که ایران هم بدان پایبند بود خطری را متوجه هواپیما و کادر‏‎ ‎‏پروازش نمی کرد می توانست در رساندن فرانسوی ها به اهداف مورد نظرشان کمک‏‎ ‎‏شایانی بکند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 489