کتاب نکاح
نگاه کردن زن به بدن مرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نگاه کردن زن به بدن مرد

نگاه کردن زن به بدن مرد

[سؤال 9884]‏ ‏ ‏ 5522‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏سلام علیکم، با عرض معذرت از این که وقت عزیز شما را می گیرم، حضور امام‏‎ ‎‏عزیزم سلام عرض می کنم و به روح شهدای اسلام و تمامی آنان که در راه خدا خدمت‏‎ ‎‏می کنند درود می فرستم.‏

‏این جانب سؤالی داشتم که پس از پرسش از چندین نفر و گرفتن نتایج متفاوت،‏‎ ‎‏تصمیم گرفتم تا برای امام عزیزم این سؤال را مطرح کنم و حتم دارم که جواب صحیح‏‎ ‎‏را خواهم یافت.‏

‏امام عزیز من در یک برنامه هفته قبل شخصی را دیدم که با دیدن این برادر که‏‎ ‎‏معلول نیز بودند حال معنوی خاصی به من دست می داد و حتم دارم که این حالت من‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 482

‏اصلاً از حیطه شرعی خارج نبود و نگاه من به این برادر معلول اصلاً به قیافه و صورت‏‎ ‎‏ایشان نبود، بلکه به معنویت وی و حالت ایمان و عزم استوار ایشان بود. نگاه من از‏‎ ‎‏پشت سر به ایشان بود و شاید وی حتی مرا اصلاً ندید، و دیدن من نیز به طور اتفاقی‏‎ ‎‏بود و سعی می کردم که در این نگاه به سوی غیر شرع کشیده نشوم که خوشبختانه این‏‎ ‎‏طور هم شد. ولی حالت معنویتی که در من به وجود آمد انکارناپذیر بود. و با دیدن این‏‎ ‎‏برادر بار مسئولیتی بر دوش خود حس می کردم و به خود می گفتم پای این شخص و‏‎ ‎‏امثال اینان به خاطر تو نوعی از دست رفته، پس بدان که مسئولیت داری. دیگر وقت‏‎ ‎‏عزیز شما را نمی گیرم، فقط سؤالم این است که آیا این نگاه گناهی هم دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر از روی شهوت نباشد مانع ندارد.

[سؤال 9885]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5563

‏4. آیا از مچ تا بازوی دست و از زانو تا مچ پای مرد، جزء بدن حساب می شود و‏‎ ‎‏نگاه کردن به آن حرام است؟‏

بسمه تعالی، نظر به بازو یا ساق پای مرد نامحرم بر زن حرام است. 

[سؤال 9886]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5563

‏5. مسابقات ورزشی مثل کشتی، وزنه برداری و بعضی از فیلم ها که در آن قسمتی‏‎ ‎‏از بدن مرد برهنه است و در تلویزیون می گذارد، دیدن آن از نظر حکم شرعی چگونه‏‎ ‎‏است؟ ‏

بسمه تعالی، نظر به عکس و فیلم اگر طرف را نشناسد مانع ندارد؛ مگر آن که مفسده ای بر آن مترتب باشد.

[سؤال 9887]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5563

‏6. آیا نگاه کردن زن به دست و صورت مرد نامحرم چگونه است؟ ‏

بسمه تعالی، بدون قصد تلذذ و ریبه مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 483

[سؤال 9888]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3292

‏4. نگاه کردن زن به صورت مرد اجنبی که ریش خود را با تیغ تراشیده است چه‏‎ ‎‏صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، با نبود مفسده اشکال ندارد.

[سؤال 9889]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6999

‏3. آیا نگاه کردن به صورت یا بدن مرد نامحرم اگر به صورت عکس یا فیلم باشد‏‎ ‎‏اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم نظر به اجنبی را ندارد.

[سؤال 9890]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7327

‏3. نگاه کردن به چهره علما و افرادی چون آیت الله‌ مشکینی و یا غیره اشکالی دارد‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نظر زن به دست و صورت مرد نامحرم بدون قصد ریبه و تلذّذ مانع ندارد.

[سؤال 9891]‏ ‏ ‏ 5523‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏به عرض حضرت امام می رسد که دربارۀ حجاب، آیات قرآن مجید و احکام بسیار‏‎ ‎‏است و تنها اختصاص به طایفه اناث نبوده، بلکه طایفۀ ذکور نیز به همان احکام شرعی‏‎ ‎‏مشمول هستند، که بایستی در حفظ حجاب کوشش نموده و قوانین شرع مقدس‏‎ ‎‏اسلام را محترم بشمارند.‏

‏در تلویزیون برنامه ای است به نام «ورزش و مردم»، که ورزشکاران با پوشش از‏‎ ‎‏کمر به پایین خیلی کوتاه به نام شورت و عرق گیر مشغول مسابقات فوتبال، والیبال و یا‏‎ ‎‏ورزش های دیگر هستند، که در صفحۀ تلویزیون با همان صورت مذکور ظاهر‏‎ ‎‏می شوند، و زنان و دختران جوان مسلمان نیز با ولع تمام به تماشای همان صحنه ها‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 484

‏مشغول می باشند. آیا در شرع مقدس اسلام حرام است یا حلال؟ آیا با دستورات‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی دربارۀ حجاب تطبیق می کند یا نه؟ در این باره، شرع مقدس‏‎ ‎‏اسلام چه حکمی دارد؟ لطفاً بیان بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر مفسده ای نداشته باشد، مانع ندارد.

[سؤال 9892]‏ ‏ ‏ 5524‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 11 / 1360‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و مرجع تقلید شیعیان جهان،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی نایب الامام، امام خمینی‏

‏ضمن سلام خدمت آن حضرت، سؤالی به شرح زیر از آن جناب داریم:‏

‏1. تصویرهایی تقریباً عریان، نظیر کشتی و یا هارتل و سایر ورزش ها به روی پردۀ‏‎ ‎‏تلویزیون در بعضی مواقع مشاهده می شود. آیا دیدن آن ها برای بانوان و دوشیزگان‏‎ ‎‏جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مفسده ندارد، مانع ندارد.

‏2. همچنین به تازگی در تلویزیون سریالی به نام سران و سلاطین نمایش داده می شود. آیا مشاهدۀ‏‎ ‎‏چهره نیمه عریان خانم ها ـ که در این فیلم به نام هنرپیشه بازی می کنند ـ برای مردان و پسران جایز‏‎ ‎‏است؟ ‏

بسمه تعالی، از خصوصیت فیلم اطلاع ندارم و میزان، داشتن و نداشتن مفسده است، و نباید با شهوت نگاه کنند.

[سؤال 9893]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5597

‏2. آیا نگاه کردن به صورت مرد نامحرم گرچه برای لذت نباشد: حرام است؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست.

[سؤال 9894]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5542

‏5. خواهرانی که در سپاه و یا در کتابخانۀ سپاه، با برادران تماس می گیرند و‏‎ ‎‏بعضی  مواقع چشم انسان به صورت یک برادری می افتد و یا با او در بارۀ مسائلی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 485

‏صحبت می کند، آیا گناه است؟‏

بسمه تعالی، نگاه کردن به صورت نامحرم و یا صحبت با نامحرم حرام نیست، مگر آن که مفسده ای بر آن مترتب شود.

[سؤال 9895]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1375

‏8. آیا نگاه کردن به استاد مرد (در ضمن تدریس) از نظر شرعی محل اشکال است؟‏

بسمه تعالی، بدون قصد ریبه اشکال ندارد.

[سؤال 9896]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1570

‏4. نگاه کردن زن به آقایانی که در تلویزیون صحبت می کنند و مشخص هستند، چه‏‎ ‎‏صورت دارد؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد. 

[سؤال 9897]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5479

‏2. به طوری که مشاهده می شود در تلویزیون ها جوانان، با زیر پیراهن لخت و زیر‏‎ ‎‏شلوار خیلی کوتاه، توپ بازی می کنند و یا دوچرخه سواری می کنند و البته همه جای‏‎ ‎‏ایران، خانم ها و دخترها حتماً نگاه می کنند. آن چطور است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که موجب مفسده باشد.

[سؤال 9898]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5608

‏4. نگاه زن به صورت مرد نامحرم آیا حرام است یا نه؟‏

بسمه تعالی، حرام نیست.

[سؤال 9899]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4710

‏2. نگاه کردن زن به سر و صورت و دست اجنبی (کفّین) بدون شهوت جایز است‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 486

[سؤال 9900]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4710

‏3. نگاه کردن زنان به دست و صورت مردانی که در تلویزیون ظاهر می شوند،‏‎ ‎‏بدون شهوت جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 9901]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1710

‏4. آیا نگاه دختر یا زن به صورت مرد نامحرم با نظر معمولی و اطمینان خاطر از‏‎ ‎‏این که به هوس نمی افتد حرام است یا خیر؟‏

‏5. آیا نگاه دختر یا زن به روحانیون و مردان مؤمن از روی معنویت و محبت الهی و‏‎ ‎‏عاری از هوس، حرام است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، 4 و 5، نگاه به صورت مرد نامحرم در فرض نداشتن مفسده مانع ندارد.

[سؤال 9902]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2160

‏4. در خیابان، آقایان با لباس های آستین کوتاه و یقه باز هستند. اگر ناخودآگاه‏‎ ‎‏نگاهمان به آن ها بیفتد آیا حرام است؟‏

بسمه تعالی، نظر غیر عمدی اشکال ندارد.

[سؤال 9903]‏ ‏ ‏ 5525‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 4 / 1361‏

‏پس از سلام و درود بی کران بر شما رهبر عزیز، خواهشمندم سؤالات این جانب را‏‎ ‎‏که در یافتن آن ها به رسالۀ عملیه شما مراجعه کرده اما جواب آن ها را نیافته ام پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید تا به وظایف شرعی خود آگاه گشته و نسبت به اجرای صحیح مبانی مکتب‏‎ ‎‏اسلام کوتاهی ننمایم.‏

‏1. آیا تحصیل در دبیرستان های دخترانه ای که اکثر دبیران و حتی مدیران آن ها مرد‏‎ ‎‏می باشند و طوری است که نمی توانیم چشم خود را از آن ها محفوظ نگهداریم،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 487

‏صحیح است یا نه؟ و اصلاً در مواردی غیر از دبیرستان نیز نگاه دختر و یا زن، به مرد‏‎ ‎‏حرام می باشد؟‏

بسمه تعالی، تحصیل برای خواهران اشکال ندارد و جایز است استاد مرد باشد؛ ولی باید مراعات حجاب شرعی بشود و نگاه کردن زن به صورت مرد نامحرم مانع ندارد، مگر در موردی که ریبه و فساد باشد.

‏2. تمام سرودهای انقلابی که موسیقی به همراه دارد، شنیدن آن ها درست است یا بعضی از آن ها و آیا‏‎ ‎‏باید از شنیدن موزیک هایی که گاه به گاه در لابه لای برنامه های تلویزیون شنیده می شود پرهیز کرد؟ ‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب، حرام و صداهای مشکوک مانع ندارد.

[سؤال 9904]

‏3. برای بانوان تماشای برنامه هایی از تلویزیون و یا بازی هایی مانند کشتی و فوتبال‏‎ ‎‏و شنا و غیره ـ به صورت فیلم ـ که گاهی قسمت هایی از بدن مرد مشاهده می گردد آیا‏‎ ‎‏درست است؟‏

بسمه تعالی، با وجود مفسده جایز نیست.

‏4. اگر در برنامه های صبحگاهی دبیرستان و یا در مواردی غیر از این، در پشت بلندگو مقاله و یا مطلبی‏‎ ‎‏توسط دختران خوانده شود که البته صدای آن را هم مردان بشنوند صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب مفسده نشود مانع ندارد.

‏5. آیا نمازهایی که از سن نه سالگی تا به حال خوانده ام و تا دو سال پیش تلفظ آن ها صحیح نبوده، باید‏‎ ‎‏قضا و ادا شود یا اصلاً لزومی ندارد؟‏

بسمه تعالی، چنانچه با اعتقاد صحت خوانده شده و بعد به غلط بودن پی برده اید، قضا واجب نیست.

[سؤال 9905]‏ ‏ ‏ 5526‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 1 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، سلام علیکم‏

‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. آیا تدریس مرد به دخترهایی که به سن بلوغ رسیده اند در بعضی از مدارس‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 488

‏دخترانه که معلم زن ندارند، جایز می باشد یا خیر؟ آیا در چنین شرایطی دختران به‏‎ ‎‏درس ادامه دهند؟‏

بسمه تعالی، با مراعات کامل حجاب واجب اشکال ندارد.

[سؤال 9906]

‏2. آیا در مورد دختر و پسرهایی که به سن بلوغ رسیده اند، مخلوط بودن آن ها در‏‎ ‎‏یک کلاس درسی جایز است یا خیر بیان فرمایید. والسلام‏

بسمه تعالی، از اختلاط در کلاس درس خودداری نمایند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 489