کتاب نکاح
نگاه کردن به وجه و کفین زنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نگاه کردن به وجه و کفین زنان

نگاه کردن به وجه و کفین زنان

[سؤال 9821]‏ ‏ ‏ 5496‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی دام ظله، ضمن عرض سلام، لطفاً از امام استفتا شود: ‏

‏1. نگاه کردن مرد به وجه و کفین و همچنین نگاه کردن به پای زن نامحرم بدون‏‎ ‎‏قصد لذت چه صورت دارد؟ و حال آن که در رساله و تحریر امام احتیاط واجب‏‎ ‎‏دانسته اند در ترک آن. و از طرفی شنیده شد بر این که امام نگاه کردن را بدون قصد لذت‏‎ ‎‏جایز می دانند و در رساله از روی مصلحت چنین نوشته شده است، آیا صحت دارد؟‏‎ ‎‏جواب را مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، وجه و کفین در فرض عدم ریبه و مفسده از حرمت نظر مستثنا می باشد.

‏2. اگر پول شهریه (پولی که ماهانه به طلاب داده می شود و بنا بر فتوای امام بعد از گذشتن یک سال به‏‎ ‎‏آن خمس تعلق نمی گیرد) با پول تبلیغ (پولی که طلبه ها در هنگام تبلیغ دریافت می کنند) مخلوط شود‏‎ ‎‏در صورتی که مبلغ مشخص است مثلاً پول شهریه سه هزار تومان و پول تبلیغ چهار هزار تومان، آیا‏‎ ‎‏بعد از گذشتن یک سال خمس تعلق می گیرد به همۀ پول؟ یا فقط تعلق می گیرد به همان مقدار پول‏‎ ‎‏تبلیغی؟ ایضاً این پول شهریه و تبلیغی که مخلوط شده و قدرشان مشخص است آیا قصد و نیت کافی‏‎ ‎‏است در جدا کردن آن پول تبلیغی از شهریه یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، به پول شهریه حوزه خمس تعلق نمی گیرد و در صورت مخلوط شدن، به پولی که از تبلیغ به دست می آید خمس تعلق می گیرد و قصد و نیت کافی است در جدا کردن.

[سؤال 9822]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3343

‏6. نگاه کردن مرد به صورت زن نامحرم و عکس آن چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، با نبود مفسده اشکال ندارد؛ ولی اگر مفسده داشته باشد باید اجتناب شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 458

[سؤال 9823]‏ ‏ ‏ 5497‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب، امام امت، خمینی عزیز؛ محترماً به عرض آن‏‎ ‎‏مقام  معظم می رسانم که سؤالاتی از مسائل شرعیه داشتم که لطفاً جوابش را مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏1. آیا نگاه مرد به صورت و کفین زن حرام است؟ از صفحۀ تلویزیون و یا عکس‏‎ ‎‏چطور؟‏

بسمه تعالی، وجه و کفّین مستثنا است و بدون قصد ریبه اشکال ندارد و نظر به فیلم اگر موجب مفسده نباشد در حکم نظر به اجنبیه نیست.

‏2. آیا انسان می تواند و صحیح است که به نیت چند غسل واجب و مستحب، یک غسل انجام دهد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏3. اگر انسان در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن، مثلاً در توی حوض باشد و تمام طرف راست و‏‎ ‎‏چپ او تا اول گردن توی آب باشد، چنانچه در این حال به نیت طرف راست، بدن را حرکتی دهد و‏‎ ‎‏بعداً به نیت طرف چپ، بدن را حرکت دهد، آیا غسل ترتیبی محقّق می شود و صحیح است؟‏

بسمه تعالی، غسل ترتیبی به نحو مزبور صحیح است.

‏4. در مسأله وضو، شنیدم که حضرت امام دوباره شستن دست چپ را اشکال می کنند، آیا صحت دارد‏‎ ‎‏یا باعث بطلان وضو می شود یا خیر؟ و نمازهایی که انسان بر این روش خوانده چطور است؟‏

بسمه تعالی، دوبار شستن اشکال ندارد و آنچه شنیده شد، در این باره صحیح نیست.

‏5. آیا انسان در وضو گرفتن چنانچه چند مشت آب روی صورت یا دست ها بریزد به نیت یک مرتبه و‏‎ ‎‏بعداً دست بکشد آیا یک مرتبه حساب می شود؟ یا با تعدد مشت آب، چند مرتبه حساب می شود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم یک مرتبه محسوب است.

‏6. در غسل کردن چربی ای که از خود طبیعت پوستِ سر است آیا مانع حساب می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر مانع از وصول آب نباشد اشکال ندارد.

‏7. کسی که لباسی به نام اورکت از بیت المال در جبهه امانت گرفته جهت خدمت در همان جبهه و در‏‎ ‎‏همان جبهه که بود گم شد، آیا چنین شخصی مسئول پرداخت پول و غرامت آن است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 459

[سؤال 9824]‏ ‏ ‏ 5498‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 8 / 1361‏

‏با سلام، لطفاً نظر امام را در مورد مسائل زیر بیان فرمایید.‏

‏1. نگاه کردن به صورت زن نامحرم اگر به قصد لذت نباشد (مثلاً حین صحبت در‏‎ ‎‏کارهای روزمره) چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در صورت عدم مفسده اشکال ندارد.

‏2. با توجه به نظر امام در عروة الوثقی مبنی بر این که تقلید در استنباطات عرفیه جایز نیست، آیا تقلید‏‎ ‎‏از امام در این مسأله که تهران، بلاد کبیره است واجب است یا جایز است؟‏

بسمه تعالی، تهران، از بلاد کبیره است و تشخیص با عرف است.

‏3. با توجه به این که بلاد کبیره تعریف مشخصی ندارند، لذا دانستن نظر عرف در مورد کبیره بودن یک‏‎ ‎‏شهر، بسیار مشکل است و عرف تنها می تواند بزرگ و کوچک بودن آن را و آن هم به صورت نسبی‏‎ ‎‏مشخص کند و نه کبیره بودن آن را. تکلیف در این گونه موارد چیست؟ (برای مثال، در مورد شهرهای‏‎ ‎‏مشهد و تبریز و غیره).‏

بسمه تعالی، میزان نظر عرف است.

‏4. اگر کسی نمی دانسته که نمازش را باید چهار رکعتی بخواند و دو رکعتی خوانده و یا بر عکس، به‏‎ ‎‏جای دو رکعتی چهار رکعتی خوانده است (مثلاً به این دلیل که از مسأله بلاد کبیره مطلع نبوده است)،‏‎ ‎‏آیا تکرار این نمازها برای وی واجب است؟ در صورتی که مثلاً مقلد مرجع دیگری بوده باشد چطور؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله، باید قضا نماید؛ مگر آن که طبق تقلید صحیح، عمل شده باشد.

‏5. آیا داشتن وضو در خطبه های نماز جمعه واجب است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

‏6. هر فرد، حداکثر چند وطن می تواند داشته باشد و مقصود از اعراض از وطن چیست؟‏

بسمه تعالی، داشتن دو وطن اتخاذی مانع ندارد و اعراض، عبارت از صرف نظر از زندگی در آن جا است.

[سؤال 9825]‏ ‏ ‏ 5499‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 460

‏پس از ابلاغ سلام، این جانب طلبه ای هستم که گاه و بی گاه در سفرهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏مجبور می شوم که به دبیرستان دخترانه بروم و برای آنان کلاس های ممتد یا غیر ممتد‏‎ ‎‏داشته باشم، و محتمل است که در بین این کلاس ها ـ نظر به این که سخنران باید متوجه‏‎ ‎‏مستمع باشد  ـ گاه بدون نظر ریبه، چشم من به صورت آنان بیفتد. از نظر شرعی، وظیفۀ‏‎ ‎‏حقیر چیست؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که بدون ریبه و مفسده باشد، اشکال ندارد.

[سؤال 9826]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 521

‏2. روایت است که نگاه کردن به دست و صورت زنان بیگانه حرام است؛ چه به‏‎ ‎‏صورت عمد و چه به صورت غیرعمد. این چگونه است؟‏

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفین زن نامحرم، اگر از روی شهوت و قصد ریبه باشد حرام است.

[سؤال 9827]‏ ‏ ‏ 5500‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 5 / 1361‏

‏محترماً در مسأله شمارۀ 2433 رسالۀ امام که بیان می فرمایند: «احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که بدون قصد لذت نیز به صورت و دست های زن نامحرم نباید نگاه کرد».‏‎ ‎‏باتوجه به بخشنامه های مکرر که در صورت عدم وجود خواهران متعهد، مکتبی و‏‎ ‎‏شایسته در پست ریاست دبیرستان های دخترانه، از وجود برادران مکتبی و مؤمن و‏‎ ‎‏متعهد استفاده گردد. خواهشمند است در این مورد راهنمایی های لازم را مبذول‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، نظر بدوی به وجه و کفین نامحرم، بدون قصد ریبه اشکال ندارد، مگر آن که مفسده ای بر آن مترتب باشد.

[سؤال 9828]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1078

‏11. نظر به وجه و کفین زن اجنبی، بدون قصد لذت و بدون ریبه، چه حکمی دارد؟‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 461

‏و آیا نظر کردن به زن هایی که در صفحۀ تلویزیون ظاهر می شوند، جایز است یا خیر و‏‎ ‎‏یا این که فرق است بین فیلم مستقیم و غیر مستقیم؟‏

بسمه تعالی، در فرض عدم مفسده، مانع ندارد و فیلم، حکم عکس را دارد.

[سؤال 9829]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3372

‏3. نگاه کردن به وجه و کفین زن نامحرم، چنانچه از روی ریبه نباشد و مفسده هم‏‎ ‎‏نداشته باشد حلال است یا این که اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، نظر بدوی با خصوصیات مزبوره اشکال ندارد.

[سؤال 9830]‏ ‏ ‏ 5501‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. نظر کردن به وجه و کفین اجنبیه بدون تلذذ و ریبه جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. در بعضی از رساله ها اگر چنین عبارتی باشد: «واجب است احتیاط کنند»، این همان احتیاط واجب‏‎ ‎‏است یا این که فتوا می باشد؟‏

بسمه تعالی، مورد آن را مرقوم دارید.

‏3. زارعی اول سالِ او موقع تصفیه محصولات است. مثلاً در این موقع 50 خروار جنس دارد که 10‏‎ ‎‏خروار آن خمس است و می دهد و بقیه را هم فرضاً مصرف می کند. در سال آینده چنین روزی از سال‏‎ ‎‏گذشته چیزی ندارد؛ ولی محصول جدید را دارد. اکنون باز هم باید خمس موجود را بدهد و همچنین‏‎ ‎‏است در سال های بعد، یا این که آن مقدار که سال گذشته تخمیس شده بود خمس ندارد؟ اگر چیزی‏‎ ‎‏زیادتر از سال گذشته دارد، خمس دارد؟‏

بسمه تعالی، هرچه در آخر سال اضافه بماند خمس دارد.

[سؤال 9831]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2855

‏2. نگاه کردن به نامحرم با توجه به شغل اداری در رابطه با افراد مراجعه کننده را‏‎ ‎‏توضیح دهید؟‏

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفین بدون ریبه و مفسده مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 462

[سؤال 9832]‏ ‏ ‏ 5502‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏السلام علیکم، با درود فراوان به رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی مستضعفین‏‎ ‎‏جهان، و با درود به روان پاک همۀ شهیدان از آغاز تا پایان و با سلام به همۀ شهیدان‏‎ ‎‏زنده، به شکر خدا بعد از انقلاب اسلامی همۀ اقشار ملت ـ به خصوص جوانان و‏‎ ‎‏نوجوانان ـ توجه بیشتری به احکام شرعی پیدا کرده و هر روزه سعی بر عملی کردن آن‏‎ ‎‏دارند تا با این کار، روح خویش را به خدای خود نزدیک تر نمایند. از این جهت، به‏‎ ‎‏عنوان جمعی از مقلدان شما خواستار فتاوی شما رهبر عزیز و نایب امام زمان در مورد‏‎ ‎‏مسائل زیر می باشیم.‏

‏1. مسئولین ادارات و ارگان های انقلابی برای جلوگیری از رخنۀ ضد انقلاب و‏‎ ‎‏همین طور شناسایی افراد، مجبور به نگاه کردن می شوند (البته بیشتر ایشان را موظف‏‎ ‎‏به ازدواج کرده اند)؛ و از طرفی در رسالۀ شما ذکر شده است: نگاه کردن مرد به دست‏‎ ‎‏و صورت زن نامحرم، بنابر احتیاط واجب حرام است. با توجه به این مسائل، حکم‏‎ ‎‏شرعی چیست؟ ‏

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفین، بدون قصد تلذذ و ریبه مانع ندارد؛ مگر آن که مفسده ای بر آن مترتب باشد.

‏2. قسمت اعظم از کارهای اجتماعی بر دوش زنان است و با درنظر گرفتن نیاز انقلاب به نیروی زنان و‏‎ ‎‏با توجه به وظیفه زن که تربیت اولاد صالح است و همین طور تماس های نامحرمان که هنوز در طی کار‏‎ ‎‏کردن به چشم می خورد، وظیفۀ یک زن در جامعۀ امروزی چیست؟‏

بسمه تعالی، کوشش زن در تربیت اولاد صالح بهترین خدمت به اجتماع است. و کار کردن زن در خارج منزل با مراعات مقررات و ضوابط شرعی ممنوع نیست. 

‏3. در صورتی که دختر بخواهد به کردستان برود و با توجه به نیاز شدید این مناطق و رضایت ندادن‏‎ ‎‏پدر و مادر، حکم شرعی چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر قبول مسئولیت بر او واجب نشده، باید رضایت والدین را جلب کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 463

[سؤال 9833]‏ ‏ ‏ 5503‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 11 / 1361‏

‏1. شما نگاه به دست و صورت زن نامحرم را به احتیاط واجب جایز نمی دانید،‏‎ ‎‏ولی گاهی الزاماً شخصی به صورت زن نگاه می کند و شاید حرفی بابت خنده گفته‏‎ ‎‏شود، این مسأله چه صورت دارد و راه حل را بیان فرمایید که چه باید کرد تا خدای‏‎ ‎‏ناکرده مرتکب گناه نشود.‏

بسمه تعالی، نظر به دست ها و صورت نامحرم مانع ندارد و مراعات کنند مفسده ای پیدا نشود.

‏2. آیا می شود هنگام عروسی با دختری، شرط کند که مثلاً تو باید تا آخر عمر مادرم به او خدمت کنی،‏‎ ‎‏یا مثلاً باید تا مدت زیادی، زندگی مشترکی با مادر و پدرم داشته باشی، یا این که مثلاً باید لباس و غذا و‏‎ ‎‏احتیاجات زندگی مرا فراهم نمایی؛ با این که در رساله نوشته شده که نمی شود زن را مجبور به کار‏‎ ‎‏منزل  نمود؟‏

بسمه تعالی، در عقد می توانند شرط کنند، ولی شرط وقت عروسی اثر ندارد.

[سؤال 9834]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1718

‏7. در محل کسب، زنان مسلمان ـ که نگاه غیر ریبه به آن ها هم حرام است ـ برای‏‎ ‎‏خرید می آیند و نمی شود انسان سر را به پایین بیندازد و هم ترازو بکشد و هم پول‏‎ ‎‏بگیرد و جنس بفروشد و هم مواظب جنس باشد که نبرند و خواه ناخواه چشم به‏‎ ‎‏صورت آن ها می افتد. آیا حرام است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، عمل مزبور اگر از روی ریبه نباشد، اشکال ندارد.

[سؤال 9835]‏ ‏ ‏ 5504‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏«مسائلی را که انسان غالباً به آن ها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد». (مسأله 11‏‎ ‎‏رسالۀ امام خمینی)‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 464

‏حامی مستضعفان جهان و با سلام و درود بر منجی بشریت و رهبر رسالت و چراغ‏‎ ‎‏هدایت امت و سردودمان اصالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و درود بر خاندان عصمت و‏‎ ‎‏طهارتش، مخصوصاً حضرت بقیة الله‌ الاعظم ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و سلام و درود‏‎ ‎‏ما بر رهبر انقلاب اسلامی و قلب مستضعفین جهان که هم‏‏ۀ‏‏ دل ها را از جماران متوجه‏‎ ‎‏خدا ساخته و درود بر یار باوفای امام، فقیه عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی منتظری‏‎ ‎‏و درود بر ارواح طیب‏‏ۀ‏‏ شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و سلام و دعا بدرق‏‏ۀ‏‏ رزمندگان‏‎ ‎‏اسلام در هم‏‏ۀ‏‏ جبهه های حق علیه باطل جهانی به رهبری حضرت امام خمینی.‏

‏نظر به این که ما انجمن اسلامی دانشجویان شهر کلاستال واقع در آلمان غربی،‏‎ ‎‏عضو اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، دارای جلسات فرهنگی‏‎ ‎‏هفتگی هستیم که در این جلسات حدود 20 نفر از برادران و خواهران متأهل و مجرد‏‎ ‎‏ـ  که اکثریت را تشکیل می دهند ـ شرکت می کنند و این جلسات در یک اتاق به‏‎ ‎‏مساحت تقریبی 25 متر مربع برگزار می گردد و شرکت کنندگان در جلسات، دور هم‏‎ ‎‏می نشینند و در موضوع مربوطه از طرف شرکت کنندگان بحث و گفت وگو و تبادل نظر‏‎ ‎‏انجام می گیرد که ناچار خیلی از برادران مجرد به چهره های خواهران نامحرم خویش‏‎ ‎‏نگاه می کنند، لذا با توجه به این مسأله که موجب نگرانی برادران و خواهران گردیده،‏‎ ‎‏از حضرت امام درخواست می نماییم تکلیف شرعی ما را در چگونگی ادامۀ این‏‎ ‎‏جلسات تعیین فرمایند. التماس دعای عاجل داریم.‏

‏جهت اطلاع حضرت امام معروض می داریم که علت مجرد بودن اکثر برادران به‏‎ ‎‏خاطر ندادن اقامت به همسران برادران ایرانی از طرف دولت الحادی آلمان می باشد که‏‎ ‎‏این مسأله حدود دو سال است که نسبت به اتباع ایرانی به ویژه مسلمانان اجرا می گردد‏‎ ‎‏که این مسأله بارها به اطلاع مسئولین امر رسانیده شده که متأسفانه هنوز در این زمینه‏‎ ‎‏هیچ گونه اقدامی به عمل نیامده است.‏

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفّین اجنبی و اجنبیه، در صورت نبود مفسده و قصد ریبه و تلذّذ، مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 465

[سؤال 9836]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 683

‏3. در چه صورت می شود به نامحرم نگاه کرد؟ من با این مشکل روبه رو هستم،‏‎ ‎‏مثل هنگامی که شخصی در خانه را می زند و وقتی که در را باز می کنم، می بینم مهمان‏‎ ‎‏یک کس دیگری است که با یکی از افراد خانواده کار دارد، من آیا باید همین طور سرم‏‎ ‎‏را پایین انداخته و جواب شخص را بدهم یا این که اگر واقعاً مجبور بودم، می توانم نگاه‏‎ ‎‏کنم؟ در مورد نگاه کردن به مردان یا زنان نامحرم تلویزیون چطور؟ یا نگاه کردن‏‎ ‎‏عکس و تصاویر زنان و مردان نامحرم چطور؟ و یا هنگامی که دکتری (زن یا مرد) به‏‎ ‎‏سر بالین مجروح می آید و می خواهد از وضع مجروح باخبر شود و یا هنگامی که‏‎ ‎‏می خواهد به او سلام دهد، آیا باید سر را به پایین انداخته و سؤال کند یا می تواند به او‏‎ ‎‏نگاه کرده (البته نه نگاه غرض دار) و جواب گیرد؟‏

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفّین بدون قصد ریبه اگر موجب مفسده نشود اشکال ندارد و نظر به عکس اگر آشنا نباشد، بدون مفسده، مانع ندارد.

[سؤال 9837]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3021

‏6. ما هو الحجاب الشرعی المطلوب للمرأة؟ وهل یجوز النظر إلی وجهها من دون‏‎ ‎‏تلذّذ؟‏

بسم الله‌ تعالی، لیس فی ذلک تحدید خاصّ؛ بل یجتزی بکلّ ما یستر بدن المرأة عن نظر الأجنبی ولا یحرم النظر إلی کفّی الأجنبیة أو إلی وجهها ما لم یکن بتلذّذ ولم یکن هناک خوف فتنة.

[سؤال 9838]‏ ‏ ‏ 5505‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر مردی برای درس خواندن یا درس دادن، مجبور باشد به صورت یا‏‎ ‎‏دست های زن نامحرم نگاه کند (بدون قصد لذت)، آیا باز هم بنابر احتیاط واجب ـ که‏‎ ‎‏در رسالۀ شما آمده است ـ نباید به دست و صورت او نگاه کند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 466

بسمه تعالی، نظر به وجه و کفین زن نامحرم، بدون قصد ریبه و با نبود مفسده، اشکال ندارد.

‏2. دختر و پسری که فقط قصد درس خواندن دارند، اگر بدون اجازۀ پدر و مادر، به عقد غیر دائم‏‎ ‎‏همدیگر در آیند، و فقط برای درس خواندن، بدون هیچ قصد دیگری، آیا اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، ازدواج دختر باکره ولو موقت باشد، منوط به اجازۀ پدر است.

‏3. آیا کتک زدن به فردی که به حمل مواد مخدر مشهور است، برای اقرار گرفتن از او، تا موادش را‏‎ ‎‏تحویل بدهد، جایز است؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و طبق مقررات شرعی باید عمل شود.

[سؤال 9839]‏ ‏ ‏ 5506‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 10 / 1361‏

‏سلام علیکم، خدمت امام بزرگوار؛ چند مسأله در رساله پیش آمده، خواهش دارم‏‎ ‎‏جواب را بدهید:‏

‏1. مسأله 2433: «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت باشد و چه‏‎ ‎‏بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر با قصد لذت باشد حرام‏‎ ‎‏است؛ بلکه احتیاط واجب آن است که بدون قصد لذت هم نگاه نکند و نیز نگاه کردن‏‎ ‎‏زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد». کسی که شغل او معلمی می باشد و در مدرسۀ‏‎ ‎‏دخترانه تدریس می کند در این صورت تکلیف او چه می باشد که موقعی که دختران‏‎ ‎‏مثلاً برای درس پای تخته می آیند و معلم مجبور است به دست های آن ها نگاه کند؟ و‏‎ ‎‏یا تکلیف مغازه داری که مرد است چه می باشد؟ و تکلیف دختران چه می باشد؟ و اگر‏‎ ‎‏زن نامحرمی به عکس مرد نامحرمی که لخت است نگاه کند تکلیف چیست؟ و یا‏‎ ‎‏وقتی که فیلم و یا اسیران را در تلویزیون نشان می دهند که لخت هستند تکلیف زنان‏‎ ‎‏نامحرم چه می باشد؟‏

بسمه تعالی، نگاه کردن به صورت و دست ها تا مچ اشکال ندارد و نظر به عکس، اگر صاحب آن را نمی شناسد بدون قصد لذت و مفسده جایز است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 467

‏2. مسأله 1703: اگر به واسطۀ مرض، روزۀ رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد،‏‎ ‎‏قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید هر روز یک مد ـ که تقریباً ده سیر است ـ طعام،‏‎ ‎‏یعنی گندم یا جو و مانند این ها، به فقیر بدهد.‏

‏در این صورت کسی که مثلاً هفت سال است مریض می باشد، باید طعام برای هفت سال روزۀ رمضان‏‎ ‎‏بدهد؟‏

بسمه تعالی، بلی برای هر روز، یک مد طعام باید بدهد.

[سؤال 9840]‏ ‏ ‏ 5507‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استثنای دست و قرص صورت در حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده،‏‎ ‎‏با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینت هایی مانند انگشتر، جایز است اظهار شود؟ و اگر‏‎ ‎‏صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام کبیر را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، اگر در صورت، آرایش موجود باشد باید پوشانده شود و بر مرد اجنبی نیز نگاه کردن جایز نیست و همچنین در کفین اگر دارای زینت ولو مثل انگشتر باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 468