کتاب نکاح
احکام ازدواج
تنظیم خانواده (جلوگیری از باردار شدن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تنظیم خانواده (جلوگیری از باردار شدن)

تنظیم خانواده (جلوگیری از باردار شدن)

[سؤال 9750]‏ ‏ ‏ 5454‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏زنی هستم 36 ساله دارای چهار فرزند مدتی است که به کمردرد و... مبتلا هستم‏‎ ‎‏به  طوری که کار زیاد نمی توانم انجام دهم و مجبورم استراحت کنم و این برایم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 426

‏امکان  ندارد اطبا گفته اند باید عمل کنی که دیگر بچه دار نشوی آیا برای مثل من در‏‎ ‎‏این  شرایط بستن لوله های رحم ـ در صورتی که شوهرم نیز راضی باشد ـ جایز است‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نقص یا فساد عضو یا عقیم شدن دائم نباشد، مانع‎ ‎ندارد. «و در هر صورت برای مثل شما مانع ندارد»‎[1]‎.

[سؤال 9751]‏ ‏ ‏ 5455‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب دارای ده بچه بوده و از نظر کثرت اولاد در زحمت به سر می برم و‏‎ ‎‏می خواهم لوله های رحم خود را ببندم آیا شرعاً می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نازایی دائمی نشود و ضرر به مزاج و عضو نرساند و شوهر راضی باشد و عمل همراه با ارتکاب محرم شرعی نباشد، اشکال ندارد.

[سؤال 9752]‏ ‏ ‏ 5456‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با توجه به اینکه گفته شده بستن رحم غالباً بعد از مدتی موجب عقیم شدن زن‏‎ ‎‏می شود آیا در مواردی که پزشک تشخیص می دهد بارداری برای زن ضرر دارد‏‎ ‎‏استفاده از این روش جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، عملی که موجب فساد عضو و نازایی دائمی باشد جایز نیست و بارداری اگر موجب خطر جانی برای زن باشد می تواند از راه دیگر از باردارشدن جلوگیری نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 427

[سؤال 9753]‏ ‏ ‏ 5457‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. استفاده از وسیل‏‏ۀ‏‏ پیشگیری موقّت به نام آی. یو. دی. ‏‎I.U.D‎‏ (که هنوز چگونگی‏‎ ‎‏تأثیر آن در زمین‏‏ۀ‏‏ جلوگیری از حاملگی به طور قطع و یقین مشخّص نشده، ولی به‏‎ ‎‏عقید‏‏ۀ‏‏ غالب کارشناسان با توجّه به آخرین مطالعات نقش آن جلوگیری از جایگزینی‏‎ ‎‏نطفه در رحم پس از تشکیل آن می باشد) چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر محرز نیست که موجب سقط جنین است و موجب عقیم شدن و فساد عضو نیست مانع ندارد، و چنانچه موجب سقط است جایز نیست، و در هر صورت باید مراعات احکام لمس و نظر هم بشود.

[سؤال 9754]

‏2. آیا قطع دائم [برای نطفه‏‎ ‎‏]و از بین بردن امکان آبستنی برای همیشه در افراد‏‎ ‎‏سالم مجاز است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 9755]

‏3. آیا دلایلی مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهنسالی مجوّزی‏‎ ‎‏برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین می باشد؟‏

بسمه تعالی، آنچه ذکر شده مجوّز نیست.

‏4. در مورد مادران بیماری که ادامۀ حاملگی آن ها با حیاتشان مغایرت پیدا می کند و سنّ جنین از چهار‏‎ ‎‏ماه بیشتر است، لیکن جنین از نظر سنّی در وضعیتی است که امکان ادامۀ حیات وی خارج از رحم‏‎ ‎‏مادر وجود ندارد و بعد از مرگ مادر او هم فوت خواهد نمود، آیا می توان به منظور نجات حد اقلّ یک‏‎ ‎‏نفر؛ (یعنی مادر) به حاملگی خاتمه داد؟‏

بسمه تعالی، باید تا آخرین ساعات امکان حفظ حیات مادر منتظر بمانند، چنانچه در آن هنگام جنین در وضعی باشد که امکان ادامۀ حیاتش نیست سقط او جهت حفظ حیات مادر مانعی ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 428

[سؤال 9756]

‏5. بستن لوله های رحم منجر به قطع دائم حاملگی می شود، و امکان آبستنی مجدّد‏‎ ‎‏مستلزم عمل جرّاحی میکروسکوپیک و دقیقی است که در مراکز مجهّز امکان پذیر‏‎ ‎‏است (و شانس حاملگی مجدّد در بهترین مراکز دنیا در حدود پنجاه درصد می باشد)‏‎ ‎‏با در نظر گرفتن شرایط فوق آیا بستن لوله های رحم در بانوان سالم، مجاز است.‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم جایز نیست.

‏6. در مواردی که امکان وجود نقایص مادرزادی جسمی و عقلی و روانی، به طور سرشتی یا اکتسابی‏‎ ‎‏در جنین هست (مثل انواع بیماری های ارثی یا ناشی از تأثیر موادّ و داروها و اشعۀ ایکس و غیره ...) آیا‏‎ ‎‏می توان به سقط جنین مبادرت نمود؟ و آیا از این نظر تفاوتی بین جنین زیر و یا بالای چهار ماه وجود‏‎ ‎‏دارد؟ و آیا در صورتی که وجود نقص مزبور اثبات شود سقط جنین جایز است؟‏

بسمه تعالی، سقط جایز نیست و فرق نمی کند.

‏7. آیا سقط درمانی (در مورد بیماران پیشرفته ای که ادامۀ حاملگی آنان برایشان خطر جانی دارد) با سنّ‏‎ ‎‏جنینی زیر چهار ماه مجاز است؟‏

بسمه تعالی، اگر خوف خطر جانی هست با تشخیص دکتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارد.

[سؤال 9757]

‏8. آیا قطع دایم حاملگی در مورد بیمارانی که حاملگی برای آنان خطر جانی دارد،‏‎ ‎‏و امکان بهبود وضع جسمی و روانی آنان از نظر مساعد شدن برای حاملگی در آینده‏‎ ‎‏هم وجود ندارد (به عبارت دیگر ضرورت های پزشکی ایجاب می کند که هیچ گاه و یا‏‎ ‎‏حتی الامکان حامله نشوند) جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر راهی به غیر آن برای جلوگیری از حاملگی باشد قطع دایم جایز نیست، و در غیر این صورت با وجود ضرورت که خوف خطر جانی است مانع ندارد.

[سؤال 9758]

‏9. آیا قطع دایم حاملگی در بانوانی که زمینۀ مساعد برای به دنیا آوردن فرزندان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 429

‏ناقص الخلقه و یا با بیماری های ارثی- جسمی و روانی- دارند (به ویژه در مواردی که‏‎ ‎‏نمونه های ثابت شدۀ قبلی در زایمان های پیشین داشته اند) مجاز است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 9759]

‏10. با خصوصیاتی که در مورد بستن لوله های رحم مطرح شد (سؤال 5) آیا این‏‎ ‎‏عمل در مورد بیمارانی که به دلایل طبّی لازم است حتی الامکان برای همیشه حامله‏‎ ‎‏نشوند جایز است؟ آیا در مورد مادرانی که خصوصیات آنان در (سؤال 9) توضیح داده‏‎ ‎‏شد جایز است؟‏

بسمه تعالی، در صورت خوف خطر جانی جواب همان است که در ذیل سؤال 8 ذکر شد، و در غیر مورد خطر جانی و همچنین در مورد مادرانی که خصوصیات آنان در سؤال 9 ذکر شده جایز نیست.

[سؤال 9760]

‏11. پیشگیری، قطع حاملگی و سقط درمانی (که در برخی مواقع بنا به ضرورت‏‎ ‎‏پزشکی انجام می شود) گاهی از جهت تطبیق با مسائل شرع مقدّس مشکلاتی را‏‎ ‎‏به  وجود می آورد، لذا خواهشمندیم به پرسش های ذیل پاسخ مرحمت فرمایید تا‏‎ ‎‏این  پاسخ ها به عنوان دستورالعمل برای امور پزشکی و کلّیۀ سازمان های وابسته‏‎ ‎‏قرار  گیرد:‏

‏الف. آیا افزون بر تخصّص پزشکی پایبند بودن به مسائل شرع مقدّس نیز ضرورت‏‎ ‎‏دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، پزشک علاوه بر تخصّص، باید مورد وثوق باشد که کارش را روی موازین انجام دهد.

[سؤال 9761]

‏ب. آیا پیشگیری موقت از حاملگی در مورد افراد سالم با استفاده از وسایل و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 430

‏موادی که مانع از انعقاد نطفه می شوند مجاز است؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، به شرط آن که موجب عقیم شدن و فساد عضو نشود.

[سؤال 9762]‏ ‏ ‏ 5458‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 12 / 1360‏

‏پیشگاه مبارک حضرت امام مرجع عالی قدر شیعیان جهان‏

‏ضمن عرض سلام و تقدیم بهترین تبریکات قلبی به مناسبت پیروزی رزمندگان‏‎ ‎‏اسلام، آرزوی موفقیت جناب عالی را در راه مقدس شما که همان خدمتگزاری به‏‎ ‎‏اسلام است و طول عمر حضرت عالی را از درگاه یزدان پاک مسئلت می نمایم.‏

‏عرض می شود چون مقلد جناب عالی می باشم خواهشمند است نظر خود را در‏‎ ‎‏مورد جلوگیری از حاملگی و قرص خوردن زن به منظور جلوگیری از حاملگی در‏‎ ‎‏شرع مقدس اسلام بیان بفرمایید و آیا برای مسلمان جلوگیری از بچه دار شدن جایز‏‎ ‎‏است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه موجب عقیم شدن و نقص عضو نشود اشکال ندارد.

[سؤال 9763]‏ ‏ ‏ 5459‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی ‏

‏احتراماً مستدعی است جواب مسائل زیر را بیان فرمایید.‏

‏1. اگر چنانچه زن و شوهری چند اولاد داشته باشند و بخواهند جلوگیری از اولاد‏‎ ‎‏بنمایند این کار از دو طریق انجام می گیرد، یکی با خوردن قرص های مخصوص و‏‎ ‎‏دومی با عمل جراحی روی بچه دان، البته شنیده شده از نظر طبی جراحی بهتر می باشد.‏‎ ‎‏بفرمایید هر دو کار شرعاً چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حمل جایز است در صورتی که موجب ضرر یا عقیم شدن زن یا لمس و نظر حرام نشود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 431

‏2. شخصی نماز قضای مادرش را می خواند، بعداً متوجه می شود که بایستی در جهر و اخفات به‏‎ ‎‏وظیفه خود عمل می نموده. لکن نمازهای قضای خوانده شده طبق وظیفه مادر انجام شده، آیا نمازهای‏‎ ‎‏خوانده شده درست است یا باید دوباره بخواند. البته اگر فرض کنیم پسر نماز مادر را بر خود واجب‏‎ ‎‏کرده.‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

‏3. کارمندی در شهری که موطن اوست کار می کند، بعداً به شهر دیگری منتقل می شود و قصد هم کرده‏‎ ‎‏و نماز را درست می خواند، لکن با عدم توجه یا با جهل به مسأله همیشه روزهای پنجشنبه و جمعه به‏‎ ‎‏شهر خودش می رود. بالاخره تا یک سال و اندی نماز را درست می خواند، با توجه به این که در این‏‎ ‎‏مدت هیچ وقت ده روز نمانده و به گمان این که چون از اول قصد کرده نمازش درست است، آیا از این‏‎ ‎‏به بعد که باز هم ده روز نخواهد ماند باید نماز را قصر بخواند یا درست؟ و به فرض قصر بودن نماز، آیا‏‎ ‎‏نمازهایی که خوانده قضا دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که به اندازه مسافت از وطن خود دور شده است در فرض مرقوم، نماز شکسته است و آنچه بر خلاف وظیفه انجام داده است باید اعاده نماید.

‏4. شخصی مثلاً با عجله نماز می خواند و در سجده اول ناگهان و بی اختیار پیشانی به صرف رسیدن به‏‎ ‎‏مهر به اندازه نیم سانت بلند شده و باز بی اختیار به مهر گذاشته می شود و ذکر سجده می گوید و بعد‏‎ ‎‏سجده دوم را انجام می دهد. آیا درست است یا خیر؟ اگر درست نیست نمازهایی که خوانده چه‏‎ ‎‏صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است.

‏5. اگر پسری در محلی نماز قضای مادر را (به فرض وجوب) و یا نمازهای خود را انجام داد، بعداً شک‏‎ ‎‏کرد که آیا در آن محل نماز درست بوده یا خیر (از نظر مکان) آیا نمازهای خوانده شده قضا دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اعاده لازم نیست.

‏6. نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ تر واجب است آیا پدری که نماز قضا دارد مثلاً 10 یا 20 سال یا کمتر‏‎ ‎‏و بیشتر آیا پسرش باید همه را بخواند یا حد مشخصی دارد؟‏

بسمه تعالی، آنچه از پدر نماز فوت شده است بر پسر بزرگ تر واجب است. بلی، اگر ترک نماز از روی طغیان و سرکشی بوده، قضا لازم نیست.

‏7. اگر چنانچه شخصی در نماز ظهر حمد و سوره را بلند بخواند، اگر بعد از رفتن به رکوع یا قبل از آن‏‎ ‎‏بفهمد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 432

[سؤال 9764]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6013

‏3. جلوگیری از حمل زنان به وسیلۀ داروهای فعلی و همچنین اسقاط جنین پیش‏‎ ‎‏از ولوج روح چه حکم دارد؟‏

بسمه تعالی، اسقاط جنین ولو قبل ولوج روح باشد حرام است و دیه دارد و جلوگیری موقت اگر موجب نقص عضو و قطع نسل نشود اشکال ندارد.

[سؤال 9765]‏ ‏ ‏ 5460‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر زن کاری انجام دهد مثل این که عمل کند یا دوا بخورد که آبستن نشود جایز‏‎ ‎‏است یا خیر و آیا فرقی بین این که موقتاً آبستن نشود یا هیچ وقت هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حمل اگر مفسده و ضرر نداشته باشد و موجب نقص عضو نشود، مانع ندارد.

[سؤال 9766]‏ ‏ ‏ 5461‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. کسی که زیاد مثلاً پنج ـ شش تا بچه دارد و هنوز هم سلسله تولد جاری است،‏‎ ‎‏وقتی که زن مذکور حمل شد از ابتدای حمل تا وقت ولادت در مشقت و زحمت‏‎ ‎‏می ماند. آیا این زن با رضایت طرفین زوج و زوجه می تواند برای علاج، سلسله تولد‏‎ ‎‏را ببندد؟ علاوه بر این، تهیه معاش بچه ها و پرورش این ها همچنین باعث کلفت و‏‎ ‎‏زحمت است، آیا بستن لوله های رحم جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست خود را عقیم کند، ولی جلوگیری از حمل به طوری که موجب نقص عضو نشود مانع ندارد.

‏2. بنا بر فتوای حضرت عالی خمس دهنده به سادات باید از طرف حضرت عالی مجاز باشد، لهذا به بنده‏‎ ‎‏اجازۀ دادن سهم سادات را عنایت فرمایید. العارض حاج احمد مهدی آبادی‏

بسمه تعالی، شما مجازید سهم سادات خودتان را به سید فقیر و متدین بپردازید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 433

‏3. در محل‏‏ۀ‏‏ مهدی آباد یک حسینیه در حال تأسیس است. مردم محله عاجزند این حسینیه را به تکمیل‏‎ ‎‏برسانند. لهذا مبلغ بیست هزار روپیه را از سهم امام علیه السلام اجازه فرمایید.‏

بسمه تعالی، مجازید مبلغ مرقوم را از مال امام که متعلق به خودتان است بدهید.

[سؤال 9767]‏ ‏ ‏ 5462‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پیشگاه مبارک زعیم و مرجع عالی قدر شیعه، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی، ضمن عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار می رساند:‏

‏چنین مرسوم است که زنان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و سقط‏‎ ‎‏جنین هایی که خطر مرگ وجود دارد، با رضایت شوهر از مواد و وسایلی مانند قرص،‏‎ ‎‏آ. یو. دی (افزار داخل رحمی)، کلاهک و دیافراگم، کرم و ژله و آمپول که عمل همگی‏‎ ‎‏آن ها نهایتاً ممانعت از انعقاد نطفه می باشد، استفاده می کنند. و مردان با رضایت‏‎ ‎‏همسران از کاندوم (پوشش پلاستیکی) و روش عزل بهره می گیرند. مستدعی است‏‎ ‎‏حکم شرعی موارد مذکور را مرقوم فرمایند. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، امور مذکوره در صورتی که مستلزم ضرر یا فساد عضو نشود با رضایت شوهر مانع ندارد.

[سؤال 9768]‏ ‏ ‏ 5463‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 12 / 1358‏

‏دفتر امام خمینی، پس از تقدیم سلام و درود به امام خمینی دامت برکاته و ضمن‏‎ ‎‏حمد و سپاس پروردگار از سلامتی امام امت، خمینی بت شکن، مقام عالی را آگاه‏‎ ‎‏می سازد.‏

‏به علت جلوگیری عادی در موقع نزدیکی با زن خودم، دچار بیماری اعصاب و‏‎ ‎‏پروستات شده ام و در صورت جلوگیری نکردن با داشتن پنج بچه به علل کمبود جا و‏‎ ‎‏عدم رشد صحیح بچه ها و سایر ناراحتی ها در خانه به وجود می آید. غیر از آن که از‏‎ ‎‏نظر معیشت زندگی هم در مضیقه قرار می گیرم. استدعا دارم مقرر فرمایند از حضرت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 434

‏امام استفسار شود؛ در صورتی که زن توسط پزشک لوله رحم را ببندد از نظر اسلام‏‎ ‎‏نظر امام را امر به ابلاغ فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر موجب عقیم شدن یا ضرر باشد جایز نیست.

[سؤال 9769]‏ ‏ ‏ 5464‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 3 / 1361‏

‏به پیشگاه محترم رهبر عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیت الله‌ العظمی الامام‏‎ ‎‏خمینی، روحی له الفدا، محترماً؛ به عرض عالی می رساند:‏

‏شخصی که به تجویز دکتر لوله هایش را بسته که دیگر اولاد نیاورد و شوهرش نیز‏‎ ‎‏تصمیم دارد چنین کاری بکند، البته این دو دارای چهار فرزند می باشند. آیا برای‏‎ ‎‏شوهر شرعاً چنین مجوّزی وجود دارد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر موجب نقص عضو و ضرر عقیم شدن زن نباشد، اشکال ندارد.

[سؤال 9770]‏ ‏ ‏ 5465‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت امام بزرگوار و ولی فقیه، حضرت امام خمینی، دامت برکاته‏

‏با درود به رهبر کبیر، مشکلی برای عده ای از خواهران پیش آمده و مسأله، مربوط‏‎ ‎‏به دستگاهی است که خواهران برای جلوگیری از حاملگی استفاده می کنند. چون این‏‎ ‎‏دستگاه داخل رحم گذاشته می شود و کارش این است که بعد از این که لقاح کامل‏‎ ‎‏انجام شد نطفه را از بین می برد، سؤال این است که آیا از نظر اسلام اشکالی وجود دارد‏‎ ‎‏یا خیر و آیا کفاره دارد یا خیر؛ با توجه به این که روز یا ساعت معیّنی را نمی توان برای‏‎ ‎‏انجام عمل لقاح تا زمان از بین رفتن نطفه تعیین کرد؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری اگر موجب عقیم شدن یا نقص عضو یا یکی از محرمات شرعیه نشود مانع ندارد و باید با رضایت شوهر باشد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 435

[سؤال 9771]‏ ‏ ‏ 5466‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 4 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت مستطاب، جناب آقای حاج روح الله‌ خمینی، رهبر عظیم‏‎ ‎‏الشأن انقلاب اسلامی جهانی، پس از تقدیم خالصانه ترین سلام ها، موفقیت روزافزون‏‎ ‎‏حضرت عالی را از درگاه خداوند متعال در تمام امورات نیک خواستارم.‏

‏من و همسرم قصد جلوگیری از تولید مثل داریم و بهترین راه طبق نظر چند‏‎ ‎‏متخصص، گذاشتن دستگاه در رحم همسرم می باشد. می خواستم نظر آن حضرت را‏‎ ‎‏طبق نظریۀ اسلام که همیشه موازی با علم بوده بپرسم. خداوند همگی شما را مؤید‏‎ ‎‏بفرماید.‏

بسمه تعالی، جلوگیری اگر موجب عقیم شدن یا نقص عضو یا یکی از محرمات شرعیه نباشد اشکال ندارد.

[سؤال 9772]‏ ‏ ‏ 5467‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، ادام الله‌ ظله العالی حتی ظهور المهدی (عج)‏

‏یکی از طرق جلوگیری از انعقاد نطفه، این است که ابزاری را در داخل واژن زن در‏‎ ‎‏دهانۀ رحم نصب می کنند و دهانۀ رحم کمی باز می ماند و به تدریج خونریزی می کند‏‎ ‎‏و ممکن است این خونریزی مدت زیادی طول بکشد. با توجه به این که این خونریزی‏‎ ‎‏عمدی می باشد، آیا حیض محسوب می شود یا خیر؟ و اگر حیض محسوب شود و‏‎ ‎‏بیش از مدت قاعدگی طول بکشد، بقیۀ ایّام چه محسوب می شود؟ تکلیف غسل و‏‎ ‎‏نیت آن چیست؟ و آیا به طور کلّی این عمل جایز است یا خیر؟ خواهشمند است‏‎ ‎‏دستور فرمایند جواب را ذیلاً مرحمت نمایند. ‏

بسمه تعالی، عمل مزبور اگر موجب نقص عضو یا نازایی دائمی زن شود، و یا آن که سبب کشتن نطفۀ مستقر در رحم گردد، و یا آن که همراه با ارتکاب

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 436

عمل حرام خارجی ـ از قبیل نظر غیر، به عورت زن ـ باشد حرام است. در غیر صور ذکر شده اشکال ندارد، و خونریزی اگر در ایام عادت باشد و در سه روز اول مستمر باشد، حکم حیض دارد و در صورتی که بیش از ایام عادت ادامه پیدا کند و از ده روز بگذرد، زاید بر ایام عادت استحاضه محسوب است.

[سؤال 9773]‏ ‏ ‏ 5468‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی، بیان فرمایید:‏

‏1. بستن لوله های رحم برای جلوگیری از آبستن شدن چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نازایی دائمی نشود و ضرر به مزاج نرساند و همراه یا مستلزم محرم خارجی نشود اشکال ندارد.

‏2. بیان فرمایید کورتاژ در صورتی که متخصصین و شورای پزشکی تشخیص دهند که آبستن بودن و‏‎ ‎‏وضع حمل برای زن خطر جانی دارد چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر خطر جان زن در بین باشد با اجتناب از محرمات خارجی اشکال ندارد مگر آن که طفل زنده باشد که اجازه نمی دهم.

[سؤال 9774]‏ ‏ ‏ 5469‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 3 / 1361‏

‏حضور محترم شورای فتوای امام خمینی، سلام علیکم، ان شاء الله‌ موفق باشید.‏

‏آیا استفاده از دستگاهی به نام ‏‎I.U.D‎‏ (آی. یو. دی) جهت جلوگیری از حاملگی‏‎ ‎‏اشکال دارد یا نه؟ توضیح آن که این دستگاه، پلاستیک کوچکی است به طول تقریباً 5‏‎ ‎‏سانتی متر که مقداری فلز نیز در آن به کار رفته است و آن را داخل رحم (محل رشد‏‎ ‎‏بچه) می گذارند و همیشه می ماند. چند دلیل وجود دارد که این جسم خارجی در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 437

‏داخل رحم، باعث جلوگیری از حاملگی می شود:‏

‏1. سلول های زندۀ منی (اسپرماتوزویید) وقتی وارد رحم شد، توسط سلول های‏‎ ‎‏خود رحم بلعیده می شوند و از بین می روند و دیگر قدرت باروری ندارند.‏

‏2. سلول های زندۀ منی (اسپرماتوزویید) با سلول ماده ـ یعنی تخمک ـ با هم لقاح‏‎ ‎‏می کنند و تولید تخم می شود و این تخم در داخل رحم توسط سلول های رحم خورده‏‎ ‎‏می شود و دیگر قدرت باروری ندارد.‏

‏3. سلول های زند‏‏ۀ‏‏ منی (اسپرماتوزویید) با سلول ماده ـ یعنی تخمک ـ با هم لقاح‏‎ ‎‏می کنند و چند روز از این لقاح می گذرد (تقریباً 4 ـ 5 روز یا بیشتر یا کمتر؛ دقیقاً‏‎ ‎‏نمی دانم) و در نتیجه، تخمی ایجاد می شود که رشد کرده است و دارای چند سلول‏‎ ‎‏است. اگر دستگاه (آی. یو. دی) ‏‎I.U.D‎‏ در رحم نباشد، تخم چند سلولی فوق در داخل‏‎ ‎‏رحم کاشته می شود و تولید جفت می کند و از این راه تغذیه می کند و رشد می کند؛ اما‏‎ ‎‏وجود دستگاه فوق (‏‎I.U.D‎‏) سبب حرکات دائمی در رحم می شود که این حرکات‏‎ ‎‏دائمی سبب می شود که تخم چند سلولی فوق نتواند در رحم کاشته شود و لذا دفع‏‎ ‎‏می شود.‏

‏ممکن است دلایل دیگری هم وجود داشته باشد، اما دلیل سوّمی قوی تر است و‏‎ ‎‏کلاًّ هیچ کدام از این دلایل، صد درصد نیست و در مرحله تئوری است. ‏

‏با توجه به توضیحات فوق، گذاشتن دستگاه (آی. یو. دی) جهت جلوگیری از‏‎ ‎‏حاملگی اشکالی دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نازایی دائمی و نقص عضو نشود و به دست خود زن یا شوهر او انجام گیرد اشکال ندارد.

[سؤال 9775]‏ ‏ ‏ 5470‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام امت آیت الله‌ خمینی، با آرزوی سلامتی برای آن امام بزرگوار:‏

‏دارای هشت فرزند، پنج پسر و سه دختر می باشیم. خود و همسرم بیش از این‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 438

‏تمایل به ازدیاد فرزند نداریم آیا می توانیم یکی از خودمان را مقطوع النسل کنیم ضمناً‏‎ ‎‏سن خودم 41 سال و سن همسرم 35 سال می باشد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حمل اگر موجب قطع نسل یا نقص عضو نشود مانع ندارد.

[سؤال 9776]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6956

‏2. بعضی از خانواده های پر اولاد، جهت جلوگیری از انعقاد نطفه شرعاً می توانند‏‎ ‎‏مبادرت به بستن لوله های رحم بنمایند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب عقیم شدن است جایز نیست. 

[سؤال 9777]‏ ‏ ‏ 5471‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏بستن رحم به منظور جلوگیری از حمل چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که موجب عقیم شدن نیست، اشکال ندارد.

[سؤال 9778]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5450

‏2. برابر اطلاع غیر موثق، آمیزش نمودن با زوجۀ خود در صورتی که دخول انجام‏‎ ‎‏گیرد و منی بیرون عزل شود، جای اشکال می باشد و دیه بر ذمۀ او واجب می گردد.‏‎ ‎‏خواهشمند است در صورت صحت، دیۀ آن را مشخص نمایید؟‏

بسمه تعالی، چیزی بر او نیست.

[سؤال 9779]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3024

‏2. جلوگیری از فرزند موقتاً از نظر اسلام حرام است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، جلوگیری موقت اگر موجب عقیم شدن دائمی نشود و ضرر به مزاج و نقص عضو به هم نرساند اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 439

[سؤال 9780]‏ ‏ ‏ 5472‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 5 / 1361‏

‏جناب آقای قدیری، پس از عرض سلام، امیدوارم خدمات شما مورد تأیید‏‎ ‎‏خداوند متعال قرار گیرد.‏

‏زنی هستم 31 ساله، مدت هشت سال است ازدواج کرده ام و دارای دو فرزند 6 و 4‏‎ ‎‏ساله هستم. یک سال بعد از تولد فرزند دومم برای جلوگیری از ازدیاد فرزند،‏‎ ‎‏دستگاهی گذاشته ام. البته قبلاً قرص استفاده می کردم، ولی به علت این که روی اعصابم‏‎ ‎‏اثر گذاشته بود، با مشورت دکتر، آن دستگاه که نامش (آی ـ یو ـ دی) است را‏‎ ‎‏گذاشته ام. چون مقلد امام هستم، تا دو ـ سه هفته پیش نمی دانستم که امام آن را تحریم‏‎ ‎‏کرده؛ چندی پیش مادرم این مسأله را از زبان یک خانم گوینده به من عنوان کرد و من‏‎ ‎‏هم چون آن خانم را نمی شناختم قبول نکردم. حالا برای تعیین تکلیف، به شما که یک‏‎ ‎‏فقیه عالی قدر و در خط امام هستید نامه نوشتم؛ خواهشمندم به دو سؤال من پاسخ‏‎ ‎‏دهید. قبلاً از لطف شما تشکر می کنم.‏

‏1. چرا و برای چه این دستگاه (آی ـ یو ـ دی) حرام است؟‏

‏2. امام عزیز آن را در چه جایی و در چه کتابی عنوان کردند؟‏

‏پیروزی اسلام و طول عمر امام را از خدای متعال خواهانم، با تشکر‏

بسمه تعالی، جلوگیری اگر مستلزم عقیم شدن و فساد عضو نشود، با موافقت شوهر اشکال ندارد.

[سؤال 9781]‏ ‏ ‏ 5473‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 12 / 1360‏

‏با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی و‏‎ ‎‏شهدای انقلاب، اعضای دفتر امام خمینی‏

‏این جانب 32 ساله و دارای 4 فرزند دختر و پسر هستم. خواستم فتوای امام را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 440

‏راجع به جلوگیری از بارداری بدانم؛ اگر شرعی هست راه آن کدام است؟ لطفاً ارشاد‏‎ ‎‏فرمایید. والسلام علیکم ورحمة الله‌‏

بسمه تعالی، جلوگیری مانع ندارد.

[سؤال 9782]‏ ‏ ‏ 5474‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 7 / 1358‏

‏محضر مبارک قائد اعظم، حضرت آیت الله‌ العظمی حاج آقا سید روح الله‌‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته، با تقدیم عرض سلام و دست‏‎ ‎‏بوسی، استدعا دارم به سؤال ذیل، پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏جلوگیری از بچه دار شدن (آبستنی) چه صورتی دارد؟ آیا حضرت عالی جایز‏‎ ‎‏می دانید یا حرام است؟ التماس دعا‏

بسمه تعالی، جلوگیری زن بدون رضایت شوهر جایز نیست، ولی اگر مرد جلوگیری نماید مانع ندارد، اگرچه بدون رضایت زن «عزل» مکروه است.

[سؤال 9783]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5679

‏2. بعضی از خانم ها بچه زیاد دارند و یا اصولاً بچه آوردن برای سلامتی آنان ضرر‏‎ ‎‏دارد. برای بستن لوله رحم نیز اطبا معالج تقاضای مجوّز شرعی از ائمه جمعه دارند؛‏‎ ‎‏وظیفۀ ائمه جمعه در این رابطه چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب عقیم شدن یا ضرر نباشد، با اجازه شوهر مانع ندارد.

[سؤال 9784]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5450

‏3. راه های شرعی جلوگیری از حاملگی (آبستن شدن) را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حمل در صورتی که موجب عقیم شدن یا نقص و فساد عضو نشود، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 441

[سؤال 9785]‏ ‏ ‏ 5475‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 12 / 1361‏

‏با درود به امام امت، و با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام، بر کفر جهانی‏

‏دفتر محترم امام خمینی‏

‏احتراماً؛ قریب سی سال است که ازدواج کرده ام و ثمره این ازدواج چهار پسر و‏‎ ‎‏یک دختر است. قریب چهار سال است که همسرم به بیماری های رحمی و زنانگی‏‎ ‎‏مبتلا شده و با این که در تهران و ایلام، معالجاتی انجام گرفته، ولی بهبودی کامل حاصل‏‎ ‎‏نشده است. به علت ضعف جسمی ناشی از بیماری، حسب اظهار نظر پزشکان‏‎ ‎‏ذی صلاح، تحمل بارداری نخواهد داشت و در صورت بارداری، جان وی و جنین در‏‎ ‎‏مخاطره است. به خواست او و خودم، برای جلوگیری از این امر قرار است تا به وسیلۀ‏‎ ‎‏جرّاح متخصص، که مرد است، نسبت به گره زدن لولۀ رحم مشارالیها، که یک عمل‏‎ ‎‏جرّاحی کوچک است اقدام شود. آیا این عمل، چه از نظر پزشک مرد و چه قطع نسل‏‎ ‎‏مشارالیها، شرعاً اشکال دارد یا خیر؟ در انتظار جواب شرعی هستم. ‏

بسمه تعالی، اگر با نظر طبیب مورد وثوق، برای حفظ جان مادر این عمل ضرورت دارد، جایز است.

[سؤال 9786]‏ ‏ ‏ 5476‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 8 / 1360‏

‏حضور محترم امام خمینی، دام عزّه، خواهشمند است مقرر فرمایید دربارۀ سؤال‏‎ ‎‏زیر اقدام بایسته امر و ابلاغ گردد.‏

‏آیا در مورد زنانی که از یک و یا چند ازدواج جمعاً دارای دو یا چند اولاد می باشند،‏‎ ‎‏می توان با بستن لولۀ تناسلی زن با عمل جراحی، از تولد اولاد زیادی در سطح کشور‏‎ ‎‏اسلامی ایران، از نظر متعادل ساختن جمعیت جلوگیری کرد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست؛ ولی اگر شخصی بخواهد به ملاحظات شخصی

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 442

از حامله شدن جلوگیری کند، در صورتی که موجب قطع نسل نشود و ضرر به مزاج نداشته باشد و همراه با محرّم شرعی نباشد، مانع ندارد.

[سؤال 9787]‏ ‏ ‏ 5477‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 4 / 1361‏

‏سلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته، با درود به امام امت و سلام بر شهیدان و‏‎ ‎‏رزمندگان متعهد و امت مؤمن به انقلاب اسلامی ایران، غرض از نوشتن نامه، مطرح‏‎ ‎‏نمودن سؤالی است در رابطه با مسأله جلوگیری از بچه دارشدن. ‏

‏برای این که این سؤال بیشتر روشن شود، وضعیت زندگی خود را تا حدی شرح‏‎ ‎‏می دهم: ما در خوابگاه متعلق به جهاد دانشگاهی سکونت داریم و به صورت اشتراکی‏‎ ‎‏زندگی می کنیم؛ یعنی در آپارتمان مسکونی ما زوج دیگری نیز زندگی می کنند. آن ها‏‎ ‎‏دو اتاق دارند، ما هم دو اتاق، و آشپزخانه و حمام و دست شویی به صورت اشتراکی‏‎ ‎‏است. از نظر مالی نیز الحمد لله‌ کمبودی نداریم. با توجه به این که عیال این جانب در‏‎ ‎‏خانه نیز باید رعایت حجاب را بنماید و به نجس و پاکی اهمیت زیادی می دهد و در‏‎ ‎‏صورت بچه دارشدن ممکن است این دو مسأله در رابطه با اشتراکی بودن زندگی‏‎ ‎‏ایجاد اشکال بنماید، آیا جلوگیری از بچه دارشدن برای مدتی ـ مثلاً سه سال ـ مانعی‏‎ ‎‏دارد یا نه؟ لطفاً فتوای امام و نظر ایشان را در این رابطه برایم بنویسید. قبلاً از شما به‏‎ ‎‏خاطر راهنمایی تان سپاس گزارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. ‏

بسمه تعالی، جلوگیری موقت اگر ضرر به مزاج نزند و موجب نقص عضو و نازایی دائمی نشود، اشکال ندارد.

[سؤال 9788]‏ ‏ ‏ 5478‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. زن هایی با داشتن 5 تا 12 فرزند و حتی بیشتر، جهت جلوگیری از حاملگی‏‎ ‎‏تقاضای تجویز قرص های ضد حاملگی می نمایند، جایز است یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 443

‏2. زن هایی با داشتن 5 فرزند به بالا از وسایل عادی ضد حاملگی از قبیل قرص،‏‎ ‎‎ IUD‎‏و کاپوت نمی توانند استفاده کنند و علاقه مندند به طریق بستن لوله های رحمی‏‎ ‎‏که از عبور تخم جلوگیری می کند، که از حاملگی جلوگیری کنند، جایز است یا نه؟‏

‏3. زن هایی به علت بیماری های مختلف، از قبیل پارگی شکم و بیماری های کلیه و‏‎ ‎‏بیماری های قلبی و سایر بیماری ها که با حاملگی منافات دارد و حاملگی سبب تشدید‏‎ ‎‏بیماری ایشان می شود، به بستن لوله های رحمی برای جلوگیری از حاملگی اقدام‏‎ ‎‏می کنند‏‎ ‎‏جایز است یا نه؟‏

‏4. زن هایی به علت ضعف اعصاب و بیماری های مختلف که حاملگی موجب‏‎ ‎‏تشدید بیماری می شود، برای قطع حاملگی مراجعه می کنند. کورتاژ آن جایز است یا‏‎ ‎‏نه؟ اگر جایز است، تا چند هفته قطع حاملگی مانعی ندارد؟‏

‏5. زن هایی برای جلوگیری از آبستنی، به علت فرزند زیاد یا علل دیگر مراجعه‏‎ ‎‏می کنند. وسیله ای به نام ‏‎IUD‎‏ وجود دارد که داخل رحم گذاشته می شود و این وسیله‏‎ ‎‏با 93% آمار موجب جلوگیری از آبستنی می شود، جایز است یا خیر؟‏

‏6. رضایت زن و شوهر برای جلوگیری از آبستنی به هر طریق (قرص، کاپوت،‏‎ ‎‎IUD‎‏، لوله بستن) لازم است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، جلوگیری از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقیم شدن نشود، با رضایت شوهر مانع ندارد؛ ولی از لمس و نظر محرّم باید اجتناب شود.

[سؤال 9789]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6949

‏2. برای زنان جایز است که عملی انجام دهند که حامله نشوند ـ مثل این که عمل‏‎ ‎‏کنند یا این که دوایی بخورند ـ یا خیر؟ و بر فرض جواز، فرقی بین اثر دائم و موقت‏‎ ‎‏هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه موجب نقص عضو یا عقیم شدن نباشد مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 444

[سؤال 9790]‏ ‏ ‏ 5479‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 11 / 1361‏

‏به خدمت رهبر عالی قدر و امام امت، دامت توفیقاته سلام علیکم، چون چند مسأله‏‎ ‎‏پیش آمده، ما مجبور شدیم که از آن مرجع عالی قدر استفتا نماییم تا بلکه ان شاء الله‌‏‎ ‎‏رهنمودی صادر نمایند، عمل مشروع را درک نماییم.‏

‏1. قرص های ضد حاملگی که در داروخانه ها و بهداری ها به همه زنان می دهند که‏‎ ‎‏باردار نشوند؛ چطور است؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری موقت از حاملگی اگر موجب نقص عضو و ضرر به مزاج نباشد اشکال ندارد.

‏2. به طوری که مشاهده می شود در تلویزیون ها جوانان، با زیر پیراهن لخت و زیر شلوار خیلی کوتاه،‏‎ ‎‏توپ بازی می کنند و یا دوچرخه سواری می کنند و البته همه جای ایران، خانم ها و دخترها حتماً نگاه‏‎ ‎‏می کنند. آن چطور است؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که موجب مفسده باشد.

‏3. شهرداری شهرستان مرند در هر جا یک نفری می خواهد خانه یا مغازه برای معاش اهل و عیال‏‎ ‎‏خودش و ملکش هم که مال خودش است بسازد، شهرداری به غیر از بیمه و نوسازی و عوارض و‏‎ ‎‏سپرده، مبلغی به نام سرقفلی (صدی پانزده) از قیمت ملک، از همان شخص دریافت می کند. این چطور‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی است.

‏4. با عرض معذرت؛ اگر مصلحت باشد هر هفته در بیمارستان ها در روز شنبه به ناخن های بهیاران نگاه‏‎ ‎‏شده، باشد تا بلکه ان شاء الله‌ یکی دیگر از آثار رژیم طاغوتی از بین برود.‏

بسمه تعالی، حق تفتیش و مزاحمت ندارند؛ ولی بهیاران باید ضوابط اسلامی و مقررات استخدامی بیمارستان را مراعات نمایند.

[سؤال 9791]‏ ‏ ‏ 5480‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، با عرض سلام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 445

‏به پیشگاه قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام‏‎ ‎‏خمینی، زید عمره العالی ‏

‏این جانب دارای دوازده اولاد دختر و پسر و حتی دو طفل شیرخوار دارم و‏‎ ‎‏نمی توانم بچه هایم را تأمین و جواب گوی ایشان بشوم. لذا با رضایت خود و رضایت‏‎ ‎‏عیالم، در جهت جلوگیری از طفل، تصمیم گرفتیم لولۀ رحم عیالم را ببندم. خواستم از‏‎ ‎‏شما کسب تکلیف نمایم. صلاح است یا خیر؟ دو کلمه جواب مسأله را در ذیل نامه‏‎ ‎‏عنایت فرمایید؛ مورد احتیاج است.‏

بسمه تعالی، اگر موجب عقیم شدن او است جایز نیست؛ و جلوگیری به طوری که عقیم نشود و موجب نقص و فساد عضو نباشد مانع ندارد.

[سؤال 9792]‏ ‏ ‏ 5481‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏  15 / 6 / 1360‏

‏حضور محترم نمایندۀ امام در دفتر امام‏

‏با عرض سلام، معروض می دارم که آیا قرص ضد حاملگی از نظر اسلام و به‏‎ ‎‏فتوای امام اشکالی دارد یا ندارد؟ خواهشمندم جواب را برای این جانب ارسال‏‎ ‎‏بدارید.‏

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.‏

بسمه تعالی، اگر موجب ضرر بر جسم یا قطع نسل نشود مانع ندارد.

[سؤال 9793]‏ ‏ ‏ 5482‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت امام بزرگوار، دام ظله العالی، با عرض معذرت که وقت شریف آن جناب‏‎ ‎‏را  می گیرم، با درود بر رزمندگان اسلام و آرزوی پیروزی هرچه زودتر حق‏‎ ‎‏بر  باطل  جهانی ان شاء الله‌ با رهبری آن جناب، لطفاً در مسائل زیر ما را یاری‏‎ ‎‏فرمایید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 446

‏1. آیا دستگاه هایی که در رحم زن ها قرار می دهند برای جلوگیری از تولید نسل،‏‎ ‎‏مجاز است؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نقص عضو و نازایی دائمی نشود و مستلزم ارتکاب حرام از قبیل نظر و لمس حرام نباشد اشکال ندارد.

[سؤال 9794]

‏2. اصلاً جلوگیری از تولید نسل ـ به هر ترتیب ـ مجاز است؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری کلی و دائمی از تولید نسل جایز نیست ولی اگر موجب عقیم شدن و نقص عضو نباشد مانع ندارد موقتاً.

‏3. همه می دانیم که موقع غسل، بدن باید پاک باشد و شسته شود؛ آیا آنان که در حمام های عمومی،‏‎ ‎‏کارگر به آن ها کیسه می زند و با صابون تمام بدن را می شویند و در همان موقع غسل ترتیبی می کنند، آیا‏‎ ‎‏باز هم شستن بدن لازم است، یا می شود به نیت غسل سر و گردن و طرف راست و طرف چپ زیر‏‎ ‎‏دوش رفت؟‏

بسمه تعالی، اگر بدن پاک باشد مانع ندارد.

‏4. اگر کسی از قبل، وضو داشته باشد و ادرار یا بول داشته باشد، می تواند نماز بخواند؟ یا با داشتن بول‏‎ ‎‏و غائط می تواند وضو بگیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر مانع استقرار و طمأنینه نباشد اشکال ندارد ولی کراهت دارد اگر فشار آورد.

[سؤال 9795]‏ ‏ ‏ 5483‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 12 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، ضمن درود به رهبر کبیر انقلاب و نایب نامی امام عصر (عج) و‏‎ ‎‏سلام بر تمامی شهیدان و رزمندگان و جانبازان راه اسلام و آرزوی توفیق برای تمامی‏‎ ‎‏خدمتگزاران صدیق اسلام، سؤالات زیر را معروض می دارم:‏

‏1. اگر زوجین جوان به دلایل فراوان ـ از جمله مشکل تحصیلات دانشگاهی و‏‎ ‎‏دبیرستانی و مخارج و هزینۀ زندگی و مشکلات مکانی و... ـ ناچار باشند تصمیم‏‎ ‎‏بگیرند که از بچه دارشدن خود جلوگیری نمایند، این عمل از نظر شرعی چه حکمی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 447

‏دارد؟ و دوم این که فقهی و شرعی ترین راه جلوگیری کدام است؟ سوم این که‏‎ ‎‏قرص های ضد حاملگی از نظر شرعی و فقهی چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، جلوگیری از حمل به هر وسیله که موجب عقیم شدن زن نشود و مستلزم نقص یا فساد عضو نباشد مانع ندارد.

‏2. هرگاه فردی به دلایلی مجبور باشد به مدت چند سال در تهران که از بلاد کبیره است زندگی کند و در‏‎ ‎‏این چند مدت قصد اقامت موقت نماید و همچنین محل کار و منزلش نیز در دو محله مختلف تهران‏‎ ‎‏باشد، طبق فتوای حضرت امام نماز و روزه اش قصر است ـ با توجه به این که محل کار و منزلش در دو‏‎ ‎‏نقطه یعنی دو محل مختلف و با فاصلۀ زیاد می باشد و هر روز باید این راه را برود ـ سؤال این است که‏‎ ‎‏اگر این فرد برایش مقدور نباشد در مدت این چند سال، آن هم هر سالی بیش از چند روز به زادگاه‏‎ ‎‏اصلی خود برود و با توجه به این که روزۀ ماه رمضان را نیز نمی شود بیش از یک سال عقب انداخت،‏‎ ‎‏بنابر این تکلیف روزۀ این فرد چگونه بوده و چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، قضای روزۀ هر سال را از رمضان بعد نباید تأخیر بیندازید و اگر تأخیر بیندازید، برای هر روز باید یک مد طعام ـ که تقریباً ده سیر است ـ به فقیر بدهید.

[سؤال 9796]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2864

‏2. خانواده ای که از زیادی فرزندان دچار فشار مالی و تربیتی است، آیا می تواند با‏‎ ‎‏عمل جراحی روی زن برای همیشه از باردارشدن زن جلوگیری کند یا خیر؟ در صورت‏‎ ‎‏جایز نبودن، چنان که کسانی مرتکب چنین عملی شده اند، کفارۀ این گناه چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر با این عمل، زن عقیم می شود جایز نیست و کفاره ندارد.

[سؤال 9797]‏ ‏ ‏ 5484‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتای امام خمینی‏

‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏1. بستن لولۀ رحم زن برای عقیم کردن، در صورت داشتن فرزند کافی چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب عقیم شدن است جایز نیست. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 448

‏2. سقط جنین (ده روز عقب افتادگی قاعدگی) در صورت داشتن فرزند زیاد چگونه است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏3. معاینۀ زنانگی توسط پزشک مرد چگونه است؟‏

بسمه تعالی، در صورت عدم ضرورت و اضطرار، جایز نیست.

[سؤال 9798]‏ ‏ ‏ 5485‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏از این که وقت عزیزتان را گرفتم، معذرت می خواهم. این جانب در موقعیتی از‏‎ ‎‏زندگی قرار گرفتم که لازم است از شما کسب تکلیف نمایم: من به اتفاق زن و دو بچۀ‏‎ ‎‏کوچکم در منطقۀ تهران پارس، زمینی را بر اثر فقر و بیچارگی ساخته و در آن زندگی‏‎ ‎‏می نماییم. خواستم سؤال کنم که ای امام عزیز و ای پدر مهربان ما بیچارگان و‏‎ ‎‏استثمارشدگانِ زمان 50 سالۀ طاغوت هستیم؛ وقتی که خانم خود را به دکتر بردم، گفته‏‎ ‎‏باید بچه دار شود. چون ما 5 سال پیش جلوگیری کردیم با دستگاه، برای کسب تکلیف‏‎ ‎‏از ولی فقیه خود، منتظر جواب می باشم.‏

‏طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، جلوگیری اگر موجب عقیم شدن شود و یا آن که مضر به سلامت مزاج باشد، جایز نیست.

[سؤال 9799]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5558

‏2. آیا مرد با وجود مرض اندرونی در زن که خطر جانی دارد، بالاجبار می تواند از‏‎ ‎‏او بچه مطالبه کند؟‏

بسمه تعالی، زن نمی تواند شوهر خود را از بچه دار شدن منع کند، مگر در  صورتی که با تشخیص دکتر مورد وثوق، برای او خطر جانی داشته باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 449

  • . قسمتی که داخل گیومه آمده است را حضرت امام هنگامی که پاسخ استفتا را جهت تأیید و مهر کردن نزد ایشان آورده بودند به خط خود اضافه نموده اند. ر . ک: در سایه آفتاب یادها و یادداشتهایی از زندگی امام خمینی قدس سره، محمد حسن رحیمیان، ص 244.