کتاب احیای موات و مشترکات
احکام احیای موات
اُموری که در احیاء معتبر است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اُموری که در احیاء معتبر است

اُموری که در احیاء معتبر است

[سؤال 9575]‏ ‏ ‏ 5337‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن اسلام، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ  ظله العالی، پس از عرض سلام و تحیات وافره، استدعا دارد به سؤال ذیل پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید:‏

‏زمینی به مساحت 910 متر مربع در تهران می باشد که متعلق به سه نفر است و‏‎ ‎‏تعداد زیادی اشجار مثمره و غیر مثمره در آن غرس گردیده، آیا این عمل شرعاً عمران‏‎ ‎‏محسوب می گردد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر به قصد احیا و استملاک زمین موات، در آن غرس اشجار شده و به صورت باغ درآمده عمران محسوب است و به احیا کننده یا وارث او اختصاص دارد.

[سؤال 9576]‏ ‏ ‏ 5338‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 6 / 1361‏

‏تهران، دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی علی رؤوس الانام‏

‏اگر در سنۀ 1352 جنگلی تبرتراشی شود و طبق قاعده، جنگل داری جریمۀ آن‏‎ ‎‏زمین را هم گرفته باشد و از آن تاریخ تا حال زمین هم تحت کشت زراعتی باشد؛ آیا‏‎ ‎‏همچون زمینی را جنگلبان می تواند از مالک بگیرد و مانع کشت و کار شود و جزء‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 320

‏منابع طبیعی نماید یا خیر؟ آنچه حکم الله‌ است بیان بفرمایید که مورد احتیاج است.‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 9577]‏ ‏ ‏ 5339‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی ادام الله‌ ظله العالی‏

‏محترماً به عرض عالی می رساند: شخصی در یکی از شهرک های کرج چاهی‏‎ ‎‏احداث نموده و چند برابر هزینه از منازل شهرک وصول کرده و سال ها است میلیون ها‏‎ ‎‏تومان به نام آب بها از ساکنین محل دریافت می نماید. با در نظر گرفتن حکم شرعی‏‎ ‎‏منابع زیرزمینی آیا می توانیم این آب بها را به حساب دولت و بیت المال جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی واریز نماییم، یا این که به همان شخص احداث کننده چاه بپردازیم؟ لطفاً‏‎ ‎‏جواب قاطع طبق فتوای حضرت امام مدّ ظله مرحمت فرمایید. با تقدیم احترام‏

بسمه تعالی، چنانچه چاه آب را در ملک خود و یا در زمین موات به قصد استملاک آب آن حفر کرده، می تواند پول در مقابل آب، با مراعات مقررات دولت اسلامی بگیرد.

[سؤال 9578]‏ ‏ ‏ 5340‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 9 / 1358‏

‏رهبر محترم، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏محترماً؛ به عرض عالی می رساند: این جانبان حدود بیست و هشت سال است که‏‎ ‎‏در یک قطعه زمینی که قبلاً موات بوده و در حدود دوازده هکتار می باشد، به صورت‏‎ ‎‏دیم زار کشاورزی می نمودم. در یک ده که احدی تا آن زمان کشاورزی دیم نمی کرد.‏‎ ‎‏امسال برای توسعۀ کشاورزی اقدام به حفر چاه نموده و با نظریۀ مهندسین سازمان آب‏‎ ‎‏منطقۀ تهران، امور حفاظت منابع آب، پروانۀ حفر چاه برای ما صادر کرده اند که روی‏‎ ‎‏آن پروانه، جهت حفر چاه و نصب موتور و ساختن موتورخانه از بانک کشاورزی وام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 321

‏هم گرفتم. اکنون عده ای از به کار انداختن چاه مزاحمت می نمایند؛ از محضر آن رهبر‏‎ ‎‏بزرگ خواستاریم که روشن فرمایند که این زمین و چاه مال من است یا خیر؟ و در‏‎ ‎‏صورتی که چاه من در ملک کسی دیگر یا در حریم چاه دیگری نباشد و ضرر به کسی‏‎ ‎‏نرساند؛ آیا کسی حق مزاحمت دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر چاه در زمین موات بالاصل که حق کسی به آن تعلق نداشته حفر شده است، ملک حفر کننده است و دیگران حق مزاحمت ندارند.

[سؤال 9579]‏ ‏ ‏ 5341‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 6 / 1361‏

‏پیشگاه مقدس حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، رهبر عظیم الشأن انقلاب‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، احتراماً؛ به شرف عرض عالی می رساند:‏

‏این جانب و چهار نفر برادران و فرزندانم، اهل و ساکن حیدرآباد نی ریز در سال‏‎ ‎‏1360 با فروش ضروری ترین وسیلۀ زندگی و دریافت وام از بانک کشاورزی، با‏‎ ‎‏شرکت هفده نفر زارع، یک حلقه چاه در چهار کیلومتری محل سکونت و زراعی،‏‎ ‎‏حفر و با کار سخت بالاخره موفق به بهره برداری شدم. اکنون پس از شش ماه، ادارۀ‏‎ ‎‏کشاورزی نی ریز با تهدید و ارعاب اعلام می دارد که بایستی از سهم آب خود، به سه‏‎ ‎‏نفر ـ که دو نفرشان در محل نیست و یک نفر دامدار است ـ بفروشم؛ در صورتی که‏‎ ‎‏هیچ گونه دخالت و حق و بهره ای نداشته و ندارند.‏

‏علی هذا چون عمل مزبور، خلاف قانون مقدس اسلام و منویات آن پیشوای عظیم‏‎ ‎‏الشأن انقلاب در توضیح المسائل آن امام عزیز می باشد، مستدعی است اوامر عالی را‏‎ ‎‏به منظور جلوگیری از این ظلم، آن هم در انقلاب جمهوری اسلامی امر به ابلاغ‏‎ ‎‏فرمایند تا به بیچارگی و سرگردانی و بلاتکلیفی پنج خانوار زارع زحمتکش خاتمه‏‎ ‎‏داده شود. بدیهی است در صورت اعزام بازرس در محل، هزینۀ سفر و فوق العادۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 322

‏انجام خدمت آنان را شخصاً تقدیم خواهم کرد. ‏

بسمه تعالی، مسأله نزاعی است؛ باید به محاکم شرعی مراجعه نمایند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 323