کتاب احیای موات و مشترکات
احکام احیای موات
حریم املاک و خانه‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حریم املاک و خانه‏ ها

حریم املاک و خانه ها

[سؤال 9515]‏ ‏ ‏ 5289‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 8 / 1358‏

‏محضر مقدس نایب الامام، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته،‏‎ ‎‏پس از عرض سلام و تحیت‏

‏انجمن اسلامی کارکنان بیمارستان شمارۀ دو غرب تهران به عرض می رساند که‏‎ ‎‏این بیمارستان حدود یک هزار و چهار نفر پرسنل و هشتصد تخت جهت بیماران‏‎ ‎‏دارد؛ اما این بیمارستان فاقد محل نماز می باشد، در صورتی که زمین بایر در داخل‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 289

‏بیمارستان بسیار دارد. چنانچه اجازه بفرمایید، حدود 200 متر از زمین های بایر را‏‎ ‎‏جهت احداث یک مسجد انتخاب نموده و ساختمان مسجدی آغاز شود تا برای انجام‏‎ ‎‏فریضه دینی محل طاهر و پاکیزه ای باشد که پرسنل بیمارستان و بیماران در مواقع‏‎ ‎‏انجام فریضه به دعاگویی آن جناب مشغول باشیم.‏

بسمه تعالی، اگر از مرافق مریض خانه است، مربوط به متصدیان آن است.

[سؤال 9516]‏ ‏ ‏ 5290‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب، امام خمینی، دام ظله العالی، پس از سلام؛‏‎ ‎‏خواهان سلامتی وجود گران قَدرت، با کمال احترام عرض می شود:‏

‏فاصلۀ درخت کاری در زمین با زمین دیگر چقدر باید باشد تا به زمین یکدیگر‏‎ ‎‏ضرر نرسانند؟ ‏

بسمه تعالی، حد معینی ندارد و تشخیص آن با عرف و اهل خبره است.

[سؤال 9517]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3664

‏2. حدود خانه از چهار طرف به قانون شرعی چقدر است؟ مستدعی است دستور‏‎ ‎‏شرع مطهّر را به خط مبارک مرقوم فرمایید محل حاجت است.‏

بسمه تعالی، خانه اگر متصل به ملک دیگری یا به مرافق عمومی باشد، حریم ندارد و اگر متصل به موات اصلی باشد به مقداری که در رفت و آمد به ملک و رفع احتیاجات ملک مورد حاجت است جزء حریم خانه حساب می شود.

[سؤال 9518]‏ ‏ ‏ 5291‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 9 / 1361‏

‏محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مرجع عظیم الشأن، حضرت آیت الله‌ العظمی،‏‎ ‎‏امام خمینی، مدّ ظله العالی، السلام علیکم ورحمة الله‌‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 290

‏مسأله زیر برای این جانب و شاید تعدادی دیگر پیش آمده است که نظر‏‎ ‎‏جناب عالی را در صورت امکان در این مورد بفرمایید:‏

‏در بعضی از شهرک ها ـ که ضوابط ساختمانی آن مربوط به زمان طاغوت است ـ‏‎ ‎‏برای دیوار اطراف خانه، محدودیت ارتفاع و نوع دیوار به ترتیبی است که از‏‎ ‎‏خیابان های اطراف و یا خانه های مجاور، داخل خانه و حتی اتاق ها، قابل رؤیت است.‏‎ ‎‏برای مثال، حداکثر دیوار را 90 سانتی متر (کمتر از یک متر) و روی این دیوار، نردۀ‏‎ ‎‏مشبک که در واقع حجابی نیست، بایستی ساخته شود.‏

‏با توجه به این ضوابط، آیا زندگی در این خانه ها، از نظر شرعی مجاز است و یا‏‎ ‎‏شهرداری باید این ضوابط را ـ در صورتی که مغایر با شرع است ـ عوض نماید.لطفاً‏‎ ‎‏نظرتان را مرقوم بفرمایید. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، تصرف در خانه های مزبور، با مراعات موازین شرعیه، اشکال ندارد.

[سؤال 9519]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2182

‏2. آب رو (آب باران) خانه ای از درون خانه ای است. صاحب خانۀ دوم می تواند‏‎ ‎‏جلوگیری کند؟‏

بسمه تعالی، با فرض این که حق آب رو برای اوّلی ثابت است، دومی حق جلوگیری ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 291