کتاب غصب
احکام غصب
ملکیت فوائد و نمائات مغصوب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ملکیت فوائد و نمائات مغصوب

ملکیت فوائد و نمائات مغصوب

[سؤال 9410]‏ ‏ ‏ 5208‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله‏

‏یک کسی گوسفند دزدی کرده برده در منزل خود نگاه داشت یکی ده تا شده حالا‏‎ ‎‏این دزد می خواهد طلب حلالیت کند، به صاحب گوسفند گفت یک دانه گوسفند از تو‏‎ ‎‏دزدی کردم بیا تو را یک دانه گوسفند بدهم، صاحب گوسفند می گوید نخیر این ده تا‏‎ ‎‏گوسفند همه مال من است، می تواند همه را بگیرد.‏

‏در مسأله 2542 در توضیح المسائل فرمودید از گوسفند غصب کرده بره ای پیدا‏‎ ‎‏شود مال صاحب مال است اما نفرمودید چند پایین یک بره یا بره ی بره ی بره ی بره ی‏‎ ‎‏بره؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، تمام، ملک صاحب گوسفند است.

[سؤال 9411]‏ ‏ ‏ 5209‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله ‏

‏لطفاً به سؤالات ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏1. شخصی یک گوسفند غصب کرده نگه داشته ده تا شد بعداً این ها تلف شده‏‎ ‎‏شخص غاصب ضامن یک گوسفند که اول غصب کرده است یا ضامن ده تا است؟‏

بسمه تعالی، ضامن همه است.

[سؤال 9412]

‏2. داروغه یا قریه دار پول که رشوه می گیرند صد تومان این صد تومان را یا گوسفند‏‎ ‎‏یا گندم یا اجناسی دیگر می خرند معامله می کند هزار تومان می شود رشوه خوار ضامن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 226

‏صد تومان است یا هزار تومان است؟‏

بسمه تعالی، اگر با مال حرام معامله کرده و ربح حاصل شده صاحب مال می تواند معامله را امضا کند و در این صورت ربح، ملک صاحب مال است و لکن پولی که به داروغه یا قریه دار داده می شود رشوه نیست.

[سؤال 9413]

‏3. شخصی ده من گندم غصب کرده، این را زراعت کرده صد من شده، این صد من‏‎ ‎‏را هم زراعت کرده هزار من شده، شخص غاصب، ضامن همان ده من گندم که اول‏‎ ‎‏غصب کرده است یا ضامن هزار من گندم است؟ ‏

بسمه تعالی، تمام حاصل، ملک صاحب ده من است.

[سؤال 9414]

‏4. شخصی یک ماده گاو غصب کرده، آن را نگه داشت ده تا گاو شد شخص‏‎ ‎‏غاصب، ضامن یک گاو که غصب کرده است یا ضامن ده تا گاو است؟ ‏

بسمه تعالی، تمام، ملک صاحب ماده گاو است.

‏5. زن نذر کند در راه خدا صیغه می شوم این نذر صحیح است؟ ‏

بسمه تعالی، صحیح است.

[سؤال 9415]‏ ‏ ‏ 5210‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله، لطفاً به سؤالات ذیل‏‎ ‎‏پاسخ مرقوم فرمایید.‏

‏1. شخصی مرغ را غصب کرده یا پیدا کرده این مرغ در منزل غاصب تخم آورده و‏‎ ‎‏تخم مرغ را مصرف کرده بعد از چند مدت صاحب مرغ پیدا شد مرغ خود را گرفت،‏‎ ‎‏می تواند که ادعای تخم مرغ کند یا حق به تخم ندارد؟ ‏

بسمه تعالی، تخم مرغ ها ملک صاحب مرغ است و حق مطالبه دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 227

‏2. پدر از فرزند، مرد از زن و زن از شوهر و شوهر از زن، برادر از برادر، خواهر از خواهر می توانند ربا‏‎ ‎‏بگیرند؟ ‏

بسمه تعالی، برای پدر و فرزند و زن و شوهر جایز است و برای دیگران جایز نیست.

[سؤال 9416]

‏3. گوسفند غصب شده هر چند بره بیاورد مال صاحب است، ولی کسی که‏‎ ‎‏گوسفند را غصب کرده چند مدت از شیر و روغن و دوغ آن استفاده کرده آن ها را چه‏‎ ‎‏باید کرد؟‏

بسمه تعالی، آن ها را هم ضامن است که باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند.

[سؤال 9417]

‏4. کسی که نهال غصب کرده فرمودید که درخت مال صاحب نهال است، ولی‏‎ ‎‏نفرمودید شخص غاصب چند سال میوه این درخت را خورده آن را چه باید کرد؟‏

بسمه تعالی، همه را ضامن است.

[سؤال 9418]‏ ‏ ‏ 5211‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله ‏

‏یک نفر تخم مرغ دزدی کرده آورده گذاشت زیر مرغ خود جوجه در آمده به‏‎ ‎‏صاحب تخم مرغ گفت من ده تا تخم از تو دزدی کرده بودم زحمت کشیدم حالا ده تا‏‎ ‎‏مرغ شد با من بیا تا ده تا تخم مرغ به تو بدهم صاحب تخم مرغ می گوید مرغ ها را‏‎ ‎‏نصف کنیم حالا این حق دارد مرغ بگیرد یا ده تا تخم بگیرد؟ شما امر بفرمایید.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، تمام مرغ ها ملک صاحب تخم مرغ است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 228

[سؤال 9419]‏ ‏ ‏ 5212‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله‏

‏یک کسی چند میش دارد، قوچ ندارد، همسایه آن قوچ دارد، به همسایه گفت قوچ‏‎ ‎‏خود را بگذار بیاید با میش های من ملاقات کند تا این که میش ها آبستن شود، صاحب‏‎ ‎‏قوچ راضی نمی شود حتی به پول هم راضی نیست، اگر صاحب میش قوچ را به‏‎ ‎‏دزدکی میان میش های خود رها کند میش ها آبستن شوند برای صاحب میش اشکال‏‎ ‎‏دارد یا ندارد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، کار حرامی کرده، لکن اولاد ملک صاحب مادر است و اگر این عمل اجرتی دارد آن را ضامن است.

[سؤال 9420]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4898

‏5. شخصی زمین خود را گرو می دهد یا اجاره. شخص مستأجر یک گوشه زمین را‏‎ ‎‏ریشقه می کارد این ریشقه مدت ده سال حاصل می دهد ولی مدت اجاره دو سال یا‏‎ ‎‏چهار سال است تمام می شود حاصل زمین مال صاحب زمین است یا مال مستأجر؟‏

بسمه تعالی، ملک صاحب بذر است.

[سؤال 9421]‏ ‏ ‏ 5213‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله ‏

‏1. کسی نهال درخت میوه دار را دزدی کرده برده در زمین خود کاشته، درخت‏‎ ‎‏بزرگ شده، آن زمان قیمت نهال دو تومان بوده و فعلاً قیمت درخت صد تومان است.‏‎ ‎‏صاحب نهال به دو تومان راضی نمی شود می گوید من صد تومان می خواهم یا خود‏‎ ‎‏درخت را، حالا چه باید کرد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، درخت ملک صاحب نهال است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 229

‏2. وقت نماز یکی خوابیده یکی بیدار است. کسی که بیدار است نماز می خواند آن که خوابیده را بیدار‏‎ ‎‏نمی کند، معصیت کرده یا بر این چیزی نیست؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، چیزی بر او نیست.

[سؤال 9422]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6969

‏6. شخصی یک مرغ غصب کرده نگه داشته ده تا مرغ شده بعداً مرغ ها تلف شده،‏‎ ‎‏شخص غاصب ضامن یک مرغ است یا ده تا مرغ؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر تخم مرغ ها از همان مرغ غصبی است ضامن تمام آن ها است وگر نه فقط ضامن مرغی است که غصب کرده است.

[سؤال 9423]‏ ‏ ‏ 5214‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله ‏

‏کسی ده من گندم دزدی کرده زراعت کرده صد من شده به صاحب بذر گفت من‏‎ ‎‏ده من گندم از تو دزدی کردم بیا سر خرمن به تو ده من گندم بدهم صاحب بذر‏‎ ‎‏می گوید نخیر نصف خرمن مال من است نصفش مال تو است حالا حرف کدام این ها‏‎ ‎‏درست است؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، تمام آنچه از گندم دزدی حاصل شده ملک صاحب آن است و غاصب در آن حقی ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 230