بخش دوم: علوم قرآن
فصل اول: منزلت قرآن
بعثت پیامبر(ص) و نزول قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

بعثت پیامبر(ص) و نزول قرآن

بعثت پیامبر(ص) و نزول قرآن

‏ ‏

‏ ‏

نزول قرآن، انگیزه بعثت 

‏قرآن آیات الهی است و انگیزۀ بعثت، آوردن این کتاب بزرگ است‏‎ ‎‏و تلاوت کردن این کتاب بزرگ و آیۀ عظیم الهی است. گرچه همۀ‏‎ ‎‏عالم آیات حق تعالی هستند، لکن قرآن کریم فشرده از تمام خلقت‏‎ ‎‏و تمام چیزهایی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که در بعثت باید انجام بگیرد. قرآن کریم‏‎ ‎‏یک سفره ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیلۀ پیغمبر اکرم‏‎ ‎‏در بین بشر گسترده است.(84)‏

11 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تزکیه، انگیزه تلاوت قرآن 

‏انگیزه بعثت، بسط این سفره ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ در بین بشر از زمان نزول تا‏‎ ‎‏آخر. این یکی از انگیزه های کتاب است و انگیزۀ بعثت است،‏‎ ‎‏«بعث علیکم» رسولی را که تلاوت می کند بر شما قرآن را، آیات‏‎ ‎‏الهی را. ‏وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰابَ وَ الْحِکْمَة،‎[1]‎‏ این شاید غایت این‏‎ ‎‏تلاوت باشد؛ تلاوت می کند برای «تزکیه» و برای «تعلیم» و برای‏‎ ‎‏تعلیم همگانی؛ تعلیم همین کتاب و تعلیم حکمت که آن هم از‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏همین کتاب است. پس انگیزۀ بعثت نزول وحی است و نزول قرآن‏‎ ‎‏است و انگیزۀ تلاوتِ قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و‏‎ ‎‏نفوس مصفا بشوند از این ظلماتی که در آنها موجود است تا اینکه‏‎ ‎‏بعد از اینکه مصفا شدند، ارواح و اذهان آنها، قابل این بشود که‏‎ ‎‏کتاب و حکمت را بفهمند.(85)‏

11 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره برداری همگان از قرآن 

‏انگیزۀ نزول این کتاب مقدس و انگیزۀ بعثت نبی اکرم برای این‏‎ ‎‏است که این کتاب در دسترس همه قرار بگیرد و همه از او به اندازۀ‏‎ ‎‏سعۀ وجودی و فکری خودشان استفاده کنند.(86)‏

11 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ظهور ابعاد قرآن به وسیلۀ تنزّل 

‏قرآن دارای ابعادی است که تا رسول اکرم ـ صلی اللّه علیه و آله و‏‎ ‎‏سلم ـ مبعوث نشده بودند و قرآن متنزل نشده بود از آن مقام غیب،‏‎ ‎‏نازل نشده بود از آنجا، و با آن جلوۀ نزولی اش در قلب رسول خدا‏‎ ‎‏جلوه نکرده بود، برای احدی از موجودات ملک و ملکوت ظاهر‏‎ ‎‏نبود. بعد از آنکه اتصال پیدا کرد مقام مقدّس نبوی ولی اعظم با‏‎ ‎‏مبدأ فیض به آن اندازه ای که قابل اتصال بود، قرآن را نازلتاً و مُنزَّلاً‏‎ ‎‏کسب کرد، در قلب مبارکش جلوه کرد و با نزول به مراتب هفتگانه‏‎ ‎‏به زبان مبارکش جاری شد. قرآنی که الآن در دست ماست نازلۀ‏‎ ‎‏هفتم قرآن است.(87)‏

21 / 2 / 62 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

بعثت، تبدیل کننده فلسفۀ یونانی به 

‏مسأله بعثت یک تحول علمی ـ عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن‏‎ ‎‏فلسفه های خشک یونانی را که به دست یونانیها تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل کرد به یک عرفان عینی‏‎ ‎‏و یک شهود واقعی برای ارباب شهود.(88)‏

‏ ‏

‏ ‏

21 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحوّل معارف بشری در پرتو بعثت 

‏من باید عرض کنم که این ولادت که دنبالش برکات پی در پی بود و‏‎ ‎‏منتهی شد به بعثت و نزول وحی از جانب خدای تبارک و تعالی بر‏‎ ‎‏قلب مبارک آن سرور، ابعادش برای بشر تاکنون معلوم نشده است.‏‎ ‎‏آنکه قرآن کریم دنبالش بوده است حتی برای متعمّقان آخر الزمان‏‎ ‎‏هم به آنطوری که باید کشف نشده است و همین مقداری که معلوم‏‎ ‎‏شده است و کشف شده است، وقتی که ملاحظه کنید باقبل از‏‎ ‎‏اسلام و معارف قبل از اسلام و فلسفه قبل از اسلام و عدالتهای‏‎ ‎‏اجتماعی قبل الاسلام می بینید که همین مقدار هم یک تحول‏‎ ‎‏عظیمی در دنیا پیش آورده است که سابقه نداشته است و لاحقه‏‎ ‎‏هم ندارد.(89)‏

1 / 10 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصور انسان از درک اسرار بعثت 

‏مسائلی که در اطراف بعثت و بعدهای مختلفی که این پدیده دارد،‏‎ ‎‏امکان ندارد که ما حتی آن مقدار ضعیفی که فهمیدیم، بتوانیم در‏‎ ‎‏این مجالس بیان کنیم. اصل بعثت چی هست؟ نزول وحی یعنی‏‎ ‎‏چه؟ کیفیت نزول وحی چی هست؟ اینها از اموری است که‏‎ ‎‏سربسته و دربسته باقی می ماند. آنچه که ما از بعثت می توانیم‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏بفهمیم برکاتی است که از این پدیده حاصل شده است.(90)‏

9 / 2 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم نزدیکی بشر به آرمانهای وحی 

‏مسأله بعثت بعض از ابعادش برای احدی غیر از خود رسول اکرم‏‎ ‎‏حقیقتش حاصل نشده است. مسأله چه بوده است؟ این فشاری که‏‎ ‎‏از روح بزرگ به ایشان وارد شده، این چه صنف فشاری بوده‏‎ ‎‏است و چه حالی دست داده است در این باب؟ و کیفیت نزول‏‎ ‎‏وحی و نازل شدن روح اعظم برای رسول خدا وضعیتش چه بوده‏‎ ‎‏است، دست ما کوتاه از آن است؛ و ما یک چیزی از دور، از خیلی‏‎ ‎‏دور می شنویم و ادراکش را نمی توانیم بکنیم و اعتراف به عجز هم‏‎ ‎‏خودش یک مسأله ای است. ما بعد از اینکه دستمان از آن قلۀ‏‎ ‎‏حقیقت وحی کوتاه است، باید کوشش کنیم که تا اندازه که وسع ما‏‎ ‎‏هست، ما ضعفا هست، به این مطلب نزدیک بشویم؛ و آن‏‎ ‎‏مقصدی که انبیا عموماً داشتند و رسول خداـ صلی اللّه علیه وآله‏‎ ‎‏وسلم ـ خصوصاً داشتند، به آن مقصد نزدیک بشویم. این وظیفه ای‏‎ ‎‏است از برای بشر که نزدیک بشود به آرمانهای وحی، حالا که‏‎ ‎‏نمی تواند ماهیت وحی را ادراک کند، به آرمانهای وحی نزدیک‏‎ ‎‏بشود. این هم کمال بسیار زیادی است، اگر بتوانیم.(91)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

  • )) «آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت بیاموزد»؛ (آل عمران / 164).