کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها
بیان حلال و حرام از غیر حیوانات
خوردن چیزهای نجس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خوردن چیزهای نجس

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خوردن چیزهای نجس

خوردن چیزهای نجس

[سؤال 9109]‏ ‏ ‏ 5006‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏لطفاً جواب سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 63

‏1. بستگان این جانب اکثراً به واسطۀ انکار معاد، مرتد و نجس می باشند، لیکن‏‎ ‎‏اجتناب از ایشان و معاشرت نکردن با آن ها تا موقعی که در خانوادۀ خود زندگی‏‎ ‎‏می کنم بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن است؛ ما بسیار به خانۀ آن ها می رویم و نرفتن‏‎ ‎‏این جانب از نظر اخلاق فامیلی، بسیار مشکل بلکه غیر ممکن می باشد؛ لذا در‏‎ ‎‏خانه شان مجبورم از غذاهایشان بخورم. آنان نیز به خانۀ ما می آیند و بسیاری از ظروف‏‎ ‎‏و اغذیه به واسطۀ این کار، نجس می شود. لطفاً تکلیف این جانب را به طور واضح،‏‎ ‎‏روشن بفرمایید.‏

بسمه تعالی، خوردن و آشامیدن چیز نجس جایز نیست و صلۀ رحم نباید همراه با ارتکاب حرام شرعی باشد.

‏2. معیار صحیح تشخیص موسیقی سالم از غنا چیست؟ اگر معیار، «مخصوص مجالس لهو بودن»‏‎ ‎‏است که آهنگ سرود مرحوم مطهری نیز غالباً از سنخ موسیقی های دیگر ایرانی است؛ لذا معیار‏‎ ‎‏مشخص در این زمینه را بیان فرمایید؟‏

بسمه تعالی، هر آهنگی که مناسب با مجالس لهو باشد و موسیقی مطرب محسوب شود حرام‎ ‎است و خواندن سرود حلال، همراه موسیقی مطرب، مجوّز آن نمی شود و صداهایی که‎ ‎مشکوک است ‏[‏که‏]‏ آیا از قسم موسیقی مطرب است یا نه، محکوم به حلّیت است.

‏3. آیا موسیقی های بدون آهنگ و ملایم، حرام است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از قسم موسیقی مطرب نباشد اشکال ندارد.

‏4. مردمی که اکثراً افراد نابالغند و کسی در میان اولیا، عادل نمی باشد، اگر بخواهند نماز جماعت برقرار‏‎ ‎‏کنند تکلیف چیست؟ آیا از مؤمنین که حمد و سوره و باقی نماز را صحیح می خواند، می تواند به‏‎ ‎‏امامت بایستد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز را دسته جمعی و با هم خواندن مانع ندارد، ولی در تحقق جماعت و صحت اقتدا، عدالت امام باید برای مؤمنین محرز باشد.

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

[سؤال 9110]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3240

‏2. آیا استفاده از نان هایی که داخل آن کِرِم دارد و یا بستنی (نوع کارخانه ای) در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 64

‏کشورهای غیر مسلمان، جایز است یا خیر؟ به هر حال، در مورد خوردنی ها اگر‏‎ ‎‏چنانچه کمی توضیح داده شود بهتر است؛ مخصوصاً در مورد میهمانی ها و دعوت ها‏‎ ‎‏که به عمل می آید.‏

بسمه تعالی، در غیر اجزای حیوانی، تا علم به نجس بودن خوردنی ندارید، محکوم به حلّیت است.

[سؤال 9111]‏ ‏ ‏ 5007‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پنیرهای خارج با پنیر مایه «رینت» مخلوط می باشد و به طوری که معلوم است این‏‎ ‎‏ماده از شکم یک حیوان در می آید، من در اوایل که در خارج بودم آن را نمی خوردم،‏‎ ‎‏ولی در تابستان گذشته که در ایران بودم دیدم که مردم در بازار از این پنیرهایی که از‏‎ ‎‏خارج وارد می کنند می خوردند، آیا من هم از این پنیرها می توانم بخورم؟‏

بسمه تعالی، پنیر مایۀ «رینت» اگر معلوم نباشد که از حیوان حرام گوشت است و از خارج تماس با نجس پیدا نکرده باشد خوردن پنیری که از آن مخلوط است مانع ندارد.

[سؤال 9112]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3939

‏2. می دانید در ادارات از اقلیت های مذهبی وجود دارند و با مسلمان ها از لیوان ها و‏‎ ‎‏فنجان های واحد استفاده می کنند، استدعا دارد اولاً، مشخص فرمایید اقلیت های‏‎ ‎‏کلیمی و ارمنی و زرتشتی که در ایران هستند، پاک یا نجس می باشند و استفاده از لیوان‏‎ ‎‏و فنجان مورد استفاده توسط آنان چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، در اموری که مشروط به طهارت است باید طهارت را مراعات کنند.

[سؤال 9113]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4944

‏2. آیا ما می توانیم در کشورهای خارجی در رستوران هایی که آشپز و مستخدم ها‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 65

‏مسیحی هستند، غذاهای غیر گوشتی مثل سبزیجات و ماهی و تخم مرغ بخوریم‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به ملاقات آن ها با رطوبت به بدن کافر باشد نجس است و نباید بخورند.

[سؤال 9114]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5442

‏2. عمۀ من که با ما زندگی می کند در تهیۀ غذا دقت در طهارت آن نمی کند، در‏‎ ‎‏صورت نخوردن غذای دست پخت او، اگر دلخور شود اشکالی ایجاد می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر یقین به نجاست غذا ندارید، خوردن آن مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 66