کتاب خوردنی ها و آشامیدنی ها
بیان حلال و حرام از حیوانات
حیوان موطوء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حیوان موطوء

احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حیوان موطوء

حیوان موطوء

[سؤال 9094]‏ ‏ ‏ 4999‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. شخصی با گوسفندی از میان گوسفندان وطی کرده است. چند سالی به مسامحه‏‎ ‎‏گذرانده. فعلاً از آن گوسفندها مقداری از بین رفته و مقداری به تناسل زیاد شده است‏‎ ‎‏و حالیه در مقام انجام وظیفه برآمده است؛ نمی داند موطوء در بین آن هایی بوده که از‏‎ ‎‏بین رفته است و یا در میان موجودها است.‏

بسمه تعالی، احوط آن است که گوسفندانی که از زمان وطی تا حال موجود هستند، تنصیف و بین آن ها قرعه بزنند؛ به هر یک اصابت کرد تنصیف و قرعه بزنند؛ و همین طور تا یکی باقی بماند و با آن و نسلش معاملۀ موطوء و نسل آن بنمایند.

‏2. در نیابت حج بلدی میزان، بلد موت است یا بلد سکنا؟‏

بسمه تعالی، اگر بلد سکنا و موت مختلف است و می خواهند برای حج بلدی استیجار کنند، درضمن اجاره باید تعیین کنند که از کدام بلد باشد.

[سؤال 9095]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3125

‏2. اگر کسی نعوذ بالله‌ با یک حیوان حلال گوشت نزدیکی کند و این حیوان بزاید‏‎ ‎‏آیا می تواند از شیر این حیوان استفاده کند یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور حیوان و شیر آن حرام هستند.

[سؤال 9096]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3839

‏4. اگر کسی به حیوان نر دخول کند که حلال گوشت باشد، آیا آن هم مثل حیوان‏‎ ‎‏ماده نجس می شود یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، فرقی بین نر و ماده نیست، لکن نجس نمی شود و حرام می شود و احکام مخصوص دارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 59

[سؤال 9097]‏ ‏ ‏ 5000‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله ‏

‏1. بچه که هنوز بالغ نشده اگر به حیوان حلال گوشت دخول کند نجس می شود آن‏‎ ‎‏حیوان یا نه؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، فرقی بین بالغ و غیر بالغ در حکم نیست، یعنی اگر از حیواناتی است که از گوشت آن استفاده می شود، حرام می شود و باید آن را بسوزانند، لکن نجس نمی شود.

‏2. بچه هنوز بالغ نشده اگر به زن دخول کند به هر دو غسل واجب می شود یا نه؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، هر دو جنب می شوند، لکن تا بالغ نشده غسل واجب نیست.

[سؤال 9098]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6961

‏2. سگ گله روی بز یا گوسفند بالا شود دخول کند، خوردن گوشت آن جایز است‏‎ ‎‏یا نه حرام است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، حیوان حلال گوشت اگر موطوء سگ واقع شود، حرام نمی شود.

[سؤال 9099]‏ ‏ ‏ 5001‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ضمن عرض معذرت:‏

‏مسأله (2632): «اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، بول و سرگین آن ها‏‎ ‎‏نجس می شود و آشامیدن شیر آن ها حرام است و باید بدون آن که تأخیر بیفتد آن‏‎ ‎‏حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد.‏‎ ‎‏بلکه اگر به بهیمۀ دیگری هم نزدیکی کند، شیر آن حرام می شود». لطفاً بفرمایید اگر‏‎ ‎‏کسی با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی نماید ولی منی از او بیرون نیاید، آیا حکم مسأله‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 60

‏فوق را دارد یا حکم دیگری را؟ ‏

بسمه تعالی، فرقی در بین نیست. 

[سؤال 9100]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5916

‏3. اگر کسی به مرغ دخول کند، آیا مثل حیوان های دیگر نجس می شود یا نه؟ شما‏‎ ‎‏بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، نجس نمی شود بلکه حرام هم نمی شود و در حیوانات دیگر نیز نجس نمی شوند و لکن بهائم حرام می شوند.

[سؤال 9101]‏ ‏ ‏ 5002‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله‏

‏اگر خوک به بز و گوسفند دخول کند، نجس می شود گوشت آن یا نه، برای خوردن‏‎ ‎‏عیب ندارد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، نجس نمی شود و حلال است خوردن گوشت آن.

[سؤال 9102]‏ ‏ ‏ 5003‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏احتراماً به مسأله ذیل جواب مرحمت فرمایید تا به وظیفه دینی و شرعی خود عمل‏‎ ‎‏کنیم.‏

‏شخصی به ماده گاوی تجاوز کرده و شخص دیگری قضیه را مشاهده کرده عیناً به‏‎ ‎‏صاحب ماده گاو گفته است و صاحب گاو باورش نیامده ولی او با قرآن قسم یاد کرده‏‎ ‎‏که قضیه را به چشم خود دیده است. صاحب گاو دارای عائله هشت نفری می باشد که‏‎ ‎‏امورات خود را از این گاو اداره می کرده است. حالیه تکلیف شرعی متجاوز و صاحب‏‎ ‎‏گاو چیست؟ لطفاً تکلیف صاحب گاو و متجاوز را در ذیل بیان فرمایید تا طبق قرآن و‏‎ ‎‏اسلام عمل کنند.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 61

بسمه تعالی، گاوی که مورد وطی واقع شده باید کشته و به آتش سوزانده شود و وطی کننده قیمت گاو را به صاحب آن ضامن است.

[سؤال 9103]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 718

‏3. کسی که نعوذ بالله‌ سال ها پیش با حیوان حلال گوشت شخصی وطی کرده و‏‎ ‎‏متوجه مسأله آن نبوده، حالا چگونه باید جبران کند؟ ‏

بسمه تعالی، ضامن است و باید پول حیوان را به صاحبش برساند و راجع به حیوان به دستوری که در رسائل عملیه ذکر شده عمل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 62