صراحت در کلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، سید احمد، 1324-1373

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

صراحت در کلام

صراحت در کلام منش امام

‏امام یک فقیه، فیلسوف، اصولی، اخلاقی، عارف و مرجع، ادیب و منجم‏‎ ‎‏بودند که در حوزه‌های مختلف علمی آثار و تألیفات فراوانی بر جای‏‎ ‎‏گذاشته‌اند و امروز شاگردان امام در حوزه‌های علمیه مشغول تدریس‏‎ ‎‏هستند. امام یک عارف بودند که با رحلتشان علم عرفان بی‌یاور مانده است‏‎ ‎‏و در سایر رشته‌ها علوم و معارف اسلامی در میان علمای معاصر بارز‏‎ ‎‏بودند. آنچه که از ایشان یک چهرۀ استثنایی به وجود آورد هیچ یک از مدارج‏‎ ‎‏علمی و اخلاقی به تنهایی نبود. امام مرجع بزرگ زمان خود بودند در حالی‏‎ ‎‏که رأساً یک قدم برای نیل به مرجعیت برنداشتند. همۀ این اوصاف را امام‏‎ ‎‏داشتند و هستند کسانی که برخی از این اوصاف را دارا هستند و حتی تا‏‎ ‎‏مرحله مرجعیت هم پیش آمده‌اند اما نتوانستند از هوای نفس دور باشند و‏‎ ‎‏در نهایت از خط اسلام اصیل منحرف شدند. مشخصه بارز و نقطۀ اصلی‏‎ ‎‏تمایز امام از دیگر رهبران مذهبی و سیاسی جهان معاصر صداقت و‏‎ ‎‏صراحت ایشان است. امام از بدو شکل گیری نهضت اسلامی همواره با‏‎ ‎‏مردم صادقانه حرف زدند، هرگز نمونه‌ای از دوگانگی بین امام و امت‏‎ ‎‏نمی‌توان یافت. اینگونه نبود که امام(س) با مردم یک گونه و با مسئولان به‏‎ ‎‏گونه‌ای دیگر حرف بزنند، صداقت امام محصول تعالی اخلاقی، خودسازی‏‎ ‎‏و یگانگی گفتار و عمل ایشان بود. امام برای آرا و نظرات مردم و فرزندان‏‎ ‎‏انقلاب ارزش و احترام والایی قایل بودند و همواره مسئولیت‏‎ ‎‏تصمیم گیریهای دوران سخت انقلاب و جنگ را شخصاً می‌پذیرفتند. در‏‎ ‎‏ابتدای پیروزی انقلاب، دوستان امام آقای مهندس بازرگان را برای‏‎ ‎‏نخست‌وزیری موقت پیشنهاد و انتخاب کردند، امام مخالف بودند، اما به‏‎ ‎‏واسطۀ احترام به نظر دوستان قبول فرمودند، بعداً که چهرۀ دولت موقت‏‎ ‎‏روشن شد به مردم گفتند که من اشتباه کردم و نمی‌بایست این پیشنهاد را‏‎ ‎‏قبول می‌کردم. در مورد پذیرش قطعنامه 598 فرمودند که من مسئولیتهای‏‎ ‎


کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 153

‏دوران جنگ را می‌پذیرم، تا دیروز معتقد به جنگ بودم و امروز صلاح کشور‏‎ ‎‏و نظام و انقلاب را در پذیرش صلح می‌دانم و در صلح هم جدی هستیم.‏‎ ‎‏در سایر نظامها معمولاً رهبران برای رفع مسئولیت از خود مسئولان را قربانی‏‎ ‎‏اشتباهات می‌کنند، اما امام از عوامفریبی بیزار بودند. امام در قضیۀ‏‎ ‎‏بنی‌صدر هم اعلام فرمودند که من اشتباه کردم، ولی برای احترام به رأی مردم‏‎ ‎‏حکم ریاست جمهوری او را تنفیذ کردم. در تصمیم‌گیریهای سیاسی رایج‏‎ ‎‏در دنیا مسئولان و رهبران در خفا و آشکار دوگانه رفتار می‌کنند. اما امام‏‎ ‎‏این گونه نبودند. به اعتراف دوست و دشمن امام همواره با مردم به صداقت‏‎ ‎‏و صراحت حرف می‌زدند.‏

‏[مأخذ: مجموعه آثار یادگار امام. جلد دوم. ص 565-564]‏

‎ ‎

کتابدلیل آفتاب: خاطرات یادگار امامصفحه 154